Skip to content


Dezbaterea – Scurt ghid terminologic: aplicabilitatea directă; efectul direct; efectul indirect şi interpretarea conformă a dreptului Uniunii Europene, 28.11

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente, Parteneriate.


CSDE si ARDAE: Dreptul societar în România şi în Uniunea Europeană. Ediția a III-a, 20.11.2013

Continued…

Posted in Evenimente.


14.11.2013 – seminarul Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare

Continued…

Posted in Evenimente.


11.11.2013 – Actualitatea dreptului european şi internaţional penal

Continued…

Posted in Evenimente.


Le rôle actif du juge, le droit à un procès équitable et le refus de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) par le renvoi préjudiciel, 23 octobre 2013

Continued…

Posted in - Version française, IADUER - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


The active role of judge, the right to a fair trial and refusal to make a preliminary reference, Romanian Academy, 23rd October 2013

Continued…

Posted in - English version, Autori si conferentiari, Despre noi, Parteneriate.


Dezbaterea Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare, 23.10.2013, Academia Română

Continued…

Posted in Evenimente.


RRDE – Revista romana de drept european nr. 3/2013, Wolters Kluwer România

Continued…

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.


Centrul de Studii de Drept European: STAGII DE PRACTICĂ 2013-2014

Continued…

Posted in Cercetare, Despre noi, Evenimente, Stagii practica.


RRDE – Revista romana de drept european, nr. 2/2013

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


Agenda de la conférence La procédure préjudicielle. Principes de droit de l’Union européenne et expériences du système de droit roumain, le 19 juin 2013 à 12h

Continued…

Posted in - Version française, Evenimente.


Agenda conferinţei Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, 19 iunie 2013,ora 12

Continued…

Posted in Evenimente.


Conférence La procédure préjudicielle. Principes de droit de l’Union européenne et expériences du système de droit roumain, Mercredi 19 juin 2013

Continued…

Posted in - Version française.


Agenda of the Conference Preliminary ruling procedure. Principles of European Union law and experiences encountered in the Romanian legal order, 19 June 2013

Continued…

Posted in - English version, Evenimente, IADUER - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Parteneriate.


Conference Preliminary ruling procedure. Principles of European Union law and experiences encountered in the Romanian legal order, 19 June 2013

Continued…

Posted in - English version, Evenimente.


Dezbaterea Cine protejează drepturile omului în Europa?, 13 iunie 2013

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferinta Dreptul european al contractelor, 29 mai 2013

Continued…

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente.


Conferinta Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept, 19 iunie 2013

Continued…

Posted in Alte publicatii, Cercetare, IADUER - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Publicatii.


Mihai Sandru, Mihai Banu, Dragos Calin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept

Continued…

Posted in Alte publicatii, Cercetare, IADUER - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Publicatii.


Conferința „Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective” , 24.04.2013

Continued…

Posted in Cultura dreptului european, Evenimente.


Revista romana de drept european, nr. 1/2013

Continued…

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.


Stagii de cercetare CSDE 2012-2013

Tema de cercetare Jurisprudenţa. Trimiteri preliminare formulate de către instanţele din România.

Mihaela Apostol, Masterand, Colegiul Juridic Fraco-Român, Univerestitatea din Bucureşti.

Ionascu Ionuţ, masterand, Facultatea de Drept, Universitatea Danubius

Posted in Despre noi, Stagii practica.


Stagii de cercetare CSDE 2012-2013. Dezbatere 3 aprilie 2013: Tineri cercetători despre interpretarea şi aplicarea dreptului UE in Romania

  Continued…

Posted in Cercetare, Stagii practica.

Tagged with , , , , , .


Conferinta Dreptul constituţional al Uniunii Europene, 27 martie 2013

Continued…

Posted in Evenimente.


IER: Dezbaterea cu tema „Jurisprudenta CEDO: modalitati de diseminare si informare”, 8 februarie 2013

Continued…

Posted in Evenimente.


Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei – 1994-2011 – Analiza, consecinte, autoritati potential responsabile (7 volume), Editura Universitara, 7 vol., 3053 p.

Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei – 1994-2011 – Analiza, consecinte, autoritati potential responsabile (7 volume), Editura Universitara, 7 vol., 3053 p. Continued…

Posted in Alte publicatii, Cercetare, Cultura dreptului european, JurisClasor CEDO, Parteneriate, Publicatii.


Consultari Europene: Transferul transfrontalier al sediului social al societăților comerciale (CSDE-SCE-26)

Consultare a Comisiei Europene cu privire la transferul transfrontalier al sediului social
al societăților comerciale

Continued…

Posted in Cercetare, Consultari Europene.


Michal Bobek – profesor la Colegiul Europei

Posted in Autori si conferentiari, Revista Romana de Drept European.


Art. 412 alin. 1, pct.7 NCPC

Posted in Cercetare.


Revista romana de drept european – RRDE – prezentare

Continued…

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.

Tagged with .


Comisia Europeană: 2013 – Anul European al Cetățenilor

Comisia Europeană: 2013 – Anul European al Cetățenilor

Posted in Evenimente.


Giuseppe Martinico, The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process. The Frustrating Knot of Europe

Continued…

Posted in Evenimente, Publicatii.

Tagged with , .


Robert Schuetze, Dreptul constitutional al Uniunii Europene, Editura Universitara

Continued…

Posted in activitate cercetatori, Alte publicatii, Publicatii.

Tagged with , , .


Revista Romana de Drept European, nr. 6 din 2012

Continued…

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.


RRDE 1/2013: dosar tematic „Criza euro si constitutionalizarea Uniunii Europene”

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , , , , , , .


CSDE – laureat al Premiilor de Excelenta IER

Cu ocazia festivității de decernare a Premiului de Excelență acordat de către Institutul European din România (IER) Centrului de Studii de Drept European (CSDE) pentru cercetare și formare în afaceri europene (13 decembrie 2012, Hotel Intercontinetal, Bucureşti), prof. univ. dr. Mihai Șandru, directorul CSDE, a susținut următoarea alocuțiune:

“Este o bucurie să observăm că Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române este singurul centru premiat care are activităţi strict juridice. În prezent, dreptul Uniunii Europene se află în faţa unor multiple provocări: dreptul UE se află în plin proces de juridicizare; sunt, de asemenea, dezbateri serioase referitoare la fundamentele juridice ale Uniunii Europene, temeiul actelor normative, aderarea UE la CEDO. În acest context, CSDE se impune în cercetarea relevantă pentru România prin domeniile în care acţionează, respectiv: interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele judecătoreşti din România (iaduer.ro), programul „Consultări europene” – program destinat întăririi capacităţii proactive a specialiştilor din România în faţa problemelor curente ale Uniunii Europene; proiectul „JurisClasor CEDO (Clasorul de jurisprudenţă CEDO)”.

CSDE a încercat ca prin activităţile sale să acopere o largă paletă de interese pentru profesioniştii din România – au fost organizate dezbateri, poate unele, ca modalitate şi structură, în premieră în România – privind aplicarea şi interpretarea dreptului UE în România.

CSDE este un releu puternic în România în privinţa transmiterii cunoştinţelor valoroase ale specialiştilor din domeniul dreptului european prin traducerea lucrărilor acestora – atât în articolele publicate în Revista română de drept european (editată de Wolters Kluwer) cât şi prin editarea unor volume.

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul cercetătorilor asociaţi precum şi a parteneriatelor stabilite cu asociaţii profesionale şi ştiinţifice – Asociaţia Forumul Judecătorilor din România.

Suntem implicaţi în diseminarea informaţiilor relevante în domeniul dreptului european prin blogul propriu, prin site-ul care se constituie o bază de date referitoare la aplicarea şi interpretarea dreptului UE (www.iaduer.ro) cât şi prin site-uri partenere – juridice.ro, infolegal.ro, avocatnet.ro.

Spre a mai face un pas in domeniul cercetării, cu ocazia acestui eveniment, lansăm propunerea realizarii unei reţele a centrelor de cercetare din România, din domeniul dreptului şi afacerilor europene care să conducă la o şi mai bună cunoaştere a activităţii acestora şi o mai bună coordonare şi conlucrare.

În final, adresez mulţumiri domnului ministru Leonard Orban şi doamnei prof. univ. dr. Gabriela Dragăn pentru acordarea premiului, participanţilor la evenimentele desfăşurate pentru că ne-au stimulat în pregătirea şi organizarea acestora, cercetătorilor asociaţi şi voluntarilor care au depus efort alături de noi pentru funcţionarea CSDE, şi nu în ultimul rând, domnului acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române care a încurajat crearea Centrului de Studii de Drept European.”

Juridice.ro

Posted in Evenimente.


Revista romana de drept european (RRDE) este indexata EBSCO, HeinOnline si ProQuest

Revista romana de drept european (RRDE) este idexata din 2012 in trei baze de date internationale EBSCO, HeinOnline si ProQuest.

Mihai Sandru

Redactor sef

RRDE & CSDE

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , , , .


Conferinta – dezbatere: “Conventia Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii – la 30 de ani de la adoptare”, 10.12.2012

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează la data de 10 decembrie 2012, ora 13.30, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Sala de Consiliu, în parteneriat cu Societatea Română de Drept Maritim SRDM

Conferinta – dezbatere:


“Conventia Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii – la 30 de ani de la adoptare”, 10.12.1982, Montego Bay – Jamaica

Cu această ocazie va fi prezentată Revista de Drept Maritim nr. 1-2/2012.

Prof. univ. dr. Ioan Muraru, a detinut functiile de presedinte al Curtii Constitutionale si Avocatul Poporului

Prof. univ. dr. Marin Voicu – fost judecator la CEDO, Redactor sef al Revistei de Drept Maritim -DMR, membru de onoare al AOSR

Prof. univ. dr. Olimpiu Crauciuc

Moderator Prof. univ. dr. Mihai Sandru – Coordonatorul Centrului de Studii de Drept European – CSDE al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Romane.

La eveniment au mai participat: judector Adrian Bordea, ICCJ, Gheorghe Buta – CS I, foşti judecători de la ICCJ – membri ai Asociaţiei „Themis – Casatia”, arbitri ai Curţii de Arbitraj de pe lânga CCIR, reprezentanţii Autorităţii Navale Române, judecători de la Tribunalul şi Curtea de Apel Constanţa şi avocaţi din Baroul Bucureşti şi Constanţa.

Partener media: JURIDICE.ro

Parteneri: www.agerpres.ro, www.avocatnet.ro,

www.caleaeuropeana.ro, CurierulJudiciar.ro, Editura Universitara, Infolegal.ro, Juridice.ro, Legalis, FaceBook

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro). Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor.

Posted in Cultura dreptului european, Evenimente, Parteneriate.


Dezbaterea CSDE din seria IADUER „Domeniul de aplicare a Directivei 2003/6/CE. Cauza Nilaş C-248/11”, 07.12.2012

Continued…

Posted in Evenimente, IADUER - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Conferinta „Conventia Natiunilor Unite asupra Deptului Marii – la 30 de ani de la adoptare”, 10 decembrie 2012

Conferinta Conventia Natiunilor Unite asupra  Deptului Marii – la 30 de ani de la adoptare, 10 decembrie 2012

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române si Societatea Română de Drept Maritim (SRDM) organizează, în seria de „Cultura dreptului european”, la data de 10 decembrie 2012, ora 13.30, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Sala de Consiliu,

Conferinta „Conventia Natiunilor Unite asupra  Deptului Marii – la 30 de ani de la adoptare”, 10 decembrie 2012.

Cu acest prilej va avea loc prezentarea Revistei de drept marintin – DMR, nr. 1-2/2012.

Posted in Evenimente.

Tagged with .


Conferinta CSDE „Societatile comerciale in Uniunea Europeana”, editia a II-a

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează, în seria de „Cultura dreptului european”, la data de 27 noiembrie 2012, ora 12, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Sala de Consiliu,

Conferinţa

„Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, editia a II-a

Continued…

Posted in Dreptul european al afacerilor, Evenimente.


Vizita de documentare la CJUE

In perioada 7-9 noiembrie, Mihai Sandru, coordonator al Centrului de Studii de Drept European precum si alti  membri ai Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane vor face o vizita de documentare la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In afara programului standard sunt programate si intalniri cu membri ai Curtii de Justitie.

Programul standard – Pentru a asigura o mai bună cunoaștere a instituției judiciare a Uniunii Europene, Curtea de Justiție primește grupuri de vizitatori la sediul său din Luxemburg și le propune următoarele programe de vizitare: – vizitele de studiu: se adresează grupurilor organizate de practicieni ai dreptului și de studenți la Drept. Programul cuprinde în general participarea la o ședință de audiere a pledoariilor, expuneri (urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri) efectuate de persoane care lucrează în cadrul Curții de Justiție, precum și întâlniri cu membrii instituției. Subiectele abordate în cursul prezentărilor prevăzute în program depind de centrele de interes ale vizitatorilor: competențe, organizare, procedurile în fața Curții de Justiție și/sau diferite domenii ale jurisprudenței acesteia. Durata medie a unui asemenea program este de o jumătate de zi (numai dimineața).

Posted in Evenimente.


Revista Romana de Drept European, nr. 5 din 2012

Revista Romana de Drept European, nr. 5/2012

INTERVIU

Personalități ale Uniunii Europene: Juliane KOKOTT avocat general al Curții Europene de Justiție

DOSAR – Controlul jurisdicțional în dreptul UE în materia concurenței

Heike SCHWEITZER, Controlul jurisdicţional în dreptul UE în materia concurenţei

Marco BRONCKERS, Anne VALLERY, O politică de concurenţă echitabilă şi eficace în Uniunea Europeană: Care este rolul autorităţilor administrative şi al instanţelor judecătoreşti ulterior hotărârii Menarini?

DOCTRINA

Geert VAN CALSTER, Instanţele de judecată ale Regatului Unit, cauza West Tankers şi „excepţia” referitoare la arbitraj din Regulamentul Bruxelles I

DREPTURILE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Juliane KOKOTT, Christoph SOBOTTA, The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


CDCIP, Adam Czarnota: LEGITIMACY OF MODERN STATE AND LAW IN THE AGE OF GLOBALIZATION, 16.11.2012

Continued…

Posted in Evenimente.

Tagged with , .


Giuseppe Martinico este membru al Colegiului ştiinţific al RRDE

Suntem bucuroşi sa anuntam că dl prof. Giuseppe Martinico este membru al Colegiului ştiinţific al Revistei române de drept european.

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.


Revista romana de drept european (RRDE) va aparea trimestrial

Revista romana de drept european, infiintata in 2003, va anunta ca incepand cu 2013 va trece la aparitie trimestriala. Aparitia trimestriala, intr-o noua formula grafica, a fost determinata de numarul foarte mic al studiilor si cercetarilor provenite din Romania si pentru a da pertinenta si consistenta editoriala.

Revista romana de drept european a publicat in ultimii ani multe articole traduse, dar, paradoxal, numarul cercetarilor autohtone continua sa fie scazut. In consecinta, pana la o resuscitare a interesului stiintific pentru dreptul Uniunii Europene, revista va aparea in 4 numere pe an.

Suntem deosebit de bucurosi sa anuntam ca revista a fost inclusa in baza de date HeinOnline.

Eforturile redactionale sunt crescute in special in analizarea jurisprudentei recente, nationale si europene, realizarea unor dosare tematice si publicarea unor cercetari stiintifice originale.

Mihai Sandru

Redactor sef RRDE

Juridice.ro

Posted in Revista Romana de Drept European.

Tagged with , .


Revista romana de drept european, nr. 4 din 2012

Continued…

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.


M-EPLI Talk & CSDE: Jan Smits: Private Law in a Post-National Society: From Ex Post to Ex Ante Governance, 3 octombrie 2012

M-EPLI Talk & CSDE: Jan Smits: Private Law in a Post-National Society: From Ex Post to Ex Ante Governance,

3 octombrie 2012, Sala de Consiliu, Academia Română

Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Maastricht European Private Law Institute vă invită la participaţi la video-conferinţa (M-EPLI Talk) dlui. prof. Jan Smits [*].

Jan_SmitsM-EPLI Talks sunt prezentări ţinute de două ori pe lună în cadrul Institutului de drept privat de la Maastricht. Aceste sesiuni dureaza de obicei o ora si aduc impreuna diversi universitari, fie din cadrul M-EPLI, fie invitaţi. Atât în ceea ce îi priveste pe invitaţii externi cât şi reprezentanţii interni, M-EPLI Talks oferă beneficiile unui mediu creativ şi interactiv, în cadrul unor discuţii informale din perspectiva intereselor de cercetare ale participanţilor.

Jan Smits, directorul institutului, va avea prezentarea “Private Law in a Post-National Society: From Ex Post to Ex Ante Governance”, la Maastricht şi va fi transmisă în direct la Bucureşti. Prezentarea va fi transmisă prin amabilitatea Maastricht European Private Law Institute M-EPLI.

Transmisiunea conferinţei va avea loc în Sala de Consiliu a Academiei Române, în data de 3 octombrie 2012, începând cu ora 13.30. Participarea va fi interactivă, persoanele prezente vor putea discuta şi adresa întrebări dlui prof. Jan Smits.

Detalii: www.maastrichtuniversity.nl/mepli; www.csde.ro

Notă: Lucrarea urmează a fi tradusă şi publicată în Revista română de drept european. Nu există posibilitatea traducerii simultane. Nu se eliberează certificate de participare. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile; confirmarea participarii se face la adresa contact@csde.ro.

Coordonator Centrul de Studii de Drept European

Prof. univ. dr. Mihai Şandru

Parteneri: juridice.ro, Curierul JudiciarInfoLegalEditura Universitara.

Posted in Cercetare, Evenimente, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , , .


Conferinta: Temeiul juridic al actelor Uniunii Europene. Pertinenta si consecinte – 10 octombrie 2012

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează conferinta „Temeiul juridic al actelor Uniunii Europene. Pertinenta si consecinte”, în seria „Cultura dreptului european”, la data de 10 octombrie 2012, ora 13.30, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125

Agenda


Raluca BERCEA,
Temeiul juridic al actelor europene. Inapoi la esenţial

Mihai BANU, Evoluţii ulterioare Tratatului de la Lisabona privind alegerea temeiului juridic pentru actele UE. Proces legislativ şi jurisprudenţa instanţelor UE

Laurentiu SORESCU, Dreptul Uniunii Europene si aproximarea normelor juridice aplicabile procesului penal

Anamaria GROZA, Protecţia consumatorilor în cadrul Uniunii  Europene – armonizarea minimală versus armonizarea completă

Moderatori: Raluca Bercea si Mihai Sandru.

Conferinta este organizata cu ocazia implinirii a 4 ani de la prima dezbatere organizata de CSDE.

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepte taxă de participare si nu se elibereaza adeverinta de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Parteneri: Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer), Editura Universitara.

Parteneri media: JURIDICE.ro, infolegal.ro.

Posted in Evenimente.

Tagged with , , , , .


Conference CELS: Legal basis of EU acts. Relevance and consequences – 10 October 2012

Conference: Legal basis of EU acts. Relevance and consequences – 10 October 2012

Romanian version

In the series “Culture of European law”, the Center for European Legal Studies (CELS) will hold on 10 October 2012, 13.30 PM a debate – “Legal basis of EU acts. Relevance and consequences” at the Academy of Romania, Calea Victoriei, 125.

Provisional agenda

Raluca BERCEA, The legal basis of European acts. Back to essentials

Valerius M. CIUCA, On the philosophy of European Commission interpretative legal communications or on Hermes wingless caduceus drawn using invisible ink. A case study

Mihai BANU, Developments after the Lisbon Treaty concerning the choice of legal basis for EU acts. Legislative process and case-law of EU courts

Anamaria GROZA, Consumer protection in the European Union – Minimum harmonization versus exhaustive harmonization

The conference is meant to mark the four years that have passed since the first debate held by CELS.

Partners: Revista română de drept european, Editura Universitara.

Media partners: JURIDICE.ro, infolegal.ro, caleaeuropeana.ro, Curierul Judiciar.

Romanian version

Posted in - English version, Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente.
aaaa