Skip to content


Dragos Calin CV RO

Curriculum vitae dr. Dragoș Alin Călin

 

 

1) Calificarea juridică și cunoașterea dreptului și instituțiilor Uniunii Europene

 • Licențiat al Facultății de Drept a Universității din București (1994-1998).
 • Absolvent al Institutului Național al Magistraturii (2001-2003, al doilea din promoție).
 • Doctor în drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept, drept constituțional, tema tezei de doctorat: ”Dialogul dintre tribunalele constituționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene” (2018).
 • Studii postuniversitare (Programul Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă – specializarea Drept privat – „Reglementări cuprinse în Noul Cod civil și în Noul Cod de procedură civilă”) în cadrul Facultății de Drept a Universității din București (2013).
 • Studii postuniversitare (Programul postuniversitar “Inițiere în managementul instituțiilor publice”) în cadrul Academiei de Științe Economice din București, Facultatea de Administrație și Management Public (2015).
 • Stagiu de specializare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (aprilie-iunie 2005). Am făcut parte din echipa primilor trei stagiari la Curte (în acea vreme, a Comunităților Europene), înainte de aderare, când nu exista un departament românesc. În timpul stagiului, am tradus cauzele istorice ale Curții de Justiție, realizând două volume puse la dispoziția Institutului Național al Magistraturii, care au creat bazele învățării jurisprudenței Curții de Justiție în România.

Am fost nominalizat, în luna noiembrie 2005, de ziarul central “Cotidianul” în programul GENERAȚIA ASTEPTATĂ – “16 tineri duri, drepți și imuni la firul scurt”, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprecierile publice primite de la comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, care m-a remarcat în timpul stagiului de pregătire, unde am susținut și o conferință despre sistemul de drept românesc.

 • Formator al Institutului Național al Magistraturii pentru formarea profesională continuă în domeniul dreptului Uniunii Europene și cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială (2006-prezent).
 • Cercetător științific asociat al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (2010-2022).
 • Formator pentru ERA – European Law Academy (2014, 2021, 2022).
 • Membru al Rețelei naționale a judecătorilor-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene EUROQUOD, organizată de Institutul Național al Magistraturii (2012-prezent).
 • Coeditor al Revistei iaduer.ro – Afaceri juridice europene; secretar general al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene (2013-2020).
 • Autor al peste 100 de volume și articole în domeniul dreptului Uniunii Europene, publicate în România, dar și în Franța (IREDIES – Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne), Marea Britanie (European Public Law), Belgia (European Law Blog, Strasbourg Observers), Portugalia (UNIO EU Journal), Republica Cehă (International and Comparative Law Review) sau Italia (European University Institute – Constitutionalism and Politics; EUBlog.eu) etc., disponibile atât la biblioteca CJUE cât și în marile biblioteci din lume.

 

Realizator al singurelor volume care analizează cererile de decizie preliminară trimise de instanțele românești, dar și refuzul de trimitere, al volumelor care prezintă integral toate aceste cereri și urmările lor în plan procesual, dar și a singurei lucrări din România care cercetează raporturile dintre Curtea de Justiție a Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Preocupări permanente pentru studiul jurisprudenței CJUE și al practicii instanțelor naționale și a Curții Constituționale în legătură cu aplicarea dreptului UE.

 

Realizator al unui set de interviuri cu profesori de drept constituțional și/sau dreptul Uniunii Europene de la cele mai importante universități din Europa, dar și judecători ai Curții de Justiție a Uniunii Europene: Anneli Albi, Leonard Besselink, Chahira Boutayeb, Gráinne de Búrca, Laurence Burgorgue-Larsen, Ninon Colneric, Oliver Dörr, Péter Kovács, Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Franz C. Mayer, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen, Andreas Vosskuhle, Joseph H.H. Weiler, Peter G. Xuereb.

 

 1. 2006 – Volumul ”Jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene. Hotărâri de principiu – I”, Editura C.H. Beck București, în colaborare cu Georgiana Tudor, ISSN 1842-2551, ISBN (10) 973-655-965-3, ISBN (13) 978-973-655-965-5. Lucrarea face parte din materialele obligatorii ale programelor de licență și masterat de la facultățile de drept de prim rang din România.
 1. 2006 – Volumul ”Jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene. Hotărâri de principiu – II”, în colaborare cu Georgiana Tudor, ISSN 1842-2551, ISBN (10) 973-655-966-1, ISBN (13) 978-973-655-966-2.
 1. 2013 – Volumul ”Procedura trimiterii preliminare: principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept”, Editura CH Beck, București, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, ISBN 978-973-115-941-6. Lucrarea face parte din materialele obligatorii ale programelor de doctorat la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române. Cuvânt înainte de Morten Broberg și Niels Fenger.
 1. 2013 – Volumul ”Refuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudența românească”, Editura CH Beck, București, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, ISBN 978-606-18-0176-3. Lucrarea face parte din materialele obligatorii ale programelor de master de la facultățile de drept din România.
 1. 2013 – Volumul ”Curtea Constituțională a României și dreptul Uniunii Europene. Culegere de jurisprudență”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-591-915-0.
 1. 2014 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2007-2013), vol. 1”, selecție de jurisprudență, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-591-909-9.
 1. 2014 – Volumul ”Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană”, în colaborare cu Roxana-Maria Călin, Irina Nicoleta Elisabeta Cioponea, Alina Ciolofan, Paula-Andrada Coțovanu, Paraschiva-Nina Gogescu, Anamaria Groza, Andrei Iacuba, Sanda Elena Lungu, Anamaria-Lucia Zaharia, Dorina Zeca, Editura CH Beck, București, ISBN 978-606-18-0298-2.
 1. 2014 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2007-2013), vol. 2”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-591-985-3.
 1. 2014 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2007-2013), vol.3”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0053-6.
 1. 2014 – Volumul ”Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social. Vol. I. Politica socială a Uniunii Europene: Protecția securității și sănătății lucrătorilor ● Munca pe durată determinată ● Munca pe fracțiune de normă ● Informarea și consultarea lucrătorilor ● Fondul social European”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0054-3.
 1. 2014 – Volumul ”Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social. Vol. II. Libera circulație a persoanelor și serviciilor: Libera prestare a serviciilor – generalități”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0058-1.
 1. 2014 – Volumul ”Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social. Vol. III. Libera circulație a persoanelor și serviciilor: Libera prestare a serviciilor – prestații diverse”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0059-8.
 1. 2014 – Volumul ”Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social. Vol. IV. Libera circulație a persoanelor și serviciilor: Libertatea de stabilire – diverse activități ● Securitatea socială a lucrătorilor – generalități”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0060-4.
 1. 2014 – Volumul ”Reflectarea jurisprudenței CJUE în hotărârile judecătorești interne pronunțate în materia dreptului social. Culegere de jurisprudență”, în colaborare cu Irina Cioponea, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0123-6.
 1. 2015 – Volumul ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0335-3. Au participat profesori de drept constituțional și/sau dreptul Uniunii Europene de la cele mai importante universități din Europa, dar și judecători ai Curții de Justiție a Uniunii Europene: Anneli Albi, Leonard Besselink, Chahira Boutayeb, Gráinne de Búrca, Laurence Burgorgue-Larsen, Ninon Colneric, Oliver Dörr, Péter Kovács, Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Franz C. Mayer, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen, Andreas Vosskuhle, Joseph H.H. Weiler, Peter G. Xuereb. Un extras din acest volum poate fi consultat pe site-ul Universității din Amsterdam.

 

 1. 2016 – Volumul ”Directiva – act de dreptul Uniunii Europene și dreptul român”, coordonator, în colaborare cu Daniel Mihai Șandru și Constantin Mihai Banu, Editura Universitară București, ISBN 978-606-28-0209-7. Lucrarea a fost distinsă în anul 2017 cu premiul ”Corneliu Turianu” pentru cea mai bună carte de specialitate apărută în colecția Studii juridice și administrative a Editurii Universitare. De asemenea, volumul face parte din materialele obligatorii ale programelor de doctorat la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române.

 

 1. 2018 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2014-2016), vol. 4”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0423-7.
 1. 2018 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2014-2016), vol. 5”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0702-3.

 

 1. 2018 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2014-2016), vol. 6”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0723-8.

 

 1. 2018 – Volumul ”Addenda la Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2007-2013)”, selecție de jurisprudență, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0724-5.
 1. 2018 – Volumul ”Dialogul dintre tribunalele constituționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0769-6.
 2. 2019 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2015-2016), vol. 7”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0928-7.

 

 1. 2019 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2016), vol. 8”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0929-4.

 

 1. 2019 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2017), vol.9”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0930-0.

 

 1. 2019 – Volumul ”Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2017-2018), vol.10”, în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0932-4.
 1. 2020 – Volumul ”Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Jurisprudență recentă”, în colaborare cu Roxana Maria Călin, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-1133-4.

 

 1. 2013 – Articolul ”Interpretarea și aplicarea dreptului UE și a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în fața instanțelor din România” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv ”Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?”, Editura Universul Juridic, București, 2013, coordonator Raluca Bercea, ISBN 978-606-673-054-9.

 

 1. 2013 – Articolul ”Suspendarea procedurii de către instanța judecătorească din România în situația efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv ”Știință și Codificare în România (1864-2009)” – Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române ”Andrei Rădulescu”, 2012, Editura Universul Juridic, București, ISBN 978-606-673-078-5.

           

 1. 2013 – Articolul ”Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv ”Instituții ale procesului civil și ale executării silite”, Editura Universul Juridic, București, 2013, coordonatori Ioan Sabău-Pop și Eugen Hurubă.
 1. 2014 – ArticolulThe thin line between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights. Trends and patterns in preliminary references in Romanian courts” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv Dealing with EU law”, Editura Universitară, București, coordonatori Giuseppe Martinico, Mihai Șandru și Mihai Banu, ISBN 978-606-591-749-1.
 1. 2014 – Articolul ”Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv Procesul civil și executarea silită, experiența unui nou început / Civil Lawsuit and Legal Enforcement. The Experience of a New Begining”, Editura Universul Juridic, București, ISBN 978-606-673-457-8.
 1. 2015 – Articolul ”Receptarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică a statelor membre”, în cadrul volumului colectiv ”Studii și cercetări juridice europene – European Legal Studies and Research, Conferința internațională a doctoranzilor în drept – International Conference of Phd Students in Law, Timișoara, 2015”, coordonatori științifici Radu I. Motica, Viorel Pașca, Lucian Bercea, Editura Universul Juridic, București, ISSN 2066-6403.
 1. 2015 – Articolul ”Concedieri colective în cazul insolvenței societății comerciale și efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanțelor române în context european și un post-scriptum” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv ”Comparația în științele sociale. Mizele interdisciplinarității”, Editura Universul Juridic București, editor Raluca Bercea, ISBN 978-606-673-719-7.
 1. 2017- Articolul ”Romania”, în colaborare cu Mihai Banu, Mihai Șandru, în cadrul volumului ”La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe”, Cahiers européens nr.10, IREDIES Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, coord. L. Burgorgue Larsen, Pedone, Paris, ISBN 978-2-233-00824-4.
 1. 2017 – Articolul ”Aplicarea și interpretarea Directivei 95/46 de către instanțe române. Tipologii și consecințe juridice” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumuluiProtecția datelor cu caracter personal : impactul protecției datelor personale asupra mediului de afaceri: evaluări ale experiențelor românești și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0588-3.
 1. 2009 – Articolul ”Confuzii judiciare între Consiliul Europei și Uniunea Europeană” (în colaborare cu Cristi Danileț), Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2009, ISSN 2065-8745.

 

 1. 2009 – Articolul ”Tragicomic în aplicarea dreptului comunitar în România”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 3/2009, ISSN 2065-8745.
 1. 2010 – Articolul ”Analiză jurisprudențială privind taxa de prima înmatriculare și taxa de poluare”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2010, ISSN 2065-8745.
 1. 2010 – Articolul ”Aplicarea și interpretarea dreptului Uniunii Europene de Curtea Constituțională”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 3/2010, ISSN 2065-8745.
 1. 2010 – Articolul ”Taxa de acces în stațiunea Mamaia”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 4/2010, ISSN 2065-8745.
 1. 2011 – Articolul ”Reglementări ale dreptului Uniunii Europene în domeniul dreptului asigurărilor sociale. Experiența românească”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2011, ISSN 2065-8745
 1. 2011 – Articolul ”Ce se întâmplă după ce instanțele naționale primesc răspunsul la întrebările preliminare (I). Experiențe românești” (în colaborare cu Mihai Șandru), Curierul judiciar nr. 6/2011, ISSN 1582-7526.
 1. 2011 – Articolul ”Ce se întâmplă după ce instanțele naționale primesc răspunsul la întrebările preliminare (I). Experiențe românești” (în colaborare cu Mihai Șandru), Curierul judiciar nr. 7/2011, ISSN 1582-7526.
 1. 2012 – Articolul ”Taxa de poluare. Efectele jurisprudenței divergente – Decizia de inadmisibilitate în cauzele reunite Coriolan Gabriel Iovițoni și alții împotriva României”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 3/2012, ISSN 2247-6911.

 

 1. 2012 – Articolul ”The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în European Public Law, Volume 18, Number 4, December 2012, Marea Britanie, ISSN 1354-3725.
 1. 2012 – Articolul ”Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. – Augustus, C-627/11” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Curierul judiciar nr. 12/2012, ISSN 1582-7526.
 1. 2013 – Articolul ”Suspendarea procedurii de către instanța judecătorească din România în situația efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiție potrivit reglementării NCPC” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Curierul judiciar nr. 1/2013, ISSN 1582-7526.
 1. 2013 – Articolul ”Interpretarea și aplicarea dreptului UE și a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în fața instanțelor din România” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Revista Română de Drept European nr. 1/2013, ISSN 2068-8083.
 1. 2013 – Articolul ”Probleme din jurisprudența trimiterilor preliminare formulate de instanțele din România” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Pandectele Române nr. 6/2013, ISSN 1582-4756.
 1. 2013 – Articolul ”Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil și refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului și exemple din jurisprudența românească” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Revista Română de Drept European nr. 3/2013, ISSN 2068-8083.
 1. 2013 – Articolul ”Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România(în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), Revista Română de Executare Silită nr. 3/2013, ISSN 1584-8892
 1. 2014 – Articolul ”Concedieri colective în cazul insolvenței societății comerciale și efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanțelor române în context european” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Revista Română de Drept European nr. 3/2014, ISSN 2068-8083.
 1. 2014 – Articolul ”Monism, dualism sau pluralism juridic? Receptarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică a statelor membre”, Revista Română de Drept European nr. 3/2014, ISSN 2068-8083.
 1. 2014 – Articolul ”Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), Revista Română de Executare Silită nr. 3/2014, ISSN 1584-8892.
 1. 2014 – Articolul ”Există sancțiuni pentru încălcarea obligației instanței naționale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiție?” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Revista Română de Drept European nr. 12/2014, ISSN 2068-8083.
 1. 2014 ArticolulDecizia de inadmisibilitate din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2014, ISSN 2065-8745.
 1. 2014 ArticolulCauza Dhahbi împotriva Italiei. Obligația instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție”, Revista JurisClasor CEDO, iulie 2014, ISSN 2247-6911.
 1. 2015 – Articolul ”The Constitutional Court of Romania and European Union Law”, International and Comparative Law Review 2015, vol.15, no.1, Cehia, ISSN 1213-8770.
 1. 2015 – Articolul ”Trends and Patterns in Preliminary References in Courts of Romania. Issues related to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Law Review, Volume VI, Issue 2, July-December 2016, e-ISSN 2246-9435.
 1. 2015 – Interviu cu profesorul Peter Kovacs, în cadrul proiectului ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri”, Revista Română de Drept European nr. 1/2015, ISSN 2068-8083.
 1. 2015 – Interviu cu profesorul Joseph H.H. Weiler, în cadrul proiectului ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri”, Revista Română de Drept European nr. 2/2015, ISSN 2068-8083.
 1. 2015 – Interviu cu prof. Ninon Colneric, în cadrul proiectului ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri”, Revista Română de Drept European nr. 3/2015, ISSN 2068-8083.
 1. 2016 – Articolul ”Recursul împotriva unei încheieri prin care se dispune sesizarea cu titlu preliminar a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Două exemple recente din România” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Revista Română de Drept European nr. 4/2016, ISSN 2068-8083.
 1. 2016 – Interviuri cu Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet, în cadrul proiectului ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2016, ISSN 2065-8745.

 

 1. 2016 – Articolul ”Cauza Schipani și alții c. Italiei. Obligația instanței de a analiza și de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2016, ISSN 2065-8745.
 1. 2017 – Raport privind seminarul ”How to Handle Court Proceedings Invoking Non-compliance with EU Water Law”, organizat de ERA (Academy of European Law), Trier, 22-24 februarie 2017 (în colaborare cu Roxana Maria Călin), Revista Afaceri juridice europene nr. 1/2017 – ISSN–L 2359–8980.

 

 1. 2018 – Raport privind seminarul ”EU Nature Legislation – Site Protection under the Habitats and Birds Directives”, organizat de ERA (Academy of European Law), Trier, 4-6 octombrie 2017 (în colaborare cu Roxana Maria Călin), Revista Afaceri juridice europene nr. 1/2017 – ISSN–L 2359–8980.

 

 1. 2018 – Articolul ”Tribunalele constituționale și procedura trimiterii preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, Revista Română de Drept European nr. 2/2018, ISSN 2068-8083.
 1. 2018 – Articolul ”Cauza Baydar c. Olandei. Limitele obligației instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2018, ISSN 2065-8745.
 1. 2019 – Articolul ”Ten requests for a preliminary ruling filed by the Romanian courts for maintaining the rule of law, a common value of all the European Union Member States”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2019, ISSN 2065-8745.
 1. 2019 – Articolul ”Zece cereri de decizie preliminară formulate de instanțele judecătorești din România în vederea menținerii statului de drept, valoare comună a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene”, Revista Română de Drept European nr. 4/2019, ISSN 2068-8083.
 1. 2020 – Articolul ”How Judges and Prosecutors Fight for European Values”, The Institute for European Studies – Université Libre de Bruxelles, Belgia Policy briefs and opinions: cartes blanches.

 

 1. 2020 – Articolul ”The appointment of top prosecutors in Romania: minimizing the role of the judiciary, European Law Blog, Belgia (editat de Cité – Université de Liège, Amsterdam Centre for European Law and Governance și Université de Fribourg).

 

 1. 2020 – Articolul ”The Recent ECtHR Judgment Kövesi v. Romania. Reactions of Romanian Authorities and Implications regarding the Rule of Law”, Strasbourg Observers, Belgia (editat de Human Rights Centre of Ghent University).

 

 1. 2020 – Articolul ”Utilizarea regulamentelor Uniunii Europene de Curtea Constituțională a României”, Revista Română de Drept European nr. 2/2020, ISSN 2068-8083.
 1. 2020 – Articolul ”Festina lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat și excepțional atribuțiile de esență ale unui parlament” (în colaborare cu Irina Alexe), Studii și cercetări juridice nr. 2/2020, Editura Academiei Române, ISSN 2284-9394.
 1. 2020 – Interviuri cu Oliver Dörr, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen, în cadrul proiectului ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2016, ISSN 2065-8745.
 1. 2020 – Indian Constitutional Law and Philosophy, India – ”Romania: Festina lente or how can the delegated and exceptional legislator hijack the essential powers of a parliament” (în colaborare cu Irina Alexe).
 1. 2021 – UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho) The Court of Justice of the European Union is facing a new challenge: compliance with the rule of law or not as a result of the effects of decisions delivered by the Constitutional Court of Romania.
 1. 2021 – International Journal for Court Administration, Volume 12, Issue 1, 2021, Statele Unite ale Americii Recent Controversy regarding the Promotion of Judges in Romania: Searching for Meritocracy (în colaborare cu Lucia Zaharia).
 1. 2021 – Romanian Lawyers Week – Request for a preliminary ruling regarding the procedure for effective promotion of Romanian judges.

 

 1. 2021 – UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho) – The priority of the EU law in Romania: between reality and Fata Morgana

 

 1. 2022 – UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho) – Case C-817/21, Inspecția Judiciară. Compatibility of the organization of an authority competent to carry out the disciplinary investigation of judges, which is under the total control of a single person, with the rules of the rule of law

 

 1. 2022 – EUBlog.eu, Italia (editat de Università di Roma Sapienza, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Milano și Università di Bologna) – La promozione dei magistrati in Romania: un tassello dello stato di diritto al vaglio della Corte di giustizia, articol în limba italiană

 

 1. 2022 – UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho) – Once again about the priority of the EU law in Romania: “Amédée ou comment s’en débarrasser”
 1. 2022 – UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho) – Case C-205/22, C.D.A.. Direct application by the national courts of the European Commission reports issued under the Cooperation and Verification Mechanism
 1. 2022 – JUSTIN Commentaries, Republica Cehă (editat de Masaryk University, Faculty of Law, Brno) – Self-Governance of the Judiciary System in Romania: Dependent Judges in an Independent Judiciary

 

 1. Forthcoming, 2023 – Volumul ”Principiul priorității de aplicare a dreptului Uniunii Europene în jurisprudența instanțelor din România”, Editura Universitară (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu).
 1. Forthcoming, 2023, CML Rev. – Case C-430/21, RS. Constitutional courts cannot build fortresses between the CJEU and national judges with regard to the common values related to the rule of law provided for in Article 2 of the TEU
 2. Realizator al rubricii ”Trimiteri preliminare ale instanțelor din România” în cadrul Revistei Române de Drept European (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu).
 1. Realizator al rubricii ”Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene” în cadrul Revistei Forumul Judecătorilor (în colaborare cu Anamaria Groza) – zeci de articole.
 • Reviewer pentru European Constitutional Law Review, Revista Română de Drept European și IACA Journal (International Journal for Court Administration).

 

 • Am susținut prelegeri și/sau am participat la zeci de seminare și conferințe internaționale și interne în domeniul dreptului Uniunii Europene (în afara celor la care mi-am desfășurat activitatea de formator al Institutului Național al Magistraturii), între care:

 

 • 25 aprilie 2005, Luxembourg, Conferința “L’ordre juridique roumain à la lumière de l’adhésion de la Roumanie à l’Union euroéenne”, Cour de Justice des Communautés Européennes, salle D, bât. T, organizator și raportor, limbi de lucru franceza și engleza.
 • 17-18 noiembrie 2008, Trier, Germania, Seminar on EU Anti-Discrimination Legislation”, organizat de ERA Academy of European Law, limbi de lucru spaniola și engleza, participant.
 • 20 martie 2009, București, “Taxa auto din perspectiva dreptului comunitar”, colocviu organizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, participant.
 • 20 mai 2009, București, Colocviul ”Interpretarea și aplicarea regulamentului comunitar în dreptul național. Condiții și elemente. Studiu de caz: Regulamentul (CE) nr. 1408/71“, organizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, moderator și raportor.
 • 19 iunie 2009, Viena, Austria, Conferința internațională “New Technical Means of Surveillance and the Protection of Fundamental Rights – Challenges for the Judiciary”, organizată de European Union Agency for Fundamental Rights, limba de lucru engleza, participant.
 • 29 septembrie 2009, București, Colocviul ”Libera circulație a lucrătorilor și serviciilor. Repere privind cadrul juridic comunitar al recunoașterii reciproce a diplomelor“, organizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, raportor.
 • 30 octombrie 2009, București, Colocviul ”Legea aplicabilă obligațiilor contractuale conform Regulamentului (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 (Regulamentul Roma I)“, organizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, raportor.
 • 18 noiembrie 2009, București, Conferința ”Diviziunea și echilibrul puterilor în Uniunea Europeană. Întinderea și semnificația principiilor generale de drept comunitar: Hotărârea CJCE în cauza C-101/08, Audiolux“, organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, raportor.
 • 4 februarie 2010, București, Conferința ”Raporturi între instanțele constituționale naționale și dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona și decizia CCR privind Legea păstrării datelor)“, organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, raportor.
 • 7 iulie 2010, București, Conferința ”Judecătorul național și puterea executivă în fața dreptului european“, organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Forumul Judecătorilor din România și Societatea de Științe Juridice, raportor
 • 13 octombrie 2010, București, Conferința ”Suspendarea acțiunii de către o instanță națională în situația sesizării Curții de Justiție cu o întrebare preliminară de către o instanță dintr-un alt stat membru“, organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, raportor.
 • 12 noiembrie 2010, București, Dezbaterea „Primele experiențe ale aplicării de către judecătorul român a dreptului UE al concurenței și ajutoarelor de stat“, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, participant.
 • 15-16 noiembrie 2010, Trier, Germania,EU Law on Equality between Women and Men in Practice”, organizat de ERA Academy of European Law, limbi de lucru spaniola și engleza, participant.
 • 14 decembrie 2010, București, Simpozionul Național „Tratatul de la Lisabona. 1 an după”, organizat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, participant.
 • 17-18 februarie 2011, Trier, Germania, Seminarul “Competition related issues concerning the Pharmaceuticals Sector”, organizat de ERA Academy of European Law, limbi de lucru germana, franceza și engleza, participant.
 • 23 februarie 2011, București, Conferința Efectele hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în perspectiva aderării Uniunii Europene la Convenție”, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, raportor.
 • 23 martie 2011, București, Conferința „Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanțele din România””, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și Asociația Forumul Judecătorilor din România, raportor.
 • 12 octombrie 2011, București, Conferința Cultura dreptului european: drept și politică în Uniunea Europeană”, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Asociația Magistraților Europeni pentru Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Externe și Asociația Forumul Judecătorilor din România, raportor.
 • 15 martie 2012, București, Conferința Răspunderea magistraților în lumina evoluțiilor recente de la nivel european și național”, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Asociația Magistraților Europeni pentru Drepturile Omului și Asociația Forumul Judecătorilor din România, raportor, moderator și organizator.
 • 25-26 iunie 2012, Barcelona, Spania, Sesiunea finală a Cursului de formare la distanță ”Etude systematique de l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale”, organizat de Consejo General del Poder Judicial și European Judicial Training Network (EJTN), limba franceză, diploma de absolvire cu succes, echivalent a 10 de ore de lucru personal.
 • 10 octombrie 2012, București, Conferința Temeiul juridic al actelor Uniunii Europene. Pertinență și consecințe”, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, participant.
 • 2 noiembrie 2012, Sofia, Bulgaria, Conferința internațională “European Network for Mediation – Cooperation, Standards, Technologies”, în cadrul proiectului “European Network of Mediators for Cross Border Dispute Resolution” – European Commission Civil Justice Programme, organizată de The Professional Association of the Mediators in Bulgaria, Integrierte e. V. – Germany și GEMME, limbi de lucru bulgara, franceza și engleza, raportor.
 • 27 martie 2013, București, Conferința „Dreptul constituțional al Uniunii Europeneorganizată de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) și Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, participant.
 • 13 iunie 2013, București, Dezbaterea „Cine protejează drepturile omului în Europa? Proiectul revizuit de aderare a Uniunii Europene la Convenție și raportul explicativ al Acordului de Aderareorganizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Asociația Forumul Judecătorilor din România, moderator.
 • 19 iunie 2013, București, Conferința „Procedura trimiterii preliminareorganizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, Asociația Forumul Judecătorilor din România și Editura C.H. Beck, organizator și raportor.
 • 23 octombrie 2013, București, Dezbaterea ”Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil și refuzul efectuării unei trimiteri preliminare” organizată de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice (CDCIP) al Universității din București și Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, organizator și raportor.
 • 29 aprilie 2014 București, Seminarul ”Legislația europeană în domeniul egalității de șanse între sexe”, organizat de ERA Academy of European Law, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii, dreptul Uniunii Europene, limbi de lucru româna și engleza, raportor ERA.
 • 11 noiembrie 2014, București, Conferința ”Directiva – act al dreptului Uniunii Europene – și judecătorul românorganizată de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) și Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, raportor.
 • 6-10 iulie 2015, Trier, Germania, SeminarulSummer Course on European Competition Law”, organizat de ERA Academy of European Law, limba de lucru engleza, participant.
 • 22-24 februarie 2017, Trier, Germania, Seminarul How to Handle Court Proceedings Invoking Non-compliance with EU Water Law”, organizat de ERA Academy of European Law, limba de lucru engleza, participant.
 • 4-6 octombrie 2017, Trier, Germania, Seminarul “EU Nature Legislation – Site Protection under the Habitats and Birds Directives”, organizat de ERA Academy of European Law, limba de lucru engleza, participant.
 • 23 octombrie 2017, București, Conferința internațională ”Dreptul european al contractelor, observații doctrinare și empirice. 10 ani de la aderarea României la UE”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European și MEPLI – Maastricht European Private Law Institute din cadrul Maastricht University, raportor.
 • 23-25 aprilie 2018, Trier, Germania, Seminarul “EU Nature Protection Law – Focus on Species Protection under the Habitats and Birds Directives”, organizat de ERA Academy of European Law, limba de lucru engleza, participant.
 • 14 iunie 2018, București, Conferința „Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept. Ediția a II-aorganizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Asociația Forumul Judecătorilor din România, Reprezentanța Comisiei Europene, organizator și raportor.
 • 7-9 noiembrie 2018, Trier, Germania, Seminarul “Access to Justice for Persons with Disabilities: Civil and Labour Context”, organizat de ERA Academy of European Law, limbi de lucru engleza și germana, participant.
 • 14-16 noiembrie 2018, Trier, Germania, Seminarul “How to Handle Court Proceedings Invoking Noncompliance WITH EU Environmental Assessment Law”, organizat de ERA Academy of European Law, limba de lucru engleza, participant.
 • 3 aprilie 2019, Bruxelles, Belgia, Conferința “Rule of Law and Conditionality in EU Governance”, organizată de Institut d’Études européennes din cadrul Université Libre de Bruxelles – Faculté de Philosophie et Sciences Sociales, limba de lucru engleza, participant.
 • 9 aprilie 2019, București, La 6e Conférence Régionale sur «La protection du patrimoine culturel et l’indépendance des procureurs», organizată de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Association internationale des procureurs et poursuivants francophones și PICCJ, raportor, limba de lucru franceza;
 • 3-7 iunie 2019, Trier, Germania, Seminarul “European Social Law – CP/2019/19”, organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, Hessisches Ministerium der Justiz – Hessische Justizakademie și Deutsche Richterakademie, Tagungsstätte Trier, limbi de lucru germana și engleza, participant.
 • 1-3 noiembrie 2019, Frankfurt, Germania, Conferința internațională “44. Richterratschlag – (T)Raumschiff Justiz”, organizată de Neue Richtervereinigung, Betrifft Justiz și ver.di, limbi de lucru germana și engleza, raportor.
 • 21 noiembrie 2019, Bruxelles, Belgia, Conferința internațională “How to Safeguard European values? Policy Panel on the Rule of Law”, organizată de Institut d’Études européennes din cadrul Université Libre de Bruxelles – Faculté de Philosophie et Sciences Sociales, limba de lucru engleza, raportor.
 • 5 decembrie 2019, București, Conferința națională „Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept. Ediția a III-a”, organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Asociația Forumul Judecătorilor din România, organizator și raportor.
 • 21 iunie 2021, online, Conferința „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Focus on the right to a fair trial”, organizată de ERA Academy of European Law, limba de lucru engleza, raportor;
 • 14 octombrie 2021, online, Conferința “Servants of the law and servants of higher ideals – on judicial resistance when the rule of law is endangered”, organizată de University of Oslo – Faculty of Law, Norway, in collaboration with the University of Business and Administration in Gdynia, Poland (WSAiB), limba de lucru engleza, raportor;
 • 6 noiembrie 2021, Cracovia, Polonia, Conferinţa internaţională “How to Promote Mediation? The role of judges in mediation & the best practices in EU member countries” organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, limba de lucru engleza, raportor;
 • 21-23 noiembrie 2021 Luxembourg, Conferinţa internaţională “Meeting of Judges/Forum des magistrats” organizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, limbi de lucru franceza engleza, participant;
 • 9 decembrie 2021, Sofia, Bulgaria, Conferința „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Focus on the right to a fair trial”, organizată de ERA Academy of European Law, limbi de lucru engleza si bulgara, raportor;
 • 22 martie 2022, Bucuresti, Conferința „EU Gender Equality Law”, organizată de ERA Academy of European Law, limbi de lucru engleza si romana, raportor;
 • 4 aprilie 2022, online, Conferința “The Court of Justice of the EU and the Rule of law in Romania”, organizată de STALS (Sant’Anna Legal Studies), limba de lucru engleza, raportor;
 • 26 mai 2022, Katowice, Polonia, Conferinţa internaţională „The Impact of the Covid-19 pandemic on the justice systems. Case study and suggested solutions. Civil procedure” organizată de University of Silesia, Interdisciplinary Center for Judicial Studies, limba de lucru engleza, raportor;
 • 8 iunie 2022, Bucureşti, Conferinţa internaţională „Journée d’étude – Primauté du droit de l’Union européenne et lutte contre la corruption”, organizată de l’Ambassade de France en Roumanie, l’Institut français de Roumanie și le Collège juridique franco-roumain d’études européennes, limbi de lucru franceza și româna, raportor;
 • 10 iunie 2022, Barcelona, Spania, Conferinţa internaţională „The Judiciary and the Legal Profession for peaceful conflict resolution” organizată de European Group of Magistrates for Mediation (GEMME) and the ADR Centre of the Barcelona Bar Association (ICAB), limbi de lucru spaniola, engleza si franceza, raportor;
 • 16-17 iunie 2022, Ljubljana, Slovenia, Conferinţa internaţională „PAX Judicial Training” organizată de Faculty of Law, University of Ljubljana, limba de lucru engleza, participant;
 • 19-20 septembrie 2022, Barcelona, Spania, Conferinţa internaţională „PAX Judicial Training” organizată de Faculty of Law, University of Barcelona, limba de lucru engleza, participant;
 • 17-18 noiembrie 2022 Oslo, Norvegia, Conferința Judges under Stress – the Breaking Point of Judicial Institutions, organizată de University of Oslo – Faculty of Law, Norway, limba de lucru engleza, raportor;

2). Experiența profesională și capacitatea de a exercita funcții judiciare

 

Numit în funcția de judecător definitiv prin Decretul nr.242/2004 pentru numirea unor magistrați, emis de Președintele României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004. Am soluționat în carieră, până în prezent, în jur de 20.000 de dosare.

 • Judecător la Curtea de Apel București (din 1 aprilie 2009 la zi); calificative ”foarte bine” în întreaga perioadă.
 • Judecător la Tribunalul București, Judecătoria Slatina și Judecătoria Horezu (15 iulie 2003-31 martie 2009); calificative ”foarte bine” în întreaga perioadă.
 • Formator al Institutului Național al Magistraturii pentru formarea profesională continuă dreptul Uniunii Europene, cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială, dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale (din 2006 la zi).
 • Stagiar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (la acea dată, a Comunităților Europene) – aprilie-iunie 2005.
 • Cercetător științific asociat al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (2010-2022).
 • Membru fondator și copreședinte al Asociației Forumul Judecătorilor din România (2007-prezent).
 • Consilier juridic, Ministerul Finanțelor Publice – D.G.F.P. Olt (1999-2001).
 • Fondator și director al Revistei Forumul Judecătorilor. Revista, unică în peisajul publicistic românesc, are drept scop promovarea valorilor legate de profesia de judecător, a ideilor și opiniilor privind starea justiției și reforma sistemului judiciar. Articolele publicate în Revista Forumul Judecătorilor sunt citate în numeroase reviste internaționale, în teze de doctorat, volume, rapoarte și lucrări științifice. Spre exemplu, Yale Human Rights and Development Journal, East European Politics, Athens Journal of Law, Durham University, Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii din Franța, studii ale Consiliului Europei, volume din Germania, Franța, Italia sau Marea Britanie, studii și dizertații publicate în SUABraziliaGermaniaLituania, Olanda sau Ungaria.
 • Membru în colegiul științific al revistei Jurisclasor CEDO, coeditor al Revistei iaduer.ro – Afaceri juridice europene.
 • Membru al Consiliului de Administrație GEMME Europe (mai 2010-prezent), vicepreședinte al GEMME Europe – Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (mai 2010-mai 2012).
 • Membru fondator al CIMJ (Conférence Internationale de Médiation pour la Justice), octombrie 2009, Paris, membru al Consiliului de Administrație și vicepreședinte CIMJ (iulie 2012-iulie 2016).
 • Membru al A.F.R.J. (l’Association Franco-Roumaine de Juristes – Asociația Franco-Română a Juriștilor) (2009-prezent).
 • Membru al A.M.U.E. (l’Association des Magistrats de l’Union Européenne) (2007-prezent).
 • Expert independent în domeniul justiției, libertății și securității, Comisia Europeană (2014).
 • Raportor național pentru România – International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (2014).
 • Membru fondator al Asociației Magistraților Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) (mai 2011-prezent).

3). Competențe lingvistice

 

 • Limba maternă este limba română. Vorbitor fluent de franceză și engleză. Cunoștințe medii de limba spaniolă, limba italiană și limba bulgară.
 • Am fost stagiar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (la acea dată, a Comunităților Europene) – aprilie-iunie 2005, stagiu desfășurat în limba franceză.
 • Am publicat două volume în Franța, în limba franceză:
 • 2012 – Volumul ”Quelle justice pour la France? 31 personnalités répondent aux préoccupations des Français”, Éditions L’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-296-56297-4. Au participat Jacques Barrot (fostul comisar european pe justiție), Raymond Boudon, Edouard Brézin, David Camus, Gilbert Collard, Jeanne Cordelier, Anne Fagot-Largeault, Alain Ghysen, Elisabeth Guigou, Brice Lalonde, Louise L. Lambrichs, Pierre Laurent, Jean-Marie Lehn, Marc Levy, Maurice Lévy, Thierry Lévy, Nathalie Przygodzki-Lionet, Danièle Lochak, Jean-Charles Massera, Frédérique Martin, Jean-Claude Pecker, Paul Quilès, Fabrice Rizzoli, Jacques Salzer, François Sauvadet, Jean-Luc Sauvage, Guy Sorman, Alain Touraine, Catherine Trautmann, Marc Trévidic, Jean Weissenbach.
 • 2015 – Volumul ”La Médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe”, în colaborare cu Béatrice Blohorn-Brenneur, Éditions l’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-343-06148-1. Volumul este citat în lucrări de master la Université Toulouse 1 Capitole.
 • Am publicat alte volume în România, în limba franceză și limba engleză:
 • 2012 – Volumul ”Les arrêts de la CEDH contre la Roumanie – Analyse, conséquences, autorités potentiellement responsables. Conclusions pour la période 1994-2010”, Editura Universitară, București, în colaborare cu Bianca Țăndărescu, Beatrice Ramașcanu, Lucia Zaharia, Roxana Maria Lăcătușu, Paula-Andrada Coțovanu, Ionuț Militaru, Serena Militaru, Mihaela Vasiescu, Alexandra Lăncrănjan, Lavinia Cîrciumaru, Florin Mihăiță, Elena Blidaru și Cristina Radu, ISBN 978-606-591-320-2. Volumul este publicat și de Association Française des Docteurs en Droit https://www.afdd.fr/publications/documentation-afdd-doctorat-droit.html.
 • 2015 – Volumul ”Mediation, Road of Peace for Justice in Europe : GEMME, for Over a Decade Now”, coordonator, în colaborare cu Béatrice Blohorn-Brenneur, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0253-0. Volumul este citat în teze de doctorat la Universidad de Jaén și articole publicate în Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management.
 • 2015 – Volumul bilingv RO/EN ”Dreptul Uniunii Europene și tribunalele constituționale ale statelor membre. Interviuri / European Union Law and the Constitutional Courts of the Member States (Interviews)”, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0335-3.
 • 2020 – Volumul bilingv RO/EN ”900 de zile de asediu neîntrerupt asupra magistraturii române. Ghid de supraviețuire / 900 Days of Uninterrupted Siege upon the Romanian Magistracy. A Survival Guide”, în curs de publicare.

 

 • Articole publicate în limba franceză:
 • 2015, Articolul ”La mediation entre l’habitude d’avoir recours au systeme traditionnel de justice et le remboursement de l’integralite des frais de justice” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru), în volumul ”New Developments in Civil and Commercial Mediation – Global Comparative Perspectives (Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law)”, coordonatori Carlos Esplugues și Louis Marquis, Springer International Publishing AG, Heidelberg, Germania, ISBN 978-3-319-18134-9, EAN 9783319181349.
 • 2012, Articolul ”L’expérience roumaine de l’exception de l’inconstitutionnalite (I) și (II)” (în colaborare cu Nadia Raluca Ilie), Revista Judicial Power nr. 2 și nr.3-4/2012, Armenia, ISSN 1829-0744.
 • 2012, Articolul ”Certains aspects sur la médiation en Roumanie. Prime pour aller en médiation” (în colaborare cu Sanda Elena Lungu), Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2012, ISSN 2065-8745.
 • 2019, Les cahiers de la justice no. 1/2019 – Revue de l’ENM, Dalloz, Franța – Juger ailleurs, juger autrement – Situation de la magistrature turque. Interview de Yavuz Aydin interviu, ISBN-10: 2247082289, ISBN-13: 978-2247082285.
 • 2021, La Revue Juridique Libanaise (المجلة القانونية اللبنانية), Liban – Situation de la magistrature en Roumanie

 

 • Articole publicate în limba engleză:
 • 2009 – Articolul ”The Evolution of the Judicial System in Romania during the Past 60 Years” (în colaborare cu Horațius Dumbravă), Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2009, ISSN 2065-8745. Articolul este citat în lucrări de master la University of Twente.
 • 2009 – Articolul ”Lustration in Romania” (în colaborare cu Horațius Dumbravă și Dana Cigan), Revista Judicial Power nr. 1-2/2010, Armenia, ISSN 1829-0744.
 • 2012 – Articolul ”The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în European Public Law, Volume 18, Number 4, December 2012, Marea Britanie, ISSN 1354-3725. Articolul a fost citat în volumele: Elspeth Guild, Steve Peers, Jonathan Tomkin – ”The EU Citizenship Directive: A Commentary”, Oxford University Press, 2014; Benedita Menezes Queiroz – ”Illegally Staying in the EU: An Analysis of Illegality in EU Migration Law”, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2018; Daniel Thym, Tobias Klarmann (Ed.) – ”Unionsbürgerschaft und Migration im aktuellen Europarecht”, Nomos, 2017.
 • 2014 – ArticolulThe thin line between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights. Trends and patterns in preliminary references in Romanian courts” (în colaborare cu Daniel-Mihail Șandru și Constantin-Mihai Banu), în cadrul volumului colectiv Dealing with EU law”, Editura Universitară București, coordonatori Giuseppe Martinico, Mihai Șandru și Mihai Banu, ISBN 978-606-591-749-1.
 • 2015 – Articolul ”Trends and Patterns in Preliminary References in Courts of Romania. Issues related to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights” (în colaborare cu Mihai Șandru și Mihai Banu), Law Review, Volume VI, Issue 2, July-December 2016, e-ISSN 2246-9435.
 • 2015 – Articolul ”The Constitutional Court of Romania and European Union Law”, International and Comparative Law Review 2015, vol.15, no.1, Cehia, ISSN 1213-8770.

2017 – Articolul ”Romania”, în colaborare cu Mihai Banu, Mihai Șandru, în cadrul volumului ”La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe”, Cahiers européens nr.10, IREDIES – Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, coord. L. Burgorgue Larsen, Pedone, Paris, Franța, ISBN 978-2-233-00824-4.

 • 2019 – Articolul ”Ten requests for a preliminary ruling filed by the Romanian courts for maintaining the rule of law, a common value of all the European Union Member States”, Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2019, ISSN 2065-8745.
 • 2019, Articolul ”Romanian Judicial System. Organization, Current Issues and the Necessity to Evoid Regres” (în colaborare cu Ionuț Militaru și Claudiu Drăgușin), Tsukuba Journal of Law and Politics, 75/2018, Japonia, ISSN 0388-6220.
 • 2019 – Articolul ”The Situation Regarding the Romanian Judicial System at the end of 2018” (în colaborare cu Anca Codreanu), în Richterzeitung «Justice – Justiz – Giustizia» nr. 2/2019, Elveția, ISSN 1661-2981.
 • 2020 – Articolul ”How Judges and Prosecutors Fight for European Values”, The Institute for European Studies – Université Libre de Bruxelles, Belgia Policy briefs and opinions: cartes blanches.
 • 2020 – Articolul ”The appointment of top prosecutors in Romania: minimizing the role of the judiciary, European Law Blog, Belgia (editat de Cité – Université de Liège, Amsterdam Centre for European Law and Governance și Université de Fribourg).
 • 2020 – Articolul ”The Recent ECtHR Judgment Kövesi v. Romania. Reactions of Romanian Authorities and Implications regarding the Rule of Law”, Strasbourg Observers, Belgia (editat de Human Rights Centre of Ghent University).
 • 2020 – Articolul ”Romania: Festina lente or how can the delegated and exceptional legislator hijack the essential powers of a parliament”, Indian Constitutional Law and Philosophy, India (în colaborare cu Irina Alexe)
 • 2020 – Articolul ”Romanian Judicial System. Current Issues and the Necessity to Avoid Regress”, publicat în volumul Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall – Fulbright International Seminar. Conference Proceedings”, Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, Sofia, Bulgaria.
 • 2021 – Articolul ”The Court of Justice of the European Union is facing a new challenge: compliance with the rule of law or not as a result of the effects of decisions delivered by the Constitutional Court of Romania”, UNIO EU Journal (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho), Portugalia
 • 2021 – Articolul ”Recent Controversy regarding the Promotion of Judges in Romania: Searching for Meritocracy”, în International Journal for Court Administration”, Volume 12, Issue 1, 2021, Statele Unite ale Americii (în colaborare cu Lucia Zaharia)
 • 2021 – Articolul ”Request for a preliminary ruling regarding the procedure for effective promotion of Romanian judges”, Romanian Lawyers Week

 

 • 2021 – Articolul ”The priority of the EU law in Romania: between reality and Fata Morgana”, UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho)
 • 2022 – Articolul ”Case C-817/21, Inspecția Judiciară. Compatibility of the organization of an authority competent to carry out the disciplinary investigation of judges, which is under the total control of a single person, with the rules of the rule of law”, UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho)
 • 2022 – Articolul ”Once again about the priority of the EU law in Romania: “Amédée ou comment s’en débarrasser””, UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho)
 • 2022 – Articolul ”Case C-205/22, D.A.. Direct application by the national courts of the European Commission reports issued under the Cooperation and Verification Mechanism”, UNIO EU Journal, Portugalia (editat de Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Escola de Direito da Universidade do Minho)
 • 2022 – ArticolulSelf-Governance of the Judiciary System in Romania: Dependent Judges in an Independent Judiciary”, JUSTIN Commentaries, Republica Cehă (editat de Masaryk University, Faculty of Law, Brno) –

 

 • Articole publicate în limba spaniolă:

 

 • 2009 – Articolul ”La „lustración” en Rumanía” (în colaborare cu Horațius Dumbravă și Dana Cigan), în volumul ”Memoria historica: ¿se puede juzgar la historia?”, Fundacion Antonio Carretero, Madrid, Spania; de asemenea, același articol în Portugalia, Julgar on line, ISSN 1646-6853.
 • 2010 – Articolul ”En Rumanía, la guerra entre los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional no ha terminado…”, Boletin Informativo Jueces para la Democracia nr. 54/decembrie 2010, Spania, ISSN 1133-0627.
 • 2011 – Articolul ” Ajuste y Poder Judicial”, Revista Científica Equipo Federal del Trabajo, Argentina, ISSN 1609-3031, Edición Nº 73/2011.
 • 2020 – Articolul ”Justicia en Rumania en tiempos de coronavirus”, Revista Jurídica AMFJN, Número 6 – Junio 2020, Argentina, ISSN 2683-8788.
 • 2020 – Articolul ”Justicia en Rumania en tiempos de coronavirus”, ASOJUDICIALES, Columbia.
 • 2020 – Articolul ”Justicia en Rumania en tiempos de coronavirus”, Boletin Informativo Jueces para la Democracia nr. 78/septembrie 2020, Spania
 • Articole publicate în limba italiană:
 • 2020 – Articolul ”La Giustizia in Romania ai tempi del coronavirus, în cadrul articolului ”La giustizia contro il Covid-19 in Francia, Grecia e Romania. Esperienze a confronto, Giustizia Insieme, Italia, ISSN 2036-599, ISBN 978-88-548-2217-7.
 • 2022 – Articolul ”La promozione dei magistrati in Romania: un tassello dello stato di diritto al vaglio della Corte di giustizia”, EUBlog.eu, Italia (editat de Università di Roma Sapienza, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Milano și Università di Bologna)

 

 • Articole publicate în limba bulgară:
 • 2020 – Articolul ”Правосъдието в Румъния по време на коронавирус”, bg, Bulgaria, ISSN 2682-9606.

 

 • Am tradus din limba franceză (în colaborare, colectiv) volumele Béatrice Brenneur – Stresul si suferința la locul de muncă”, Editura CH Beck, București, 2012, ISBN 978-606-18-0069-8, și Béatrice Blohorn-Brenneur – ”Medierea pentru toți. Teoria și practica medierii”, Editura Universitară, București, 2014, ISBN 978-606-28-0003-1.

 

 • Cursuri de formare urmate în limba franceză:
 • decembrie 2010 – octombrie 2011: Cursul de formare la distanță ”Espacio Judicial Europeo Social”, organizat de Consejo General del Poder Judicial Madrid, Spania, și European Judicial Training Network (EJTN), diploma de absolvire cu succes, echivalent a 100 de ore de lucru personal.
 • decembrie 2010 – octombrie 2011: Cursul de formare la distanță ”Etude systematique de l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale”, organizat de Consejo General del Poder Judicial Madrid, Spania, și European Judicial Training Network (EJTN), diploma de absolvire cu succes, echivalent a 75 de ore de lucru personal.

 

 • Cursuri de formare urmate în limba engleză:
 • 22 octombrie 2007 – 2 noiembrie 2007, Praga: Cursul “Building Judicial Integrity”, certificat CEELI Institute, etica judiciară;
 • 1-19 noiembrie 2021: S. Department of State, IVLP Project „Rule of Law and the U.S. Judicial System”, stagiu virtual, Statele Unite ale Americii;
 • 28 noiembrie – 17 decembrie 2022:S. Department of State, IVLP Project „Rule of Law and the U.S. Judicial System”, stagiu fizic în Statele Unite ale Americii (Curtea Supremă a SUA, Departamentul de Stat, instanțe și alte autorități judiciare americane din Washington, Manchester, East Lansing și Santa Fe);

 

 • Programe de formare urmate în limba spaniolă:
 • 13-26 septembrie 2010 – Stagiu la Tribunal Superior de Justicia, Madrid, Spania, prin intermediul European Judicial Training Network (EJTN), limba spaniolă;

 

 • Am susținut prelegeri și/sau am participat la zeci de seminare și conferințe internaționale în domeniul dreptului Uniunii Europene, așa cum reiese supra. În plus, am mai fost raportor sau participant la următoarele conferințe internaționale:
 • Raportor național pentru România al International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (Viena, 2014).
 • 26-27 martie 2007, Roma, Italia, A Treia Conferință Europeană a Judecătorilor”, organizată de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, participant, limbi de lucru italiana, franceza, engleza.
 • 10-12 septembrie 2007, Budapesta, Ungaria, Conferința “Training and Further Education of Judges in European Law, particulary in the New and Future Member States”, limba de lucru engleza.
 • 26 octombrie 2007, Lübeck, Germania, Conferinta internațională „La modernisation de la justice en Europe”, organizată de MEDEL, limbi de lucru franceza și engleza, participant.
 • 01-02 februarie 2008, Palermo, Italia, Conferința internațională „Efficiency and Evaluation of Justice”, organizată de MEDEL, limbi de lucru italiana, franceza și engleza, participant.
 • 05-06 iulie 2008, Ankara, Turcia, Conferința internațională „Separation of Powers and Freedom of Assocıatıon within the Judiciary”, organizată de YARSAV, MEDEL și I.A.J., limbi de lucru turca și engleza, raportor.
 • 28-30 noiembrie 2008, Paris, Franța, Participare la lucrările 40ème anniversaire du Syndicat de la magistrature.
 • 04-05 decembrie 2008, Sofia, Bulgaria, Conferința “Independance de la magistrature et lutte contre la corruption”, organizată de Ministère des Affaires Etrangères (France), limbi de lucru franceza, bulgara și engleza, formator, raportor.
 • 28-30 martie 2009, Madrid, Spania, Conferinta internatională “International discussion about on historical memory: is it possible to judge history?”, organizată de MEDEL, Jueges para la Democratia, Union Progresista de Fiscales, Instituto Alonso Martinez de Justicia y Litigation de la Universidad Carlos III de Madrid și Fundacion Antonio Carretero, limbi de lucru spaniola și engleza, participant.
 • 16-17 octombrie 2009, Paris, Franța, Conferinta internatională “Premières assises internationales de la médiation judiciaire. La médiation, langage universel de résolution des conflits”, Palais du Luxembourg, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – GEMME, în parteneriat cu Commission européenne, Ministère de la Justice, Cour d’Appel de Paris – Cour d’Appel du Quebec, limbi de lucru franceza și engleza, participant.
 • 6 martie 2010, Fontevrault, Franța, Intervenție la Abația din Fontevrault, cu ocazia seminarului de pregătire profesională organizat de Les Bâtonniers de la région de Rennes et d’Angers, mediere judiciară, raportor al Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – GEMME, limba de lucru franceza;
 • 3-5 iunie 2010, Saint-Vincent-de-Mercuze, Isère, Franța, Sesiune de formare în mediere, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – GEMME, limba de lucru franceza.
 • 11-12 mai 2011, Budapesta, Ungaria, Seminarul ”Two-days training on the potentials of the application of mediation in the judicial procedure”, organizat de Hungarian Judicial Academy, limbi de lucru engleza și maghiara, raportor.
 • 26-28 mai 2011, Saint-Vincent-de-Mercuze, Isère, Franța, Sesiune de formare in mediere, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – GEMME, participant, limba de lucru franceza.
 • 11 mai 2012, Paris, Franța, Conferința internațională “Regards croisés sur la médiation judiciaire”, l’Assemblée naționale, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation –GEMME, în parteneriat cu Ministère de la Justice, CIMJ, IFOMENE, limbi de lucru franceza și engleza, raportor.
 • 4-6 iulie 2013, Aix-en-Provence, Franța, Conferința internațională “La médiation, un choix de société”, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation France – GEMME France, în parteneriat cu Ministère de la Justice, CIMJ, IFOMENE, limbi de lucru franceza și engleza, raportor.
 • 26-27 septembrie 2013, Madrid, Spania, Conferința internațională ”Balance de un año de vigencia de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil”, organizată de GEMME – Sección Española, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General del Notariado, Consejo General de Procuradores, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Ilustres Colegios de Abogados și Procuradores y Notarios de Madrid, limbi de lucru spaniola și engleza, raportor.
 • 6 iunie 2014, Paris, Franța, Conferinta internațională ”La Médiation : Un chemin de paix pour la justice en Europe”, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – GEMME, în parteneriat cu Commission européenne, Ministère de la Justice, Cour de Cassation, Cour d’Appel de Paris, limbi de lucru franceza și engleza, participant.
 • 4 iulie 2015, Nice, Franța, Conferința internațională ”Sixièmes Assises Internationales de la Médiation Judiciaire. Nouveaux enjeux et qualité des mediations. Vingtième anniversaire de la loi française sur la médiation judiciaire 1995-2015”, Centre Universitaire Méditerranéen, organizată de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation France – GEMME France, în parteneriat cu Ville de Nice și la Faculté de Droit de Nice, limbi de lucru franceza și engleza, raportor.
 • 7 iulie 2017, La Rochelle, Franța, Conferința internațională “VIIèmes Assises internationales de la mediation judiciaire”, organizat de Université de La Rochelle – Faculté de droit, de science politique et de gestion, AROME Médiation și CIMJ, limba de lucru franceza, participant.
 • 24 martie 2018, Paris, Franța, Conferința internațională “XIIIème Fête de la médiation: Les médiations interculturelles et internationales”, organizată de Institut Catholique de Paris – IFOMENE (Institut de Formation à la Négociation et la Médiation) și Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, limba de lucru franceza, participant.
 • 03-04 mai 2018, Lisabona, Portugalia, Conferința internațională “The future of work and rights relating to personality, in particular workplace mobbing”, organizată de EJTN, International Labour Organization (ILO) și Centro de Estudos Judiciários, limbi de lucru portugheza și engleza, participant.
 • 12 octombrie 2018, Roma, Italia, Conferința internațională “Family Mediation in Italy and in Europe”, organizată de GEMME Italia, limbi de lucru italiana și engleza, participant.
 • 26 septembrie 2019, Sofia, Bulgaria, Seminarul internațional Fulbright Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall”, organizat de Fulbright Bulgaria, limbi de lucru engleza și bulgara, raportor.
 • 18 octombrie 2019, Napoli, Italia, Conferința internațională “La mediazione familiare. Risultati raggiunti e nuove prospettive”, organizată de GEMME Italia, Ordine Degli Avvocati Di Napoli, Ordine Psicolgi della Campania, Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania, limbi de lucru italiana și franceza, participant.

4) Capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice

 

 • Programele de formare anterior prezentate, deținerea unor funcții administrative esențiale în asociații internaționale cu mii de membri judecători (vicepreședinte al GEMME Europe – Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, vicepreședinte al CIMJ – Conférence Internationale de Médiation pour la Justice), coordonarea unor lucrări colective de amploare legate de sistemul judiciar francez sau medierea în Europa, colaborarea cu zeci de publicații internaționale, prezența în zeci de colective de cercetare internaționale etc. reflectă capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural.
 • 2012 – Volumul ”Quelle justice pour la France? 31 personnalités répondent aux préoccupations des Français”, Éditions L’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-296-56297-4. Au participat Jacques Barrot (fostul comisar european pe justiție), Raymond Boudon, Edouard Brézin, David Camus, Gilbert Collard, Jeanne Cordelier, Anne Fagot-Largeault, Alain Ghysen, Elisabeth Guigou, Brice Lalonde, Louise L. Lambrichs, Pierre Laurent, Jean-Marie Lehn, Marc Levy, Maurice Lévy, Thierry Lévy, Nathalie Przygodzki-Lionet, Danièle Lochak, Jean-Charles Massera, Frédérique Martin, Jean-Claude Pecker, Paul Quilès, Fabrice Rizzoli, Jacques Salzer, François Sauvadet, Jean-Luc Sauvage, Guy Sorman, Alain Touraine, Catherine Trautmann, Marc Trévidic, Jean Weissenbach.
 • 2015 – Volumul ”La Médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe”, în colaborare cu Béatrice Blohorn-Brenneur, Éditions l’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-343-06148-1.
 • Raportor național pentru România al International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (Viena, 2014).
 • Realizator al unui set de interviuri cu profesori de drept constituțional și/sau dreptul Uniunii Europene de la cele mai importante universități din Europa, dar și judecători ai Curții de Justiție a Uniunii Europene: Anneli Albi, Leonard Besselink, Chahira Boutayeb, Gráinne de Búrca, Laurence Burgorgue-Larsen, Ninon Colneric, Oliver Dörr, Péter Kovács, Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Franz C. Mayer, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen, Andreas Vosskuhle, Joseph H.H. Weiler, Peter G. Xuereb.
 • Coordonator al singurei lucrări care analizează consecințele și autoritățile potențial responsabile ca urmare a condamnărilor suferite de România la CEDO –Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecințe, autorități potențial responsabile – în perioada 1994-2014” (vol. I-X) (coordonator), 2010-2015, Editura Universitară, București; 5.000 de pagini de analiză. Cuvânt înainte de Corneliu Bîrsan, Iulia Motoc, Bogdan Aurescu, Marin Voicu ș.a.
 • Coautor al lucrării ”Dicționar de drepturile omului”, în colaborare cu Dana Cristina Bunea, Cornel Gabriel Caian, Irina Cambrea, Roxana-Maria Călin, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Ionuț Militaru, Mădălina Ioana Morariu, Geanina Munteanu, Irina Alexandra Neagu, Ileana-Gabriela Popa, Horațiu Răzvan Radu, Mihaela Vasiescu, Editura CH Beck, București, 2013, ISBN 978-606-180-203-6. Lucrarea a fost desemnată ”Cartea lunii” în ianuarie 2014 de Ministerul Afacerilor Externe din România.
 • Autor sau coautor al altor zeci de volume/lucrări de analiză a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, între care ”Limitele libertății de exprimare. Politicieni, jurnaliști, magistrați. Comentarii și jurisprudență”, Editura Hamangiu, București, 2014, în colaborare cu Ionuț Militaru, Florin Mihăiță, Vasile Bozeșan și Dorin Pană, ISBN 978-606-678-987-5.
 • Articole publicate în limba germană:
 • 2009 – Articolul ”Die mühsame Demokratisierung der rumänischen Justiz” (în colaborare cu Horațius Dumbravă), Betrifft JUSTIZ nr. 100 von Dezember 2009, Germania, ISSN 0179-2776.
 • 2017 – Articolul ”Aktuelle Gefahren für die Justiz in Rumänien.
  Wie die rumänische Regierung rechtsstaatliche Errungenschaften zurückdrehen will und die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet
  ” (în colaborare cu Ionuț Militaru și Claudiu Drăgușin), Betrifft JUSTIZ nr. 132 von Dezember 2017, Germania, ISSN 0179-2776.
 • 2019 – ”Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Interview mit dem türkischen Richter Yavuz Aydin, derzeit Asylberechtigter in einem EU-Land” – interviu, Betrifft JUSTIZ nr. 138 von Juni 2019, Germania, ISSN 0179-2776.
 • Articole publicate în limba polonă:
 • 2020 – Articolul ”Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwosci w Rumunii podczas pandemii koronawrusa”, Iustitia nr.1(39)/2020, Polonia, ISSN 1640-8365.
 • Articole publicate în limba mongolă:
 • 2020 – Articolul Коронавирусын тархалтын үед Румын улсад хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар”, Монголын шүүгчдийн холбоо, Mongolia, http://www.judge.mn/home/view/?id=366.
 • Articole publicate în limba portugheză:
 • 2021Articolul Pedido de decisão prejudicial relativo ao processo de promoção efetiva dos juízes romenos”, Jusbrasil,

 

 • Autor al altor zeci de volume de analiză jurisprudențială în materia dreptului muncii și al asigurărilor sociale, medierii judiciare, dreptului penal, contenciosului administrativ sau organizării judiciare. Zeci de alte articole științifice publicate în reviste de specialitate din România: Dreptul, Curierul judiciar, Revista de drept public, Revista de drept penal, Revista de drept social, Pandectele Săptămânale, Revista Pro Lege, Revista JurisClasor CEDO, Revista Forumul Judecătorilor, Themis, Buletinul Curților de Apel. În anul 2012 am primit Premiul ”Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea ”Noul Cod civil – comentarii, doctrină, jurisprudență – Vol. II – Moșteniri și liberalități. Obligații”, Editura Hamangiu, București, 2012, scrisă de subsemnatul în colaborare cu Alexandru Bleoancă, Dana Cigan, Gheorghe Durac, Cristina Gabriela Frențiu, Ionica Ninu, Gabriela Răducan, Vlad Rădulescu, Carmen Simona Ricu, Carmen Tamara Ungureanu, Dorina Zeca, ISBN 978-606-522-731-6.

 

5) Lipsa oricărei îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea

 

 • Judecător de carieră, independent, imparțial. Fără sancțiuni disciplinare aplicate în carieră.
 • Co-președinte al Asociației Forumul Judecătorilor din România. Am inițiat zeci de memorii și scrisori deschise, semnate de mii de colegi judecători, între care Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a ”legilor justiției”, susținut de aproximativ 4.000 de judecători, procurori, magistrați asistenți, auditori de justiție, care a devenit un adevărat manifest al luptei magistraturii românești pentru independența justiției.
 • Am purtat aproape zilnic, în perioada 2017-2021, un dialog cu entitățile europene și internaționale relevante (Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, GRECO, Parlamentul European, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, MONEYVAL), participând inclusiv la întâlnirile oficiale cu reprezentanți de rang înalt ai acestora din urmă (spre exemplu, dl Frans Timmermans, Prim-Vicepreședinte al Comisiei Europene, dna Vera Jourova, Vicepreședinte al Comisiei Europene).
 • Am redactat solicitările adresate de Forumul Judecătorilor din România unor organisme europene (Comisia Europeană, Consiliul Europei – Comitetul Miniștrilor, Consiliul Europei – Adunarea Parlamentară, Consiliul Europei – Secretarul General) privind consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizând modificarea în România a ”legilor justiției”. Avizele emise ulterior de Comisia de la Veneția (2018 și 2019) au preluat, în măsură însemnată, susținerile Forumului Judecătorilor din România.
 • Am redactat solicitările expediate de Forumul Judecătorilor din România și Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor către Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni și Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni. Avizele emise de aceste entități în aprilie/mai 2019 au preluat în mod esențial aspectele din cererea trimisă.
 • În perioada 2017-2019, am acordat numeroase interviuri unor ziare de mare prestigiu sau posturi radio-TV din Europa Ocidentală, explicând opiniei publice internaționale situația modificărilor legislative vizând magistratura din România (ARTE, Financial Times, La Croix, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ARD, ZDF, BR.de – Der Bayerische Rundfunk, SRF, RTBF, Sverige Radio, France 3, ORF).
 • Am redactat primele solicitări de adresare de către instanțele din România a unor cereri de decizie preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu privire la interpretarea dreptului UE, în contextul unor modificări legislative sau decizii ale Curții Constituționale [interpretarea conținutului, caracterului și întinderii temporale a Mecanismului de cooperare și verificare; obligația statelor membre de a stabili măsurile necesare pentru o protecție juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanții ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influența politică asupra desfășurării procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a conducerii Inspecției Judiciare, chiar și cu titlu provizoriu, ori înființarea și organizarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin posibilitatea exercitării, în mod indirect, a unor presiuni asupra magistraților]: cauzele conexate C-83/19, C-127/19 și C-195/19, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții, cauza C-355/19, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții. Primele trimiteri preliminare au determinat o emulație extraordinară în acest sens din partea mai multor instanțe, care au preluat ideile (parțial sau total textele) și au sesizat, la rândul lor, CJUE: cauza C-291/19, SO, cauza C-379/19, Procuror DNA – Serviciul Teritorial Oradea, cauza C-397/19, Statul român – Ministerul Finanțelor Publice etc.. Am susținut pledoariile pentru Asociația Forumul Judecătorilor din România.

Posted in activitate cercetatori, Autori si conferentiari, Componenta, Despre noi.

Tagged with , , .aaaa