Skip to content


CSDE – Proiect cercetare 2024: Dreptul fundamental de acces la internet [Daniel-Mihail Sandru]

Continued…

Posted in Cercetare.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


C-392/24, PPC Renewables Romania, pendinte. Trimitere formulata de Curtea de Apel București

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-367/24, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii [Telekom România], pendinte. Trimitere formulata de ICCJ

Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 2015/2120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internet deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţele şi serviciile electronice de comunicaţii se interpretează în sensul că o opțiune tarifară lansată de o companie de servicii de telecomunicații care permite clienților finali care au accesat-o să folosească în mod gratuit toate serviciile de video streaming, independent de furnizorii de la care provin şi indiferent dacă au sau nu calitatea de parteneri de conţinut ai companiei de servicii de telecomunicaţii, fără ca volumul de date consumat prin utilizarea acestor servicii să fie inclus în volumul de date asigurat lunar prin tariful de telefonie mobilă, însă cu o limitare a lăţimii de bandă pentru acest tip de conţinut, este compatibilă cu obligaţiile care decurg din aceste dispoziţii?

site CURIA

I.1. Instanta națională –  ICCJ

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


ICJ: Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Principiile constituționale fundamentale și reflectarea lor în ramurile sistemului juridic românesc”, 24.05.2024

Continued…

Posted in Fără categorie.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 27 mai 2024 – Prețul vieții private și al datelor cu caracter personal. Despre Avizul Comitetului European pentru Protecția Datelor 8/2024 privind consimțământul sau plata pe platformele mari

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.


CSDE: Conferința Dreptul noilor tehnologii, Ed. a II-a, 19.09.2024

Continued…

Posted in Evenimente, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT).


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 8 aprilie 2024 – Datele anonime – date cu caracter personal? Despre pct. 49 al hotărârii Curții de Justiție din cauza C-479/22 P

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Scoala doctorala.


Conferinţa Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a IV-a, 25 martie 2024

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 18 martie 2024 – Rolul Curtii de Justitie în stabilirea responsabilităților operatorilor de date.  O discuție despre efectele hotărârii în cauza C-231/22

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup.


CSDE: Conferința Arbitrajul de drept privat în context european, ediția a VIII-a, 26 februarie 2024

Continued…

Posted in Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Evenimente.


CSDE: 29.01.2024, International Conference Virtual Communities in the Age of General Data Protection Regulation (CVGDPR-VII), 2024. Focus: RIGHT TO INTERNET ACCESS

Continued…

Posted in Evenimente.


DEZBATERE SSJ: Dreptul fundamental de acces la internet / 26 februarie 2024

Continued…

Posted in Evenimente.


C-252/22, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi Plopeanu & Ionescu, Hotărârea din 11 ianuarie 2024

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 22 ianuarie 2024 – Relația dintre regulamentele europene (GDPR) și dreptul național. Accesul gratuit la datele medicale. CJUE- C-307/22, FT

Continued…

Posted in Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT).


SCOSAAR & CSDE: Atelier de lucru privind identificarea jurisprudenței CJUE și CEDO pe internet, 16 ianuarie 2024

Continued…

Posted in Evenimente, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene.


Rolul autorității de supraveghere a datelor în protejarea dreptului la internet (conferinta)

Continued…

Posted in Cercetare, Protectia datelor si noile tehnologii.


C-775/23, Bursa Română de Mărfuri, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-763/23, Dragoram Tour, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-762/23, Curtea de Apel Bucureşti, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-726/23, Arcomet Towercranes, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 5 februarie 2024 – Despre „decizia individuală automatizată”. Cauza C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring)

Continued…

Posted in Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Protectia datelor si noile tehnologii.


C-474/23, Alfasoft, Ordonanta Curtii din 14 decembrie 2023

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Dezbatere JURIDICE.ro: Dar cine nu e vulnerabil în GDPR?, 18 decembrie 2023

Continued…

Posted in Evenimente.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 3/2023

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


C-682/23, E.B.SP, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-706/23 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


18 decembrie 2023 – dezbatere JURIDICE.ro: Dar cine nu e vulnerabil în GDPR?

Continued…

Posted in Evenimente.


C-532/22, Westside Unicat, hotărârea din 23 noiembrie 2023

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


23.11.2023 – Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române: Daniel-Mihail Șandru – UE: o nouă etapă a procesului de integrare, model original de organizare și funcționare juridico-instituțională

Continued…

Posted in Evenimente.


Safeguarding vulnerable data subjects – the crucial role of GDPR data protection principles (conferinta, Universitatea din Padova)

Continued…

Posted in Evenimente.


C-678/23, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-649/23, Institutul G. Călinescu, pendinte

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-654/23, Inteligo Media, pendinte

Continued…

Posted in Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Protecția datelor și noile tehnologii în activitatea avocaților (conferința, Baroul Neamț)

Continued…

Posted in Evenimente.


Comunicarea cu persoanele vizate privind drepturile acestora asupra datelor personale (conferinta, Univeristatea din Bucuresti, 4 noiembrie)

Continued…

Posted in Evenimente.


Portretul fără suflet: profilarea, 2 noiembrie 2023, Iasi

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Tehnologia mai veche sau mai nouă, în activitatea avocaților (conferinta, Baroul Bacau)

Continued…

Posted in Evenimente.


C-510/22, Romaqua Group, hotărârea din 21 septembrie 2023, ECLI:EU:C:2023:694

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-576/23, Elite Games, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , .


Dezbaterea Ne/conformitatea unor prelevări de probe ADN cu principiile dreptului Uniunii Europene, 28 septembrie 2023

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Consultari Europene: Consultare a Comisiei Europene privind activitățile transfrontaliere ale asociațiilor (CSDE-SCE-31)

Continued…

Posted in Cercetare, Consultari Europene.


Daniel Mihail Sandru, Is There Really an International Success Regarding the Data Protection Regulations within the European Union?

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Centrul de Studii de Drept European: STAGII DE PRACTICĂ

Continued…

Posted in Cercetare, Despre noi, Evenimente, Stagii practica.


15 – 17 June 2023 – International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 8th edition”

Continued…

Posted in Evenimente.


CISCOREP, SSJ & ARDAE: Discursuri despre drept si comunicare, 13 mai 2023

Continued…

Posted in Evenimente.


Asociaţia Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental Affaire C-286/23. Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Brasov

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Garanții juridice de protecție a cetățenilor în strategia Uniunii Europene privind societatea digitală / Legal guarantees for the protection of citizens in the EU strategy on the digital society

Continued…

Posted in Cercetare, Protectia datelor si noile tehnologii.


SMART DIASPORA 2023 – workshop-ul Reziliența construcției democratice în Uniunea Europeană

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.

Tagged with , , , , , , , , .


SCOSAAR: Atelier de lucru privind bibliografia lucrărilor științifice, 20 martie 2023

Continued…

Posted in Atelier juridic, Cercetare, Evenimente, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Scoala doctorala.

Tagged with , .


CISCOREP & CRP & LCJNT: Anatomia cookie: cum se comunică cu un utilizator, 14 martie 2023

Continued…

Posted in Atelier juridic, Cercetare, Evenimente, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Scoala doctorala.
aaaa