Skip to content


Considerații privind relația dintre protecția juridică a mediului și dreptul noilor tehnologii, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Protectia datelor si noile tehnologii, Studii si cercetari juridice.


Simona Maya Teodoriu

Continued…

Posted in activitate cercetatori, Autori si conferentiari, Cercetare, Componenta, Despre noi.


Conferința GDPR & AI. Targu Mures, 27.01.2023

Continued…

Posted in Evenimente, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii.


Dragos Calin CV EN

Continued…

Posted in Autori si conferentiari, Componenta, Despre noi.


Dragos Calin CV RO

Continued…

Posted in activitate cercetatori, Autori si conferentiari, Componenta, Despre noi.

Tagged with , , .


C-696/22, C, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, Integrarea juridică a României în Uniu, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


CSDE – Proiect cercetare 2023: Perspectiva dreptului european în materia tranziției digitale

Continued…

Posted in Cercetare.


C-701/22, MFE, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, Integrarea juridică a României în Uniu, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.

Tagged with , , , .


The Center for European Legal Studies (CESL) –“The Legal Research Institute ”Acad. Andrei Rădulescu”. Short presentation

Continued…

Posted in - English version, Cercetare, Componenta, Conducere, Contact, Despre noi, Misiune, Rapoarte anuale.


Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu al Academiei Romane: Conferința Doctoranzilor în Drept ”Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român”, 12 decembrie 2022

Continued…

Posted in Evenimente.


C-566/21, S, Ordonanta Curtii din 7 decembrie 2022. Clauze abuzive

Continued…

Posted in Integrarea juridică a României în Uniu, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


RRDE – Revista română de drept european, Wolters Kluwer, 2023

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


SCOSAAR: Atelier de lucru privind identificarea jurisprudenței CJUE și CEDO pe internet, 16 ianuarie 2023

Continued…

Posted in Atelier juridic, Cercetare, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Scoala doctorala.


Wolters Kluwer: Conferința Revistei Române de Drept al Afacerilor 2022, 15 decembrie 2022

Continued…

Posted in Evenimente.


CSDE: Conferința Arbitrajul de drept privat în context european, ediția a VII-a, 18 ianuarie 2023

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


26 noiembrie 2022 – „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România25 mai 2018 – 25 noiembrie 2022” Ediția a II-a. Principalul topic: Regulamentul 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter – temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in Evenimente.


CSDE: 14.11.2022, International Conference Virtual Communities in the Age of General Data Protection Regulation (CVGDPR-VI), 2022. Focus: Smart City

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Societatea de Stiinte Juridice: Legal Preview of Artificial Intelligence, 7 decembrie 2022

Continued…

Posted in Evenimente.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 2/2022

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


Trimitere preliminară formulată de Tribunalul Argeș: C-533/22, Adient

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


CSDE: October 12, 2022 – International Conference „Data protection in Romania”

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel București: C-496/22, Brink’s Cash Solutions

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Daniel-Mihail Şandru, Protectia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19 / Protection of fundamental rights in the European Union during the Covid-19 health crisis

Continued…

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente, Studii si cercetari juridice.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Despre consimțământ și retragerea acestuia: la fel de simplu? Despre concluziile avocatului general în cauza C-129/21, Proximus

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Romania in fata Curtii de Justitie, Scoala doctorala.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 1/2022

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-319/20, Meta Platforms Ireland, hotărârea din 28 aprilie 2022: asociatiile de protectia consumatorilor sunt si asociatii de protectia datelor?

Continued…

Posted in Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Comunicațiile care se păstrează: păstrare generalizată și nediferențiată a datelor de transfer și a datelor de localizare și excepțiile Curții de Justiție în cauza C-140/20, 14 aprilie 2022

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Concluziile avocatului general prezentate la 31 martie 2022 în cauza C‑77/21, Digi, 7 aprilie 2022

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Autori si conferentiari, Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Legea privind datele în Uniunea Europeană (2022), 31 martie 2022

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Autori si conferentiari, Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.


Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, JO, C 380, 08.11.2019

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Probleme actuale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentele în Uniunea Europeană. Protejarea libertății mass-mediei în UE: noi norme, 24 martie 2022 (CSDE-SCE-30)

Continued…

Posted in Cercetare, Consultari Europene, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.


Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Alba Iulia: C-200/22, Vantage Logistics, Ordonanța din 18 aprilie 2023.

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Facebook Ireland și alții – Hotărârea CJUE din 15 iunie 2021 pronunțată în cauza C-645/19: despre cooperare, 17.03.2022

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.


ICJ: Sesiunea anuală de comunicări științifice “DREPTUL ŞI CRIZELE GLOBALE. Implicaţii juridice ale crizei sanitare”, 22-23 septembrie 2022

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests – respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal în cererea de comunicare de informații, 10 martie 2022

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Atelier juridic, Cercetare, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Protectia datelor si noile tehnologii.


Consultari Europene: Eficacitatea justiției: condiții comune pentru transferul procedurilor penale între țările din UE (CSDE-SCE-29)

Continued…

Posted in Cercetare, Consultari Europene.


Hotararea din 22.02.2022 in cauza C-430/21, RS

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-95/22, Delgaz Grid

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Raportul dintre principiul precauției și protecția datelor, 21.02.2022

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Curtea de Apel București, Secţia I penală, Încheierea din 11 februarie 2022. Trimitere preliminara privind Decizia cadru 2008/909/JAI

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2021

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


C-400/21, Anatecor. Ordonanța Curții din 10 ianuarie 2022. Necompetență vădită

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Curtea de Apel București, Secția a IV-a Civilă, Încheierea din 07.01.2022

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Trimitere preliminara noua. Curtea de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori, Încheierea din 13.01.2022

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: România – primii 15 ani în Uniunea Europeană, 6 ianuarie 2022

Continued…

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Focus grup.


Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, încheierea din 10.12.2021

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Curtea de Apel Pitești, încheierea din 26 noiembrie 2021

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-310/10, Agafiţei și alții, hotărârea din 7 iulie 2011, ECR 2011 p. I-5989, ECLI:EU:C:2011:467

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-283/10, Circul Globus Bucureşti, hotărârea din 24 noiembrie 2011, ECR 2011 p. I-12031, ECLI:EU:C:2011:772

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.
aaaa