Skip to content


Ruxandra Andreea LĂPĂDAT, Eforturi metodologice pentru configurarea viitorului digital al justiției, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , .


Tribunalul București a formulat o nouă trimitere preliminară în materia asigurarilor

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.

Tagged with , , , , , , , .


Ozana Miruna GHIC, Un drept de criză în domeniul ajutoarelor de stat: Studiu de caz privind criza energetică (II), Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.


Curtea de Apel Brașov a formulat o nouă trimitere preliminară privind prescripția în materie penală: C-107/23, Statul român, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Cătălin Gabriel STĂNESCU, Impactul Directivei privind administrarea de credit asupra reglementării colectării informale abuzive a creanțelor în Uniunea Europeană: Un pas înainte sau o oportunitate ratată?, Revista română de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.


Crístian ORÓ MARTÍNEZ Filtrarea recursurilor de către Curtea de Justiție: un bilanț al primelor două ordonanțe de admitere în principiu a recursurilor, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.


Jacques ZILLER, Responsabilitate politică și dedublare funcțională a executivului în statele membre ale Uniunii Europene, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , .


Inalta Curtea de Casație și Justiție a formulat o trimtere preliminară privind Regulamentul UE 2017/1182: Dinamel, C-84/23

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Curtea de Apel București a formulat o trimtere preliminară privind Directiva TVA: Streaming Services Affaire C-69/23

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Trimitere preliminară nouă referitoare la interpretarea Directivei 2003/96/CE și a Directivei 2006/112/CE: Bitulpetrolium Affaire, C-657/22

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Paul CRAIG, Dreptul administrativ al Uniunii Europene, principiile generale de drept și autonomia națională, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Continued…

Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Revista Romana de Drept European.


ICJ: Sesiunea anuală de comunicări științifice Dreptul si societatea în tranziție, 20-21 aprilie 2023

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


C-75/23, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-74/23 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. Serviciul Teritorial Braşov, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Mihaela Maria Barnes

Continued…

Posted in Autori si conferentiari.


Catalina Goanta

Continued…

Posted in Autori si conferentiari, Cercetare.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 3/2022

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


Invitat de onoare „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR): Dr. Mihaela Maria Barnes, Metodologii de cercetare în dreptul internațional: utilizarea dovezilor empirice, 13 februarie 2023

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente, Scoala doctorala.


C-4/23 Asociaţia Accept, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-10/23, Remia Com Impex, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


CSDE: Conferința Dreptul noilor tehnologii. Focus: Dreptul și inteligența artificială, 25 ianuarie 2023

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT).


SCOSAAR: Atelier de lucru privind citarea lucrărilor științifice, 6 februarie 2023

Continued…

Posted in Atelier juridic, Cercetare, Evenimente, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Scoala doctorala.


Considerații privind relația dintre protecția juridică a mediului și dreptul noilor tehnologii, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2022

Continued…

Posted in Cercetare, Protectia datelor si noile tehnologii, Studii si cercetari juridice.


Simona Maya Teodoriu

Continued…

Posted in activitate cercetatori, Autori si conferentiari, Cercetare, Componenta, Despre noi.


Conferința GDPR & AI. Targu Mures, 27.01.2023

Continued…

Posted in Evenimente, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii.


Dragos Calin CV EN

Continued…

Posted in Autori si conferentiari, Componenta, Despre noi.


Dragos Calin CV RO

Continued…

Posted in activitate cercetatori, Autori si conferentiari, Componenta, Despre noi.

Tagged with , , .


C-696/22, C, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, Integrarea juridică a României în Uniu, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


CSDE – Proiect cercetare 2023: Perspectiva dreptului european în materia tranziției digitale

Continued…

Posted in Cercetare.


C-701/22, MFE, pendinte

Continued…

Posted in Cercetare, Integrarea juridică a României în Uniu, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


The Center for European Legal Studies (CESL) –“The Legal Research Institute ”Acad. Andrei Rădulescu”. Short presentation

Continued…

Posted in - English version, Cercetare, Componenta, Conducere, Contact, Despre noi, Misiune, Rapoarte anuale.


Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu al Academiei Romane: Conferința Doctoranzilor în Drept ”Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român”, 12 decembrie 2022

Continued…

Posted in Evenimente.


C-566/21, S, Ordonanta Curtii din 7 decembrie 2022. Clauze abuzive

Continued…

Posted in Integrarea juridică a României în Uniu, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


RRDE – Revista română de drept european, Wolters Kluwer, 2023

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


SCOSAAR: Atelier de lucru privind identificarea jurisprudenței CJUE și CEDO pe internet, 16 ianuarie 2023

Continued…

Posted in Atelier juridic, Cercetare, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Scoala doctorala.


Wolters Kluwer: Conferința Revistei Române de Drept al Afacerilor 2022, 15 decembrie 2022

Continued…

Posted in Evenimente.


CSDE: Conferința Arbitrajul de drept privat în context european, ediția a VII-a, 18 ianuarie 2023

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


26 noiembrie 2022 – „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România25 mai 2018 – 25 noiembrie 2022” Ediția a II-a. Principalul topic: Regulamentul 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter – temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in Evenimente.


CSDE: 14.11.2022, International Conference Virtual Communities in the Age of General Data Protection Regulation (CVGDPR-VI), 2022. Focus: Smart City

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Societatea de Stiinte Juridice: Legal Preview of Artificial Intelligence, 7 decembrie 2022

Continued…

Posted in Evenimente.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 2/2022

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


Trimitere preliminară formulată de Tribunalul Argeș: C-533/22, Adient

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


CSDE: October 12, 2022 – International Conference „Data protection in Romania”

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel București: C-496/22, Brink’s Cash Solutions

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Daniel-Mihail Şandru, Protectia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19 / Protection of fundamental rights in the European Union during the Covid-19 health crisis

Continued…

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente, Studii si cercetari juridice.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Despre consimțământ și retragerea acestuia: la fel de simplu? Despre concluziile avocatului general în cauza C-129/21, Proximus

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Romania in fata Curtii de Justitie, Scoala doctorala.


RRDE – Revista română de drept european, nr. 1/2022

Continued…

Posted in Revista Romana de Drept European.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-319/20, Meta Platforms Ireland, hotărârea din 28 aprilie 2022: asociatiile de protectia consumatorilor sunt si asociatii de protectia datelor?

Continued…

Posted in Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Comunicațiile care se păstrează: păstrare generalizată și nediferențiată a datelor de transfer și a datelor de localizare și excepțiile Curții de Justiție în cauza C-140/20, 14 aprilie 2022

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.
aaaa