Skip to content


Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, încheierea din 10.12.2021

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Curtea de Apel Pitești, încheierea din 26 noiembrie 2021

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-310/10, Agafiţei și alții, hotărârea din 7 iulie 2011, ECR 2011 p. I-5989, ECLI:EU:C:2011:467

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-283/10, Circul Globus Bucureşti, hotărârea din 24 noiembrie 2011, ECR 2011 p. I-12031, ECLI:EU:C:2011:772

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-264/10, Kita, retrasă din registru la 19 octombrie 2010, ECLI:EU:C:2010:618

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-263/10, Nisipeanu, hotărârea din 7 iulie 2011, ECR 2011 p. I-97*, Summ.pub., ECLI:EU:C:2011:466

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-258/10, Grigore, 4 March 2011, ECR 2011 p. I-20*, Summ.pub., ECLI:EU:C:2011:122

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-178/10, Darmi — C-136/10 și C-178/10, Obreja și Darmi, ordonanța din 8 aprilie 2011, ECR 2011 p. I-57*, Summ.pub., ECLI:EU:C:2011:230

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-136/10, Obreja – C-136/10 și C-178/10, Obreja și Darmi, ordonanța din 8 aprilie 2011, ECR 2011 p. I-57*, Summ.pub., ECLI:EU:C:2011:230

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-102/10, Bejan, ordonanța din 28 octombrie 2010, ECR 2010 p. I-139*, Summ.pub., ECLI:EU:C:2010:654

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-402/09, Tatu, hotărârea din 7 aprilie 2011,ECR 2011 p. I-2711, ECLI:EU:C:2011:219

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-33/07, Jipa, 10 iuulie 2008,ECR 2008 p. I-5157, ECLI:EU:C:2008:396

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


C-267/18, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, hotărârea din 3 octombrie 2019, ECLI:EU:C:2019:826

Continued…

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


CONFERINȚA NAȚIONALĂ „APLICAREA REGULAMENTULUI 679/2016 CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ROMÂNIA 25 MAI 20018 – 25 NOIEMBRIE 2021” , 25.11.2021

Continued…

Posted in Evenimente.


Cătălina Goanță, Digital services act – viitorul dreptului european în privința răspunderii platformelor

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


„Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România”, 25.11.2021

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


Proiect cercetare 2022: Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare

Continued…

Posted in Cercetare.


International Conference Virtual Communities in the Age of General Data Protection Regulation, 2021

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Consultarea Comisiei Europene ”Servicii turistice – inițiativa privind închirierile pe termen scurt”, 21 octombrie 2021

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.


Bianca Elena Tandarescu

Continued…

Posted in Despre noi, Publicatii.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Consultarea Comisiei Europene ”Răspunderea civilă – adaptarea normelor privind răspunderea la era digitală și la inteligența artificială”, 28 octombrie 2021

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Scoala doctorala.


Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

Continued…

Posted in Cercetare, Evenimente.


ISLS 14. LAW, CULTURE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE. International Summer Law School, 12.09.2021-19.09.2021, ROMANIA (CSDE – partener al evenimentului)

Continued…

Posted in Evenimente.


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Domeniul de aplicare material al GDPR. Reguli generale (art. 2 alin. 1), 11 august 2021

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup.


Conferința Arbitrajul de drept privat în context european, 27 mai 2021

Continued…

Posted in Evenimente.


Laborator de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Continued…

Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Consultari Europene, Cultura dreptului european, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Romania in fata Curtii de Justitie, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.


Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei, 15 aprilie 2021

Continued…

Posted in Cercetare, Consultari Europene, Focus grup.


INTERVIU: Law and order – Perspectiva învățământului universitar digitalizat, 19 februarie 2021, UMFST George Emil Palade Târgu Mureș

Continued…

Posted in Cercetare, Despre noi, Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Relația dintre protecția mediului și dreptul noilor tehnologii [proiect de cercetare în 2021]

Continued…

Posted in Cercetare.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , .


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Receptarea regimului juridic internațional al climei în dreptul Uniunii Europene [proiect de cercetare în 2021]

Continued…

Posted in Cercetare.

Tagged with , , , , , , , , , .


CSDE: Focus grup drept european

Continued…

Posted in Cercetare, Focus grup.


Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVRGPD) – ediția a IV-a, 5 noiembrie 2020

Continued…

Posted in Evenimente.


24 septembrie 2020 – Conferința „Arbitrajul de drept privat în context european” (ediția a V-a)

Continued…

Posted in Evenimente.


Activitate CSDE 2020

Continued…

Posted in Cercetare.


Neliana Rodean – stagiu de cercetare

Continued…

Posted in Stagii practica.


Alexandra Pana doctorand, Universitatea Carlos III Madrid – stagiu de cercetare CSDE

Continued…

Posted in Stagii practica.


Dezbaterea CSDE Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, 28 februarie 2020

Continued…

Posted in Evenimente.


CSDE: Conferinta Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România

Tema de cercetare în 2020

Daniel Mihail Sandru

Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România /

Contribution of the High Court of Cassation and Justice and the Constitutional Court to the interpretation and application of European Union law in Romania

Continued…

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Conferinţa națională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a, 5 decembrie 2019

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 13 noiembrie 2019

Continued…

Posted in Dreptul european al afacerilor, Evenimente.


Atelier de lucru Obiectul și obiectivele GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), 7 februarie 2019

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept în România, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1207-5, 544 p.

Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept în România, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1207-5, 544 p.

detalii

Posted in Evenimente, Integrarea juridică a României în Uniu, Publicatii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.


Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Tema de cercetare in 2019

Daniel Mihail Sandru

Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Activitate publicistica

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Posted in Cercetare, Evenimente, In desfasurare, Publicatii, Rapoarte anuale.

Tagged with , , , .


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Continued…

Posted in activitate cercetatori, Cercetare, Despre noi, Evenimente, Publicatii.


Conferinţa internațională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a, 14 iunie 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Comisia Europeana: Public consultation on fake news and online disinformation. Dezbatere la Universitatea din Bucuresti, 16 ianuarie 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferinta internațională Repere naţionale şi internaţionale în domeniul GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), 14 decembrie 2017

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferinta nationala Arbitrajul de drept privat în context european, (ed. 4), 11 decembrie 2017

Continued…

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Dreptul european al afacerilor, Evenimente.
aaaa