Skip to content


C-775/23, Bursa Română de Mărfuri, pendinte

C-775/23, Bursa Română de Mărfuri, pendinte

CURIA – CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel București ce vizează interpretarea dispozițiilor tratatelor privind libertatea de stabilire art 35 TFUE si art. 102 și 106 TFUE (dreptul concurenței).

I. Textul întrebării preliminare, potrivit încheierii din 6 octombrie 2023 este următorul:

1.  O prevedere naţională care impune acordarea unei singure licenţe pentru operarea pieţei de energie electrică reprezintă o încălcare a libertăţii de stabilire prevăzută de art. 49 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, respectiv a libertăţii de prestare a serviciilor prevăzută de art. 56 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene?

2.  Articolul 35 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene trebuie să fie interpretat în sensul că o legislaţie naţională care impune producătorilor naţionali şi europeni de energie electrică să oferteze întreaga cantitate de energie electrică disponibilă, pe platformele administrate de un singur operator al pieţei naţionale de energie electrică desemnat pentru serviciile de tranzacţionare de energie electrică, constituie o măsură cu efect echivalent unei restricţii cantitative la export, care nu este susceptibilă să fie justificată pe motive de siguranţă publică legate de siguranţa alimentării cu energie, în măsura în care o astfel de legislaţie nu este proporţională cu obiectivul urmărit?

3.  Articolele 102 şi 106 alineat 1 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene coroborate cu art. 4 alineatul 3 al Tratatului Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că reglementarea naţională care prevede că la nivelul unui stat membru poate fi acordată o singură licenţă pentru prestarea de servicii de intermediere a ofertelor de vânzare şi cumpărare de energie electrică pe piaţa angro la termen constituie o restrângere a concurenţei, în sensul acestor dispoziţii?

II.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

Alte informatii

Instanța care a formulat trimiterea și solul părților

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Bacău

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –  

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VI. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa