Skip to content


C-763/23, Dragoram Tour, pendinte

C-763/23, Dragoram Tour, pendinte

CURIA – CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Bacău ce vizează interpretarea Directivei 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată .

I. Textul întrebării preliminare, potrivit încheierii din 19 octombrie 2023 este următorul:

         1. Prevederile din art. 306 alin. 1 şi 308 din Directiva privind sistemul comun al TVA 2006/112/EC se opun unei legislaţii naţionale care instituie o excepţie de la aplicarea regimului special de taxare aplicabil agenţiilor de turism prin acordarea unui drept de opţiune între aplicarea regimului special sau a regimului normal de taxă (scutire cu drept de deducere) în cazul agenţiilor de turism cu privire la transportul internaţional de călători, aşa cum rezultă din art. 311 alin. 10 lit. a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 85 alin. 6 din HG 1/2016 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, prin raportare la prevederile art. 294 alin. 1 lit. g şi 271 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal?

2. Dacă o agenţie de turism care efectuează operaţiuni constând în revânzarea biletelor de avion achizi?ionate de la terţe persoane impozabile către persoane fizice la un preţ care include un adaos realizează operaţiuni care intră în sfera regimului special pentru agenţiile de turism prevăzut la art. 306 din Directiva privind sistemul comun al TVA 2006/112/EC, pentru a se determina baza de impozitare prin raportare la marja agenţiei de turism în sensul art. 307 şi 308 din Directiva privind sistemul comun al TVA 2006/112/EC, chiar dacă aceste operaţiuni nu ar fi însoţite de nicio prestaţie suplimentară?

3. Dacă serviciul prestat de către agenţia de turism prin revânzarea biletelor de avion achizi?ionate de la terţi dar la care adaugă un adaos poate fi considerat sau nu un serviciu unic, întrucât cuprinde în mod automat/inerent, pe lângă vânzarea/revânzarea biletelor de avion, servicii specifice unei agenţii de turism precum informarea şi consilierea?             

II.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

Alte informatii

Instanța care a formulat trimiterea și solul părților

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Bacău

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –  

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VI. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa