Skip to content


C-682/23, E.B.SP, pendinte

C-682/23, E.B.SP, pendinte

CURIA – CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Cluj ce vizează
interpretarea Directivei 2003/88 în materia dreptului muncii.

I. Textul întrebării preliminare, potrivit încheierii din 23 octombrie 2023 este următorul:

1.     Pot fi dispoziţiile art.25 din Regulamentul nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială interpretate în sensul că ar conferi cesionarului unei creanţe derivate dintr-un contract de execuţie lucrări dreptul de a se prevala de clauza atributivă de competenţă inserată în acel contract împotriva părţii originare a contractului, în ipoteza în care contractul de cesiune a operat, conform dreptului naţional aplicabil fondului litigiului, un transfer al dreptului de creanţă şi al accesoriilor acesteia, dar nu şi al obligaţiilor derivate din contract?

2.     Are relevanţă într-o ipoteză ca cea anterior menţionată, pentru determinarea instanţei competente, opoziţia părţii semnatare a clauzei atributive de competenţă împotriva căreia este promovat litigiului? Este necesar un nou acord de voinţă al acesteia, anterior/concomitent promovării litigiului, pentru ca terţul cesionar să se poată prevala de clauza atributivă de competenţă?

II.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

Alte informatii

Instanța care a formulat trimiterea și solul părților

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Cluj

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –  

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VI. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa