Skip to content


C-706/23 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu, pendinte

C-706/23 Şcoala gimnazială Mihai Eminescu, pendinte


CURIA – CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Iași ce vizează
interpretarea Directivei 2003/88 în materia dreptului muncii.

I. Textul întrebării preliminare, potrivit portalului instanțelor de judecată din 10 octombrie 2023 este următorul

În temeiul art.267 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare: 1. Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88, precum și articolul 31 alineatul (2) din Cartă Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, clauza 4 par.1 din Acordul cadru privind munca pe fracțiune de normă care figurează în anexă la Directiva 97/81/CE, clauza 4 par.1 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP anexă la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări na?ionale care stabilește că, în cazul încheierii unor contracte de muncă în cumul de către acela?i lucrător în învățământul preuniversitar – un contract pe durata nedeterminată cu timp de muncă integral – funcția de bază și un contract cu timp de muncă parțial pe perioada determinată – contract în regim de plata cu ora, lucrătorul are dreptul la remunerația aferentă concediului de odihnă plătit calculată numai pentru funcţia de bază ? 2. Clauza 4 par.1 din Acordul cadru privind munca pe frac?iune de normă care figurează în anexă la Directiva 97/81, clauza 4 par.1 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP anexă la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări și practici naționale care împiedică, în cazul încheierii unor contracte de muncă în cumul de către personalul didactic din învă?ământul preuniversitar- un contract cu timp de muncă integral – funcția de bază și un contract cu timp de muncă parțial pe perioada determinată – contract în regim de plata cu ora, acordarea indemniza?iei de hrană proporțional cu timpul efectiv lucrat în baza contractului pe durata determinată pe fracțiune de normă, inclusiv includerea acesteia în determinarea întinderii indemniza?iei aferente concediului anual de odihnă plătit?

II.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

Alte informatii

Instanța care a formulat trimiterea și solul părților

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Iași

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –  

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VI. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro

Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa