Skip to content


C-420/24, Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel IașiAdmite, în parte, cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cerere formulată de apelantul Sindicatul Drumarilor Elie Radu, în numele şi pentru membrul de sindicat Răileanu Mihai Mugurel. În temeiul art.267 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare: 1. Dispoziţiile articolului 2 punctul 1 din Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretate în sensul că perioada de timp în care un lucrător efectuează deplasarea, în afara orelor normale de lucru, la un alt loc, diferit de locul său fix sau obişnuit de muncă, pentru a-şi desfăşura activitatea sau îndatoririle în acel loc, conform dispoziţiei angajatorului său şi călătoria retur, constituie „timp de lucru”? 2. Prevederile art. 31 alin.2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi dispoziţiile art.6 par.1 lit.b din Directiva 2003/88/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziţii din legislaţia naţională în temeiul căreia orele corespunzătoare perioadei de deplasare a unui lucrător la un alt loc, diferit de locul său fix sau obişnuit de muncă, pentru a-şi desfăşura activitatea sau îndatoririle în acel loc, conform dispoziţiei angajatorului său şi cele corespunzătoare returului, nu sunt luate în considerare pentru a se stabili dacă este atins pragul timpului mediu de lucru săptămânal pentru calculul orelor suplimentare, faţă de definirea naţională a muncii suplimentare ca fiind exclusiv „munca prestată în afara duratei normale a timpului de munca săptămânal”? Respinge, ca inadmisibilă, cererea apelantului de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare: „ Să se precizeze dacă dispoziţiile articolului 2 din Directiva 2003/88/CE se numără printre dispoziţiile directivei de la care se poate deroga ”, respectiv „Este o derogare de la dispoziţiile articolului 2 din Directiva 2003/88/CE dacă se menţionează în legislaţia naţională: – art.111 din Codul Muncii: „Timpul de munca reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului si îndeplineşte sarcinile şi / atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei in vigoare.” În temeiul art.412 alin.1 pct.7 Cod procedură civilă suspendă judecata apelului formulat de apelantul Sindicatul Drumarilor Elie Radu în numele şi pentru membrul de sindicat Răileanu Mihai Mugurel în contradictoriu intimata Compania Naţională de Administrare Infrastructurii Rutiere SA-Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, împotriva sentinţei civile nr.1980/20.07.2022 pronunţată de Tribunalul Iaşi până la soluţionarea sesizării de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Cu recurs, ce se depune la Curtea de Apel Iaşi, în ceea ce priveşte măsura suspendării judecării cauzei, pe toata durata suspendării.


site CURIA

I.1. Instanta națională –  Curtea de Apel Iași

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in Cercetare, Romania in fata Curtii de Justitie, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa