Skip to content


C-392/24, PPC Renewables Romania, pendinte. Trimitere formulata de Curtea de Apel București

În temeiul art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare cu privire la următoarele întrebări:

l. În interpretarea art. 2 alin. (1), (2) şi art.4 alin. (2), din Directiva (UE) nr. 2021/1119, coroborate cu art. 191 alin. (2) din TFUE, care reglementează caracterul esenţial al tranziţiei statelor membre către un sistem energetic bazat pe surse regenerabile, precum şi importanţa politicii comunitare în domeniul mediului, se opune dreptul Uniunii Europene instituirii de către Statul Român a unei obligaţii fiscale suplimentare în sarcina producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, de tipul Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică reglementate prin OUG 27/2022?

2. În interpretarea art. 3 alin.(l), (3) şi (4) din Directiva nr.2018/2001 care reglementează obiectivul obligatoriu al Uniunii Europene de a asigura până în anul 2030 o pondere a energiei din surse regenerabile de cel puţin 32%, precum şi obligaţia statelor membre de a asigura atingerea acestei ponderi, se opune dreptul Uniunii Europene instituirii de către un stat membra a unei obligaţii fiscale suplimentare în sarcina producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, de tipul Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică reglementate prin OUG 27/2022?

3. În interpretarea art.3 alin(l) şi alin (4), art.9 alin(2) precum şi art. 58 lit.b), c) şi d) din Directiva (UE) nr. 2019/944, şi art. 3 lit.b),f),g),j) şi n) din Regulamentul nr. 2019/943, coroborate cu art. 101 alin(l) din TFUE,conform cărora Statele membre trebuie să asigure condiţii de concurenţă echitabile şi nediscriminatorii pentru producătorii de energie electrică,se opune dreptul Uniunii Europene instituirii de către un stat membru a unei obligaţii fiscale suplimentare, de tipul Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică reglementate prin OUG 27/2022, doar în sarcina anumitor categorii de producători de energie electrică, cu excluderea anumitor categorii de producători de la plata Contribuţiei?

4. În interpretarea art. 107 alin.(l) şi art. 108 (3) din TFUE, se opune dreptul Uniunii Europene instituirii unei obligaţii fiscale, precum Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică reglementate prin OUG 27/2022, care exceptează anumiţi producători de energie electrică de la plata Contribuţiei, constituind aşadar un ajutor de stat acordat celor exceptaţi, supus obligaţiei de notificare?

5. În interpretarea art. 3 lit.a),b), h), p) şi art. 10 alin.(l), (4), şi (5) din Regulamentul nr. 2019 /943, coroborate cu pct.22-23 din preambulul Regulamentului, a art. 5 alin(l), (3) şi (4) din Directiva 2019/44 precum şi a art. 8 din Regulamentul 2022/1854 care reglementează principiile privind formarea preţurilor pe piaţa angro de energie, se opune dreptul Uniunii Europene instituirii de către un stat membru a unei obligaţii fiscale suplimentare de tipul Contribuţiei asupra veniturilor producătorilor de energie electrică? În interpretarea acestor prevederi, se poate considera că Contribuţia este proporţională în condiţiile în care aceasta nu ţine cont de cheltuielile reale de funcţionare ale producătorilor de energie electrică?

6. În interpretarea art. 5 alin.(4) din Directiva 2019/944 coroborat cu art. 49, art.56 şi art.63 alin.(l) din TFUE, se opune dreptul Uniunii Europene instituirii de către Statul român a unei obligaţii fiscale suplimentare în sarcina producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, de tipul Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică reglementate prin OUG 27/2022, în lipsa unei justificări clare şi în absenţa unui impact final asupra consumatorilor?

7.În interpretarea art. 401 din Directiva nr.2006/112, conform căruia Statele membre nu pot introduce taxe sau impozite pe cifra de afaceri, se opune dreptul Uniunii Europene instituirii de către un stat membru a unei obligaţii fiscale suplimentare în sarcina producătorilor de energie electrică de tipul Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, reglementate prin OUG 27/2022?

site CURIA

I.1. Instanta națională –  Curtea de Apel București

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa