Skip to content


C-678/23, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, pendinte

C-678/23, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, pendinte

site CURIA.EUROPA.EU

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Iasi ce vizează interpretarea Directivei 391/89 și stabilirea efectului directiv vertical al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Textul întrebării preliminare, potrivit încheierii din 10 octombrie 2023 este următorul

În temeiul art.267 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele  întrebări preliminare:

1.     „art. 9 și art.11 (6) din Directiva 391/12.06.1989 a Consiliului Uniunii Europene privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securităţii şi sănătății lucrătorilor la locul de muncă se opun unei legislații și practicii  naționale obligatorii potrivit  căreia lucrătorii nu au dreptul de a recurge  direct la autoritatea care răspunde de protecția securității și sănătății la locul de muncă, în cazul în care consideră că măsurile luate și mijloacele puse la dispoziție de angajator nu corespund scopurilor de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă și nici nu pot sesiza instanța de judecata în condițiile în care apreciază că angajatorii nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în ceea ce privește  încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite de muncă, nici pentru perioada de timp deja lucrata, nici pentru perioada de timp viitoare a raportului de muncă?

2.     art.11 (6) din Directiva 391/12.06.1989  are   efect direct vertical, iar în corelatie cu  art. 31 par.1 și cu dispoziţiile art. 47 in Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene naște dreptul lucrătorilor la protecție jurisdicțională în cazul neîndeplinirii de către titularii legali a obligaților instituite normativ?”

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Iași

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Initiativa trimiterii –  partile

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa