Skip to content


Daniel Mihail Sandru, Is There Really an International Success Regarding the Data Protection Regulations within the European Union?

Daniel Mihail Sandru, Is There Really an International Success Regarding the Data Protection Regulations within the European Union?

First World Congress for the Comparative Study of Civilizations, 2023

Daniel-Mihail Șandru, Există un succes internațional al reglementărilor privind protecția datelor în UE?

2-7 iulie 2023 – First World Congress for the Comparative Study of Civilizations. The New Enlightenment between Traditions and Challenges – Crossroads of Civilizations organized by Dimitrie Cantemir Christian University, The International Society for the Comparative Study of Civilizations, and the Asian Politics and History Association

Rezumat:

Ideea protectiei drepturilor fundamentale, în special a protectiei datelor cu caracter personal, s-a dezvoltat în Europa, în cadrul Uniunii Europene și Consiliului Europei. Articolul analizează ipoteza unui posibil succes al reglemntării. Aceasta are în vedere preluarea legislației europene pe alte continente vs. preluarea ideii de protecție a datelor. De asemenea, sunt analizate situații de aplicare a reglementării europene pentru operatori de date din afara continentului.

The idea of ​​the protection of fundamental rights, especially the data protection has been developed in Europe, within the European Union and the Council of Europe. The article analyzes the hypothesis of a possible success of the regulation. This takes into account the takeover of European legislation on other continents versus taking over the idea of ​​data protection. Situations of application of the European regulation for Data Controllers outside the continent are also being analyzed.


Posted in Cercetare, Evenimente.aaaa