Skip to content


Centrul de Studii de Drept European: STAGII DE PRACTICĂ

STAGII DE PRACTICĂ

 Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academei Române anunţă posibilitatea efectuării de stagii de practică de către tineri cercetători – studenţi, masteranzi, doctoranzi sau post-doctoranzi.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE

ACAD. ANDREI RĂDULESCU

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN

Direcţii de practică în activitatea de cercetare şi organizare a cercetării:

A. Activitate de documentare-cercetare juridică:
– documentare pentru anumite teme, inclusiv rezumate pentru anumite subiecte (în special, din actualitate);
– recenzii ale volumelor, rezumatul sumarelor revistelor de specialitate şi al articolelor de specialitate din ţară;
– bibliografii din/ale reviste/lor în domeniul de referinţă;

B. Activitate de traducere
– traducerea şi adaptarea anumitor materiale;
– traducerea de articole pentru Revista română de drept european;

C. Organizare şi relaţii publice:
– organizarea conferinţelor;
– redactează informari succinte privind evenimentele din domeniul dreptului european;
– crearea/dezvoltarea unui site internet;
– crearea şi menţinerea unei baze de date referitoare la dreptul UE;
– activitaţi de PR, crearea şi menţinerea reţelelor de specialişti;
– activităţi de comunicare şi publicitate a activităţilor.

Activităţile sunt enumerate cu caracater exemplificativ. Persoanele care participă la stagiile CSDE trebuie lucreze între 7 şi 12 ore/ săptămână, pentru un interval de 3 săptămâni.

Stagiarii CSDE vor beneficia de:
– accesul la bazele de date de specialitate (a se vedea e-nformation.ro);
– posibilitatea de a participa la evenimentele/conferinţele organizate de CSDE, ARDAE si partenerii acestora –  interacţionând astfel cu specialisti din domeniu;
– recompensarea cu materiale (cărţi, reviste) publicate de către editurile partenere; stagiul nu este remunerat.

Documente necesare:
• scrisoare de intenţie;
• CV în format european în limba română;
• copia actului de identitate;
• copia adeverinţei de student/masterand/doctorand/absolvent sau a unui act care dovedeşte afilierea instituţională;
• facultativ, copie după scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, semnată şi conţinând datele de contact ale semnatarului.

Candidaţii trebuie să fie cel puţin înscrişi în anul al doilea, la nivel de studii de licenţă.
Stagiarul are obligaţia de a verifica posibilitatea recunoaşterii stagiului de practică de către instituţia unde îşi desfăşoară activitatea.
Dosarele se depun la sediul Institutului de Cercetări Juridice
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, et. 4 – „Casa Academiei”.
Tel: 021 318 81 30 Fax: 021 318 24 53
Se pot trimite prin e-mail – mihai.sandru@csde.ro – CV-ul si scrisoarea de intentie, urmand ca in ziua programata pentru interviu, dosarul sa fie completat.

Vor fi contactate pentru interviu, doar persoanele al căror dosar a fost selectat. Interviul constă într-o discuţie referitoare la abilităţile viitorului stagiar, în funcţie de domeniul în care doreşte să efectueze stagiul, şi eventual stabilirea unui program de cercetare sau a unei activităţi.

Doasare în forma electronică se pot transmite în orice moment.
Procesul de selecţie cuprinde două etape eliminatorii: selecţia pe bază de dosar şi interviu. Interviul va fi programat dupa data limita de depunere a dosarelor.
Pentru alte detalii mihai.sandru@csde.ro

Coordonator – Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, CS I,

Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română

EDITURI PARTENERE: Editura Universitara, Editura Wolters Kluwer, Editura Universul Juridic.

Parteneri media: juridice.ro

Răspunsuri la întrebări:

Intrebare: Care este perioada in care se va desfasura stagiul de practica?
Răspuns: Dupa finalizarea celor doua etape de selectie, va incepe perioada de stagiu. Stagiul de practica trebuie sa fie continuu. Cu toate acestea se va crea un cadru flexibil, astfel incat sa nu fie constrangator pentru persoanele care participa la acest stagiu de practica. In mod exceptional, pentru cauze motivate, stagiul de practica ar putea fi fragmentat.

Intrebare: Vor mai apeluri pentru stagii?
Raspuns: Da, vor mai fi apeluri pentru stagii de practica. Vor fi anuntate pe site si de partenerii media.

Intrebare: La stagiul de practica ar putea participa si persoane care nu sunt in sistemul educational (studenti, materanzi etc.)?
Raspuns: Pentru persoanele care nu sunt in sistemul educational se poate discuta despre voluntariat. In acest moment nu exista posibilitatea incheierii unor contracte de voluntariat.

Posted in Cercetare, Despre noi, Evenimente, Stagii practica.aaaa