Skip to content


Dezbaterea Ne/conformitatea unor prelevări de probe ADN cu principiile dreptului Uniunii Europene, 28 septembrie 2023

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European

DEZBATEREA

Ne/conformitatea unor prelevări de probe ADN cu principiile dreptului Uniunii Europene

28 septembrie 2023, ora 12.30

Hibrid, Sala de Consiliu a Instiutului de Cercetări Juridice și G-Meet

Dezbaterea se va focaliza asupra armonizării dreptului european în privința Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, privită împreună cu legislația congruentă, care reglementează cazierul judiciar și sistemul național de date genetice judiciare, pe de o parte și standardele drepturilor omului, consacrate în dreptul Uniunii Europene, în special dreptul la viață privată, dreptul la un proces echitabil și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Firul roșu al dezbaterii se focalizează asupra ideii că absența controlului judecătoresc asupra înscrierii în registru și multitudinea de prelucrări de date care se realizează cu privire la persoanele vizate au un caracter excesiv și disproporționat, încălcând grav drepturile fundamentale. Pentru aceste motive se impune cel puțin un control de constituționalitate și o posibilă trimitere preliminară, formulată de către instanțe judecătorești investite cu cazuri de prelevare a probelor ADN în temeiul Legii nr. 118/2019.

Participanți:

prof. Daniel-Mihail Șandru (moderator)

conf. univ. CS III Simona Maya Teodoroiu

conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu

av. Emanuel Drăgan.

IUS IUVENTUTIS


Posted in Cercetare, Evenimente.aaaa