Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 8 aprilie 2024 – Datele anonime – date cu caracter personal? Despre pct. 49 al hotărârii Curții de Justiție din cauza C-479/22 P

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 8 aprilie 2024 – Datele anonime – date cu caracter personal? Despre pct. 49 al hotărârii Curții de Justiție din cauza C-479/22 P

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup: Datele anonime – date cu caracter personal? Despre pct. 49 al hotărârii Curții de Justiție din cauza C-479/22 P

8 aprilie 2024, ora 20.00, on line

Linkul de conectare
meet.google.com/vcv-dojk-nxr

”În special, împrejurarea că sunt necesare informații suplimentare pentru identificarea persoanei vizate nu este de natură să excludă posibilitatea ca datele în cauză să fie calificate drept date cu caracter personal (a se vedea prin analogie Hotărârea din 19 octombrie 2016, Breyer, C 582/14, EU:C:2016:779, punctul 44).” – pct. 49 din C-479/22 P.

C-479/22 P, hotărârea din 7 martie 2024, OC / Comisia ECLI:EU:C:2024:215

Participanți: lector univ. dr. Mirela Dobrila, drd. Daniela Dută, drd. Marius Cătălin Mitrea

Moderator: prof. univ. dr.  Daniel-Mihail Șandru

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Parteneri:

JURIDICE.ro

Afaceri juridice europene – blog.

Editura Universitara


Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Scoala doctorala.aaaa