Skip to content


Laborator de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

25 mai 2021

Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Legal research laboratory on new technologies (LRNT)

Se constituie Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT), ca structură non-formală, fără personalitate juridică, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice                               „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. LCJNT cuprinde specialiști în domeniile de relevanță și își desfășoară activitatea sub forme specifice conform misiunii și obiectivelor arătate mai jos. După înființare și inaugurare, LCJNT își va elabora și stabili programul de activitate științifică.

Considerente justificative:

Secolul XXI a creat provocări majore domeniului juridic, mai ales în ceea ce privește efortul de adaptare la noile realități. Astfel, în acest context, disciplinele clasice au fost fracturate determinând formarea unor noi direcții de cercetare, în domenii noi, inter- și transdisciplinare. Societatea se află în fața a trei provocări majore: mediul, inclusiv clima, alimentația și noile tehnologii.

 Problemele juridice sunt dinamice și, uneori, capătă caracter de urgență. Practica, tehnologia și tehnica se află în avangarda reglementărilor. În condițiile dezvoltării științifice accelerate (în special a noilor tehnologii), legiuitorii au devenit survenienți, adesea constatatori ai unor stări de fapt, care între timp – până la adoptarea legislației optime – va fi fost din nou depășită de dezvoltarea științifică și tehnică.

Noile tehnologii implică pe de o parte o structurare interdisciplinară coerentă juridic. Sunt domenii, discipline ale dreptului, care participă la elaborarea unei structuri coerente, precum și la o metodologie de cercetare a unor subiecte diferite, ele însele aflate de dezbatere. Pe de altă parte, noile tehnologii necesită o abordare transdisciplinară, având în vedere, în special, componenta tehnică. Utilizarea noilor tehnologii s-a realizat multă vreme, și încă mai sunt situații în prezent, în baza unor reglementări care nu cuprind noile realități.

Sunt domenii de cercetare ale noilor tehnologii: inteligență arficială, calculul de înaltă performață, competențe digitale, conectivitate, strategia europeană privind datele, serviciile digitale – toate aceste domenii cu unele dintre cele ma interesante aplicații în: automatizarea robotică a proceselor, 5G, blockchain, internetul lucrurilor (IoT), cloud computing, protecția datelor, securitate cibernetică, computere cuantice, realitate virtuală sau augumentată.

Misiune:

            Crearea de echipe de cercetare complexe, pentru fundamentarea unor soluții legislative, în colaborare cu mediul de cercetare și universitar, cu instituții și autorități publice, precum și cu entități private.

            Consolidarea școlii doctorale prin includerea cercetătorilor doctorazi în proiectele, studiile de cercetare și evenimentele organizate (ateliere de lucru, focus grupuri, dezbateri, conferințe).

Obiective:

Abordarea inter- și transdisciplinară, prin creșterea vizbilității cercetării juridice fundamentale în cadrul proiectelor vizând noile tehnologii.

Crearea unor rețele de cercetători în domeniul noilor tehnologii, cu membri ai comunităților academice din țară și străinătate.

Crearea unei platforme de dezbatere, informare și fundamentare a soluțiilor de natura noilor tehnologii aflate în dezbatere publică.

Priorități și orientări generale:

Pregătirea procesului de adaptare în România a legislației europene, precum și a propunerilor referitoare la politica Comisiei Europene  privind „O Europă pregătită pentru era digitală”.

Integrarea cercetărilor juridice într-un cadru mai larg, fundamentat, științific și tehnologic.

Coord. CS I, prof. Daniel-Mihail ȘANDRU


Posted in Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT).aaaa