Skip to content


Laborator de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Legal research laboratory on new technologies (LeRNT)

La data de 25 mai 2021 s-a constituit Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT), ca structură non-formală, fără personalitate juridică, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. LCJNT cuprinde specialiști în domeniile de relevanță și își desfășoară activitatea sub forme specifice conform misiunii și obiectivelor arătate mai jos. După înființare și inaugurare, LCJNT își va elabora și stabili programul de activitate științifică.

Considerente justificative:

Secolul XXI a creat provocări majore domeniului juridic, mai ales în ceea ce privește efortul de adaptare la noile realități. Astfel, în acest context, disciplinele clasice au fost fracturate determinând formarea unor noi direcții de cercetare, în domenii noi, inter- și transdisciplinare. Societatea se află în fața a trei provocări majore: mediul, inclusiv clima, alimentația și noile tehnologii.

 Problemele juridice sunt dinamice și, uneori, capătă caracter de urgență. Practica, tehnologia și tehnica se află în avangarda reglementărilor. În condițiile dezvoltării științifice accelerate (în special a noilor tehnologii), legiuitorii au devenit survenienți, adesea constatatori ai unor stări de fapt, care între timp – până la adoptarea legislației optime – va fi fost din nou depășită de dezvoltarea științifică și tehnică.

Noile tehnologii implică pe de o parte o structurare interdisciplinară coerentă juridic. Sunt domenii, discipline ale dreptului, care participă la elaborarea unei structuri coerente, precum și la o metodologie de cercetare a unor subiecte diferite, ele însele aflate de dezbatere. Pe de altă parte, noile tehnologii necesită o abordare transdisciplinară, având în vedere, în special, componenta tehnică. Utilizarea noilor tehnologii s-a realizat multă vreme, și încă mai sunt situații în prezent, în baza unor reglementări care nu cuprind noile realități.

Sunt domenii de cercetare ale noilor tehnologii: inteligență arficială, calculul de înaltă performață, competențe digitale, conectivitate, strategia europeană privind datele, serviciile digitale – toate aceste domenii cu unele dintre cele ma interesante aplicații în: automatizarea robotică a proceselor, 5G, blockchain, internetul lucrurilor (IoT), cloud computing, protecția datelor, securitate cibernetică, computere cuantice, realitate virtuală sau augumentată.

Misiune:

            Crearea de echipe de cercetare complexe, pentru fundamentarea unor soluții legislative, în colaborare cu mediul de cercetare și universitar, cu instituții și autorități publice, precum și cu entități private.

            Consolidarea școlii doctorale prin includerea cercetătorilor doctorazi în proiectele, studiile de cercetare și evenimentele organizate (ateliere de lucru, focus grupuri, dezbateri, conferințe).

Obiective:

Abordarea inter- și transdisciplinară, prin creșterea vizbilității cercetării juridice fundamentale în cadrul proiectelor vizând noile tehnologii.

Crearea unor rețele de cercetători în domeniul noilor tehnologii, cu membri ai comunităților academice din țară și străinătate.

Crearea unei platforme de dezbatere, informare și fundamentare a soluțiilor de natura noilor tehnologii aflate în dezbatere publică.

Priorități și orientări generale:

Pregătirea procesului de adaptare în România a legislației europene, precum și a propunerilor referitoare la politica Comisiei Europene  privind „O Europă pregătită pentru era digitală”.

Integrarea cercetărilor juridice într-un cadru mai larg, fundamentat, științific și tehnologic.

Coord. CS I, prof. Daniel-Mihail ȘANDRU

Membri:

Drd. Daniela Duță

Drd. Alexandru Georgescu

Drd. Daniela Ilinca

Drd. Marius Mitrea

Comitet științific:

Dr. Tudor Avrigeanu, Institutul de cercetări juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române

Dr. Dragos-Alin Călin, Institutul de cercetări juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române

Dr. Irina Alexe, Institutul de cercetări juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, UMFST

Mihai Banu, Institutul de cercetări juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române

Dr. Cătălina Goanță, Universitatea din Utrecht

Conf. univ.dr. Nicolae Grofu, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”

Colaboratori:

Dr. Cătălina Goanță

Dr. Irina Alexe

Dr. Cristian Ducu

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu

Activități

2022-2024 Jurisprudența CJUE și Consultări Europene

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 5 februarie 2024 – Despre „decizia individuală automatizată”. Cauza C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring)

24 ianuarie 2024 – Relația dintre regulamentele europene (GDPR) și dreptul național. Accesul gratuit la datele medicale. CJUE- C-307/22, FT

14 martie 2023 – CISCOREP & CRP & LCJNT: Anatomia cookie: cum se comunică cu un utilizator

2021-2022 Jurisprudența CJUE și Consultări Europene

12 mai 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Despre consimțământ și retragerea acestuia: la fel de simplu? Despre concluziile avocatului general în cauza C-129/21, Proximus

5 mai 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-319/20, Meta Platforms Ireland, hotărârea din 28 aprilie 2022: asociatiile de protectia consumatorilor sunt si asociatii de protectia datelor?

14 aprilie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Comunicațiile care se păstrează: păstrare generalizată și nediferențiată a datelor de transfer și a datelor de localizare și excepțiile Curții de Justiție în cauza C-140/20

7 aprilie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Concluziile avocatului general prezentate la 31 martie 2022 în cauza C‑77/21, Digi

31 martie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Legea privind datele în Uniunea Europeană (2022)

24 martie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Probleme actuale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentele în Uniunea Europeană. Protejarea libertății mass-mediei în UE: noi norme

24 martie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Probleme actuale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentele în Uniunea Europeană. Protejarea libertății mass-mediei în UE: noi norme

17 martie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Facebook Ireland și alții – Hotărârea CJUE din 15 iunie 2021 pronunțată în cauza C-645/19: despre cooperare

10 martie 2022 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests – respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal în cererea de comunicare de informații

21.02.2022 SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Raportul dintre principiul precauției și protecția datelor

28 octombrie 2021 – SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Consultarea Comisiei Europene ”Răspunderea civilă – adaptarea normelor privind răspunderea la era digitală și la inteligența artificială”

Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Consultari Europene, Cultura dreptului european, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Romania in fata Curtii de Justitie, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.aaaa