Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests – respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal în cererea de comunicare de informații, 10 martie 2022

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup

10 martie 2022, ora 19

C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests – respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal în cererea de comunicare de informații

Moderator: Prof. Daniel-Mihail Șandru

Intervenienti: Daniel-Mihail Sandru, Irina Alexe, Dorin Schiopu, Marius Mitrea, Alexandru Georgescu, Daniela Duta, Ionela Carvatchi, Andreea Luca

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre în 20 februarie 2022 , în cauza C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests, care are impact asupra aplicării principiilor protecței datelor. În discuție s-a pus problema soluționării conforme a unor cereri de comunicare de informații realizată de o entitate publică – Serviciul Fiscal de Stat (Valsts ieņēmumu dienests) către un operator de privat, deținătorul unui site de anunțuri publicitare.

”Administrația fiscală letonă impune operatorului economic în cauză să restabilească accesul serviciilor acestei administrații la numerele de șasiu ale vehiculelor care fac obiectul unui anunț publicat pe portalul său internet și să îi furnizeze informații cu privire la anunțurile publicate pe acest portal.” Curtea de Justiție nu analizează cauza din perspectiva transferului de date, în continuarea jurisprudenței cauza Bara, C-201/14.

Vom discuta principiile analizate de Curtea de justiție în trimiterea preliminară formulată de o instanță din Letonia. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să aibă în vedere aplicarea Regulamentul (UE) 2016/679 în special principiile legate de prelucrare, respectiv limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, proporționalitatea și legalitatea prelucrării. Sub acest ultim aspect trebuie verificate temeiurile înscrise în art. 6 din regulament respectiv prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public cu care este învestit operatorul, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, aplicarea unor eventuale restricții (art. 23) sau importanța scopului prelucrării datelor, respectiv prelucrarea datelor în scopuri fiscale.


C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests (Prelucrarea datelor personale ]n scop fiscal), hotărârea din 24 februarie 2022, ECLI:EU:C:2022:124 [CURIA]

Posted in Afaceri juridice europene, Atelier juridic, Cercetare, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Protectia datelor si noile tehnologii.aaaa