Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Probleme actuale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentele în Uniunea Europeană. Protejarea libertății mass-mediei în UE: noi norme, 24 martie 2022 (CSDE-SCE-30)

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup

Probleme actuale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentele în Uniunea Europeană. Protejarea libertății mass-mediei în UE: noi norme

24 martie 2022, ora 20.30, G-meet

”Evoluțiile recente din țările UE legate de proprietatea, gestionarea sau funcționarea anumitor mijloace de informare în masă indică o ingerință din ce în ce mai mare în sectorul mass-mediei.

Această inițiativă urmărește să asigure o mai bună funcționare a pieței mass-media din UE, prin îmbunătățirea securității juridice și prin eliminarea obstacolelor de pe piața internă.

Normele vor stabili un mecanism menit să sporească transparența, independența și responsabilitatea acțiunilor care afectează piețele mass-media, libertatea și pluralismul în UE.”

Chestionarul are in vedere următoarele aspecte: 1. Protejarea liberei circulații, a independenței și a pluralismului pe piața internă a mass-mediei din UE 2. Piețe transparente și independente ale mass-mediei 3. Condiții pentru piețe ale mass-mediei sănătoase 4. Alocarea echitabilă a resurselor de stat pe piețele mass-mediei 5. Opțiuni de guvernanță

Participanți: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru (moderator), conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu (moderator), Ioana Avădanei, dr. Tudor Avrigeanu, dr. Irina Alexe, drd. Igor Serotila, drd. Silviu-Dorin Șchiopu, drd. Marius Mitrea, drd. Daniela Duță, Drd. Alexandru Georgescu, drd. Raluca Onufreiciuc, Ionela Onciul, Andreea Luca.

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Detalii privind comunicarea Comisiei

Despre Focus grup drept european la CSDE


Daniel-Mihail Sandru, Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică (The Hierarchy of Fundamental Values and Rights in the Journalistic Activity) (January 26, 2020). Revista Dreptul, nr. 4/2020, p. 74-85, Available at SSRN

Posted in Cercetare, Consultari Europene, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.aaaa