Skip to content


CSDE: Focus grup drept european

Focus grup drept european

Necesitatea unor analize pertinente atât în ceea ce privește politicile europene cât și î ceea ce privește legislația Uniunii Europene ne pune în situația a confei un cadru de discuție adecvată în România prin Centrul de sStudii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetară Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Preocuparea juriștilor români și europeni de interpretare și aplicare a dreptului Uniunii Europene trebuie să fie reflectată încă din etapa de consultare a opiniei publice.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene precum și întreaga legislație a Uniunii Europene trebuie înțelese nu doar în cadrul general cât mai ales în contextul aplicării în România.

Focus grupul de drept european se adresează tinerilor cercetători, în primul rând doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor români și străini cu experiență precum și practicienilor.

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

CSDE – abordarea europeană a cercetarii

Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei, 15 aprilie 2021

Comitet stiintific-organiztaoric:

Daniel-Mihail Șandru – Prof. univ. dr., CS I, coordonator CSDE

Cătălina Goanță – Asst. prof. Maastricht University, co-director Maastricht Law and Tech Lab

Nicolae Dragoș Ploeșteanu – conf. univ. dr. UMFST

Raul Felix Hodoș – conf. univ. dr., Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Posted in Cercetare, Focus grup.aaaa