Skip to content


CSDE: Focus grup drept european

Focus grup drept european

Necesitatea unor analize pertinente atât în ceea ce privește politicile europene cât și legislația Uniunii Europene ne pune în situația a organiza un cadru de discuție adecvat în România prin Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Preocuparea juriștilor români și europeni de interpretare și aplicare a dreptului Uniunii Europene trebuie să fie reflectată încă din etapa de consultare a opiniei publice.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene precum și întreaga legislație a Uniunii Europene trebuie înțelese nu doar în cadrul general, cât mai ales în contextul aplicării în România.

Focus grupul de drept european se adresează tinerilor cercetători, în primul rând doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor români și străini cu experiență precum și practicienilor.

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

CSDE – abordarea europeană a cercetarii

15 aprilie 2021 – Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei (online)

11 august 2021 – Domeniul de aplicare material al GDPR. Reguli generale (art. 2 alin. 1), (online)

Comitet științific-organizatoric:

Daniel-Mihail Șandru – Prof. univ. dr., CS I, coordonator CSDE,
Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române

Irina Alexe – cercetător asociat, Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române

Cătălina Goanță – Asst. prof. Maastricht University, co-director Maastricht Law and Tech Lab

Nicolae Dragoș Ploeșteanu – conf. univ. dr. UMFST

Raul Felix Hodoș – conf. univ. dr., Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Posted in Cercetare, Focus grup.aaaa