Skip to content


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Acordul de la Paris privind schimbările climatice în ordinea juridică a UE [proiect de cercetare în 2021]


Acordul de la Paris privind schimbările climatice în ordinea juridică a UE

Dreptul internațional receptat îm ordinea juridică a UE

Decizia privind ratificarea de către UE a Acordului de la Paris

Strategia pe termen lung a UE privind clima

Receptarea Acordului în jurisprudența CJUE

Receptarea Acordului în jurisprudența instanțelor naționale

Daniel Mihail Sandru

Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene

#eulaw, #ParisClimateChange #ParisAgreement, #environment, CJEU, #caselaw, #nationalcourts,

#dreptulUE, #schimbareclimatica, #AcorduldelaPAris, #mediu, CJUE,
#jurisprudență, instanțe naționale

Posted in Cercetare.

Tagged with , , , , , , , , , .aaaa