Skip to content


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Relația dintre protecția mediului și dreptul noilor tehnologii [proiect de cercetare în 2021]

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU

Relația dintre protecția mediului și dreptul noilor tehnologii

Agenda Digitală pentru Europa: oportunități pentru mediu

COMUNICARE DIN PARTEA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O Agendă digitală pentru Europa, COM/2010/0245 final

Piața Unică Digitală. Politica digitală după 2020: dezvoltarea societății gigabiților, inclusiv 5G

CDFUE: analiza art. 37, 7 și 8. Dreptul Uniunii europene și dreptul Consiliului Europei

Instrumente în promovarea protecției mediului: Internet of Things (IoT), protecția datelor, big data; localizare, tracking și alte tehnologii digitale utilizate în protejarea naturii

Accesul la date și open data în eforturile de realizarea a unui mediu sănătos

Tehnologii actuale (”state of art”) în mediu și protecția datelor. Deciziile automate și principiul precauției;

Blockchain și protecția mediului. Securitatea datelor, protecția informațiilor și alte dimensiuni actuale ale influenței tehnologiei Distributed Ledger Technologies (DLT)

Poluare prin utilizarea datelor

Privacy by design include și protecția mediului?

”Mediul digital”: securitatea datelor, cloud. Principiile dreptului mediului în reglementarea noilor tehnologii.

AI (inteligența artificială) în dreptul mediului: beneficii și riscuri

Daniel Mihail Sandru

Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene

#eulaw, #tehnologies #dataprotection, #AI, CJEU, #caselaw, #nationalcourts, #algorithms.

#dreptulUE, #tehnologii, #protectiadatelor, #IA, #CJUE,
#jurisprudență, #instanțenaționale, #algoritmi.


Posted in Cercetare.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , .aaaa