Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Consultarea Comisiei Europene ”Răspunderea civilă – adaptarea normelor privind răspunderea la era digitală și la inteligența artificială”, 28 octombrie 2021

CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Răspunderea civilă – adaptarea normelor privind răspunderea la era digitală și la inteligența artificială”, 28 octombrie 2021, ora 20 (online)

”Investițiile în tehnologiile emergente și acceptarea lor de către societate necesită securitate juridică și încredere. Normele actuale privind produsele garantează că producătorii îi despăgubesc pe consumatori pentru prejudiciile cauzate de produsele defecte. Prezenta inițiativă propune adaptarea acestui cadru pentru a ține seama de evoluțiile legate de trecerea la o economie circulară și digitală în ceea ce privește răspunderea pentru daunele cauzate de produsele noi și recondiționate. Inițiativa va aborda, de asemenea, provocările generate de inteligența artificială. ”

Datele de logare: GMeet

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Raport privind implicațiile în materie de siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticii, Bruxelles, 19.2.2020 COM(2020) 64 final

Participanți: conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, dr. Irina Alexe, drd. Alexandru Georgescu, drd. Daniela Duță, drd. Marius Mitrea (prezentarea raportului), Valentina Goncear, Sorin Tofan.

moderator, prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Discuții:

  • contextul Comunicării;
  • rolul protecției datelor;
  • analiza observațiilor formulate de părți interesate până în acest moment.

Despre focus grup CSDE

Laborator de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

link to dataprotection

link to eulaw

Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Scoala doctorala.aaaa