Skip to content


Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Alba Iulia: C-200/22, Vantage Logistics

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Alba Iulia: C-200/22, Vantage Logistics

Dreptul Uniunii, principiul respectării şi protecţiei dreptului de proprietate privată tras din art. 17 din Carta DFUE, principiul prevalentei dreptului unional faţă de cel naţional, şi în special art. 9 alin. (6) teza întâi din Directiva (UE) 2019/1023 a Parlamentului european şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1023 (directiva privind restructurarea şi insolvenţă), pot fi interpretate astfel încât să se opună unei reglementări interne precum cea în discuţie în litigiul principal (art. 139 alin. (1) lit.c Legea nr. 85/2014) care, în cadrul procedurii aplicabile în caz de insolvenţă, să permită a se considera acceptat planul de reorganizare/restructurare în cazul în care, dacă sunt două sau patru categorii de creanţe, este votat de cel puţin jumătate din numărul de categorii, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul?”

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Alba Iulia

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa