Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Legea privind datele în Uniunea Europeană (2022), 31 martie 2022

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup

”Legea privind datele” în Uniunea Europeană

31 martie 2022, ora 20.30, on-line

Propunerea de regulament privind datele, prelucrarea acestora în sectorul economic intereseaza deopotrivă cetățeni și actori statali.

”Ca urmare a Legii privind guvernanța datelor, propunerea de astăzi este a doua inițiativă legislativă principală ce decurge din Strategia europeană privind datele din februarie 2020, care urmărește să ajute UE să devină lider în societatea noastră bazată pe date.”

”Comisia propune noi norme pentru a preciza cine poate utiliza și accesa datele generate în UE în toate sectoarele economice. Legea privind datele va asigura echitatea în mediul digital, va stimula dezvoltarea unei piețe competitive a datelor, va oferi oportunități pentru o inovare bazată pe date, precum și o mai mare accesibilitate a datelor pentru toți. Aceasta va antrena servicii noi, inovatoare, precum și prețuri mai competitive pentru serviciile post-vânzare și pentru repararea obiectelor conectate. Această ultimă componentă orizontală a Strategiei Comisiei privind datele va juca un rol esențial în transformarea digitală, în conformitate cu obiectivele digitale pentru 2030.”

Participanți: conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, dr. Irina Alexe, drd. Daniela Duță, drd. Marius Mitrea, drd. Igor Serotilă, drd. Alexandru Georgescu, drd. Raluca Onufreiciuc (Universitatea din București), drd. Daniela Hudelcu (Universitatea din București), Cezara Mera, Ionela Onciul, Andreea Luca, Ionela Coca.

Moderator: prof. univ. dr.  Daniel-Mihail Șandru

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Despre Focus grup drept european la CSDE

Detalii privind proiectul Uniunii Europene

Partener: JURIDICE.ro


Posted in Afaceri juridice europene, Autori si conferentiari, Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania, Scoala doctorala.aaaa