Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-319/20, Meta Platforms Ireland, hotărârea din 28 aprilie 2022: asociatiile de protectia consumatorilor sunt si asociatii de protectia datelor?

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: C-319/20, hotărârea din 28 aprilie 2022 despre protectia datelor și protectia consumatorilor

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup


C-319/20, Meta Platforms Ireland, hotărârea din 28 aprilie 2022: asociatiile de protectia consumatorilor sunt si asociatii de protectia datelor?

5 mai 2022, ora 20.30, G-meet

Cuvinte cheie: „Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 80 – Reprezentarea persoanelor vizate de către o asociație fără scop lucrativ – Acțiune în reprezentare introdusă de o asociație pentru apărarea intereselor consumatorilor în lipsa unui mandat și independent de încălcarea unor drepturi concrete ale unei persoane vizate – Acțiune întemeiată pe interdicția practicilor comerciale neloiale, încălcarea unei legi privind protecția consumatorilor sau interdicția utilizării unor condiții generale nule”

Articolul 80 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale care permite unei asociații pentru apărarea intereselor consumatorilor să acționeze în justiție, în lipsa unei mandat care ia fost conferit în acest sens și independent de încălcarea unor drepturi concrete ale persoanelor vizate, împotriva autorului prezumat al unei atingeri aduse protecției datelor cu caracter personal, invocând încălcarea interdicției practicilor comerciale neloiale, a unei legi privind protecția consumatorilor sau a interdicției utilizării unor condiții generale nule, în măsura în care prelucrarea datelor în cauză poate afecta drepturile conferite unor persoane fizice identificate sau identificabile de acest regulament.

C-319/20, Meta Platforms Ireland, hotărârea din 28 aprilie 2022,ECLI:EU:C:2022:322

Intervenienti: con. univ. dr. Alina Oprea (UBB), conf. univ. dr. Nicolae-Dragos Ploesteanu (UMFST)

Participanti: drd. Daniela Duță (ICJ), drd. Alexandru Georgescu (ICJ), drd. Marius Mitrea(ICJ), drd. Raluca Onufreiciuc (UB), Andreea Luca, Ionela Onciul, Ioana Homiuc.

Moderator: prof. univ. dr.  Daniel-Mihail Șandru

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Detalii și update: csde.ro


Posted in Cercetare, Dreptul european al afacerilor, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.aaaa