Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Despre consimțământ și retragerea acestuia: la fel de simplu? Despre concluziile avocatului general în cauza C-129/21, Proximus

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Despre consimtamant si retragerea acestuia: la fel de simplu? despre Concluziile avocatului general in cauza C-129/21, Proximus

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Despre consimțământ și retragerea acestuia: la fel de simplu? Despre cncluziile avocatului general în cauza C-129/21, Proximus

12 mai 2022, ora 20.30 – 21.00, G-meet

Partener juridice.ro

Cuvinte cheie: „Trimitere preliminară – Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice – Directiva 2002/58/CE – Articolul 12 – Liste de abonați și servicii de informații telefonice – Consimțământul persoanei vizate – Regulamentul (UE) 2016/679 – Definiția consimțământului – Articolul 17 – Dreptul la ștergerea datelor («dreptul de a fi uitat») – Articolul 5 alineatul (2), articolul 17 alineatul (2), articolul 19 și articolul 24 – Obligația de informare și responsabilitatea operatorului”

Propunerea de răspuns a dlui AG Anthony Collins:

”1)      În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) coroborat cu articolul 2 litera (f) din aceasta și cu articolul 95 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), este necesar „consimțământul” unui abonat, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 11 din Regulamentul general privind protecția datelor, pentru a include datele sale de contact în listele de abonați publicate de un operator de telecomunicații și/sau de alți furnizori de liste de abonați.

2)      O cerere din partea unui abonat de a i se șterge datele din listele de abonați constituie o exercitare a „dreptului la ștergerea datelor” prevăzut la articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor.

3)      În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) și cu articolul 24 din Regulamentul general privind protecția datelor, o autoritate națională de supraveghere poate concluziona că operatorul trebuie să ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a informa operatorii terți, și anume operatorul de telecomunicații și alți furnizori de liste de abonați care au primit date de la primul operator, cu privire la retragerea consimțământului persoanei vizate, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul general privind protecția datelor coroborat cu articolul 7 din acest regulament.

4)      Articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor nu se opune ca o autoritate națională de supraveghere să oblige un furnizor de liste de abonați să informeze furnizorii de motoare de căutare cu privire la cererile de ștergere pe care le‑a primit.”

C-129/21, Proximus, Concluziile avocatului general Anthony Collins din 28 aprilie 2022

Participanti: dr. Irina Alexe, drd. Daniela Duță, drd. Marius Mitrea, Cosmina Muraru, Ionela Onciul.

Moderator: prof. univ. dr.  Daniel-Mihail Șandru

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Detalii și update: csde.ro


Posted in Cercetare, Evenimente, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor si noile tehnologii, Romania in fata Curtii de Justitie, Scoala doctorala.aaaa