Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 27 mai 2024 – Prețul vieții private și al datelor cu caracter personal. Despre Opinia Comitetului European pentru Protecția Datelor 8/2024 privind consimțământul sau plata pe platformele mari

SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 27 mai 2024 – Prețul vieții private și al datelor cu caracter personal. Despre Opinia Comitetului European pentru Protecția Datelor 8/2024 privind consimțământul sau plata pe platformele mari

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

Focus grup: SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: 27 mai 2024 – Prețul vieții private și al datelor cu caracter personal. Despre Opinia Comitetului European pentru Protecția Datelor 8/2024 privind consimțământul sau plata pe platformele mari

27 mai 2024, ora 20.00, on line

Linkul de conectare:
meet.google.com/jdg-itms-cux

În cursul ultimei sale sesiuni plenare, CEPD a adoptat un aviz în urma uneicereri formulate în temeiul articolului 64 alineatul (2) din RGPD din partea autorităților de protecție a datelor din  Țările de Jos, Norvegia și Hamburg (APD). Avizul abordează valabilitatea consimțământului de a prelucra date cu caracter personal în scopul publicității comportamentale în contextul modelelor de consimțământ sau de plată utilizate de platformele online mari

În ceea ce privește modelele de consimțământ sau de plată puse în aplicare de platformele online mari, CEPD consideră că, în majoritatea cazurilor, nu va fi posibil ca acestea să respecte cerințele privind consimțământul valabil, în cazul în care se confruntă cu utilizatorii numai cu posibilitatea de a alege între consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare comportamentale și plata unei taxe.

CEPD consideră că oferirea doar a unei alternative plătite la serviciile care implică prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare comportamentale nu ar trebui să fie calea implicită de urmat pentru operatori. Atunci când dezvoltă alternative, platformele online mari ar trebui să ia în considerare oferirea unei „alternative echivalente” persoanelor fizice care nu implică plata unei taxe. În cazul în care operatorii optează să perceapă o taxă pentru accesul la „alternativa echivalentă”, aceștia ar trebui să ia în considerare în mod semnificativ oferirea unei alternative suplimentare. Această alternativă gratuită ar trebui să fie fără publicitate comportamentală, de exemplu cu o formă de publicitate care implică prelucrarea unor date cu caracter personal mai puține sau deloc. Acesta este un factor deosebit de important în evaluarea consimțământului valabil în temeiul RGPD.

CEPD subliniază că obținerea consimțământului nu împiedică operatorul să adere la toate principiile enunțate la articolul 5 din RGPD, cum ar fi limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor și echitatea. În plus, platformele online mari ar trebui, de asemenea, să ia în considerare respectarea principiilor necesității și proporționalității și sunt responsabile de demonstrarea faptului că prelucrarea lor este, în general, în conformitate cu RGPD. 

În ceea ceprivește necesitatea ca consimțământul să fie liber, ar trebui luate în considerare următoarele criterii: condiționalitate, prejudiciu, dezechilibru de putere și granularitate. De exemplu, CEPD subliniază că nicio taxă percepută nu poate determina persoanele fizice să se simtă obligate să își dea consimțământul. Operatorii ar trebui să evalueze, de la caz la caz, atât dacă o taxă este adecvată, cât și ce sumă este adecvată în circumstanțele date. Platformele online mari ar trebui, de asemenea, să analizeze dacă decizia de a nu-și da consimțământul poate conduce persoana la consecințe negative, cum ar fi excluderea de la un serviciu proeminent, lipsa accesului la rețele profesionale sau riscul de a pierde conținut sau conexiuni. CEPD observă că este probabil să apară consecințe negative atunci când platformele online mari utilizează un model de „consimțământ sau plată” pentru a obține consimțământul pentru prelucrare.

Controlorii trebuie, de asemenea, să evalueze, de la caz la caz, dacă există un dezechilibru de putere între individ și operator. Printre factorii care trebuie evaluați se numără poziția marilor platforme online pe piață, măsura în care persoana se bazează pe serviciu și publicul principal al serviciului. 

În plus, CEPD furnizează elemente pentru a evalua criteriile de consimțământ în cunoștință de cauză, specific și lipsit de ambiguitate pe care platformele online mari ar trebui să le ia în considerare atunci când pun în aplicare modele de consimțământ sau de plată. 

CEPD a fost invitat să emită acest aviz în temeiul articolului 64 alineatul (2) din RGPD pentru a aborda validitatea consimțământului în contextul modelelor de consimțământ sau de plată utilizate de platformele online mari, atunci când se solicită consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul publicității comportamentale, având în vedere și hotărârea Bundeskartellamt a Curții de Justiție a Uniunii Europene (C-252/21). ” SURSA CEPD

Opinion 08/2024 on Valid Consent in the Context of Consent or Pay Models Implemented by Large Online Platforms

Participanți: drd. Daniela Dută, drd. Marius Cătălin Mitrea

Moderator: prof. univ. dr.  Daniel-Mihail Șandru

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Parteneri:

JURIDICE.ro

Afaceri juridice europene – blog.

Editura Universitara


Posted in Cercetare, Focus grup, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT), Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.aaaa