Skip to content


RRDE – Revista română de drept european, nr. 3/2023

RRDE – Revista română de drept european, nr. 3/2023

DOCTRINĂ
Koen LENAERTS, Despre echilibrul puterilor: statul de drept în interiorul Uniunii Europene
Morten BROBERG, Trimiteri preliminare pentru executarea valorilor Uniunii Europene
Xavier GROUSSOT, Eleni KARAGEORGIOU, Solidaritatea și criza valorilor în Uniunea Europeană
Wouter WILS, Ar trebui revizuită oare Directiva UE privind despăgubirile în materia concurenței pentru a acorda societăților care beneficiază de imunitate la amenzi, în temeiul programelor de clemență ale autorităților de concurență, și imunitate împotriva despăgubirilor?
Nicolae PLOEȘTEANU, Perpetuitatea înscrierii în registrul infractorilor sexuali și conformitatea ei cu principiile fundamentale ale dreptului constituțional român și ale dreptului Uniunii Europene

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 9 iulie 2020, cauza C-575/18 P, Republica Cehă/Comisia Europeană, EU:C:2020:530
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 16 iulie 2020, cauza C-129/19, Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV, EU:C:2020:566
CJ, Camera întâi, hotărârea din 16 iulie 2020, cauza C-686/18, OC și alții/Banca d’Italia și alții, EU:C:2020:567
CJ, Camera a treia, hotărârea din 16 iulie 2020, cauzele conexate C-133/19, C-136/19 și C-137/19, B.M.M. și alții/État belge, EU:C:2020:577
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 16 iulie 2020, cauza C-517/17, Addis/Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2020:579
CJ, Camera a patra, hotărârea din 3 septembrie 2020, cauzele conexate C-503/19 și C-592/19, UQ și SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona, EU:C:2020:629
CJ, Camera întâi, hotărârea din 9 septembrie 2020, cauza C-651/19, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, EU:C:2020:681

DOCTRINE
Koen LENAERTS, On Checks and Balances: The Rule of Law within the EU
Morten BROBERG, Preliminary Rulings to Enforce EU Values
Xavier GROUSSOT, Eleni KARAGEORGIOU, Solidarity and the Crisis of Values in the European Union
Wouter WILS, Should the EU Competition Damages Directive be revised to grant companies that have received immunity from fines under the competition authorities’ leniency programmes also immunity from damages?
Nicolae PLOEȘTEANU, Perpetuity of registration in the sex offenders register and its compliance with the fundamental principles of Romanian constitutional law and the European Union law

CASE-LAW OF THE EU COURTS
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 9 July 2020, Case C-575/18 P, Czech Republic v European Commission, EU:C:2020:530
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 16 July 2020, Case C-129/19, Presidenza del Consiglio dei Ministri v BV, EU:C:2020:566
ECJ, First Chamber, Judgment of 16 July 2020, Case C-686/18, OC and Others v Banca d’Italia and Others v, EU:C:2020:567
ECJ, Third Chamber, Judgment of 16 July 2020, Joined Cases C-133/19, C-136/19 and C-137/19, B.M.M. and Others v État belge, EU:C:2020:577
ECJ, Fifth Chamber, Judgment of 16 July 2020, Case C-517/17, Addis v Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2020:579
ECJ, Fourth Chamber, Judgment of 3 September 2020, Joined Cases C-503/19 and C-592/19, UQ and SI v Subdelegación del Gobierno en Barcelona, EU:C:2020:629
ECJ, First Chamber, Judgment of 9 September 2020, Case C-651/19, JP v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, EU:C:2020:681

Redactor sef: Daniel-Mihail Șandru

Redactor șef adjunct: Constantin Mihai Banu

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa