Skip to content


C-726/23, Arcomet Towercranes, pendinte

C-726/23, Arcomet Towercranes, pendinte

CURIA – CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Bucuresti ce vizează interpretarea Directivei 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată.

I. Textul întrebării preliminare, potrivit încheierii din 16 septembrie 2023 este următorul:

            1. Dacă articolul 2 alineatul 1 litera c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului  privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, trebuie interpretat în sensul că suma facturată de o societate(Principalul) către o societate afiliată(Societatea Operaţională), egală cu suma necesară pentru a alinia profitul Societăţii Operaţionale cu activităţile efectuate şi riscurile asumate conform metodei marjei din Ghidul OECD privind Preţurile de Transfer, reprezintă o plată pentru un serviciu care intră astfel în sfera TVA?

            2.În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, în ceea ce priveşte interpretarea articolului 168 şi a articolului 178 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului  privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, autorităţile fiscale au dreptul să solicite, suplimentar facturii, documente( de exemplu: rapoarte de activitate, situaţii de lucrări, etc.) care să justifice utilizarea serviciilor achiziționate în folosul operaţiunilor taxabile  ale persoanei impozabile  sau aceasta analiză a dreptului  de deducere a TVA ar trebui să se întemeieze exclusiv doar pe legătura directă  între achiziţie şi livrări/prestări sau întreaga activitate economică a persoanei impozabile?

II.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

Alte informatii

Instanța care a formulat trimiterea și solul părților

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel București

I.2. Stadiul procesual – recurs

I.3. Initiativa trimiterii –   recurenta reclamantă

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VI. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa