Skip to content


C-462/24, Braila Winds, pendinte

C-462/24, Braila Winds, pendinte

Admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. În temeiul art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene spre a se pronunţa, cu titlu preliminar, în sensul de a lămuri: „1. Dispoziţiile art. 107 şi 108 TFUE trebuie interpretate în sensul că o reglementare naţională care impune un impozit doar anumitor producători de energie electrică, precum cei din surse regenerabile, nu tuturor producătorilor de energie electrică, constituie un ajutor de stat acordat acestora din urmă, supus obligaţiei de notificare? 2. Dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi (4), ale art. 9 alin. (2), precum şi ale art. 58 lit. (b) – (d) din Directiva (UE) 2019/944 şi ale art. 3 lit. (b), (f), (g) (j) şi (n) din Regulamentul 2019/943, conform cărora Statele membre trebuie să asigure condiţii de concurenţă echitabile şi nediscriminatorii pentru producătorii de energie electrică, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale prin care se impune un impozit suplimentar doar în sarcina anumitor producători de energie electrică, inclusiv cei din surse regenerabile, cu excluderea anumitor categorii de producători de la plata impozitului, deşi toţi producătorii de energie electrică se află într-o situaţie comparabilă, având în vedere, printre altele, veniturile comparabile obţinute din vânzarea energiei electrice? 3. Dispoziţiile art. 49, 56 şi 63 TFUE, respectiv ale art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale prin care se impune un impozit discriminatoriu şi în cuantum excesiv doar anumitor producători de energie electrică (inclusiv celor din surse regenerabile), cu excluderea altor categorii de producători? 4. Anterior Regulamentului 2022/1854, Directiva (UE) 2019/944 şi Regulamentul nr. 2019/943 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale care echivalează cu o fixare a preţului de vânzare/o îngrădire a libertăţii de fixare a preţului de vânzare? 5. (a) Principiile precauţiei, prevenirii şi corectării poluării la sursă şi principiul „poluatorul plăteşte”, precum şi (b) art. 2 alin. (1) şi (2), art. 4 din Regulamentul UE 2021/1119, coroborate cu art. 191 alin. (2) din TFUE, respectiv art. 3 alin. (1), (3) şi (4) din Directiva 2018/2001, reglementând obiectivele de neutralitate climatică instituite de Uniunea Europeană, trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislaţii naţionale care aduce atingere obiectivelor europene privind realizarea neutralităţii climatice şi politicii Uniunii Europene în materie de taxare a energiei? În caz afirmativ, care sunt criteriile care trebuie respectate la determinarea acelui impozit, pentru a fi respectate principiile mai sus enunţate? 6. Dispoziţiile art. 401 din Directiva TVA 2006/112/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale, de tipul celei instituite de OUG nr. 27/2022, care impune un impozit pe cifra de afaceri, aplicat asupra veniturilor din vânzarea energiei electrice?” Dispune înaintarea încheierii şi a unei fotocopii scanate a dosarului către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi art. 412 alin. 1 pct. 7 C.proc.civ., suspendă judecata cauzei până la pronunţarea hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

site CURIA

I.1. Instanta națională –  Curtea de Apel Bucuresti

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa