Skip to content


Viviana Sachetti – stagiu de cercetare la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (2024)

Viviana Sachetti este în prezent cercetătoare în Dreptul Uniunii Europene la Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre.

A câștigăt o bursa acordata de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI (cod proiect: PN-IV-P2-2.2-MCT-2024-0077) care i- a permis să efectueze un stagiu de cercetare de 30 de zile la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” sub îndrumarea Prof. Daniel-Mihail Șandru.
Scopul stagiului a fost de a permite cercetătoarei să lucreze la propria monografie privind protecția statului de drept în cadrul Uniunii Europene. Lucrarea include un studiu aprofundat asupra României, în special asupra mecanismelor de protecție implementate cu referire specifică la situația românească și la jurisprudența constituțională și a Curții de Justiție a Uniunii Europene care a afectat Statul român. În același timp, șederea permite realizarea unei colaborări între Institutul de Cercetări Juridice și Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre.

Activitățile care au avut loc în timpul programului de cercetare au inclus:

– cercetări la Academia Romana – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, la Facultatea de Drept – Universitatea din București si la Biblioteca Centrală Universitară in legătură cu tema de cercetare a monografiei, în special pe documentație utilă pentru dezvoltarea părții referitoare la România;

– seminar organizat in cadrul la Scoală Doctorala (Școala de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR) a Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” asupra temei „Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind protecția statului de drept, în special prin instrumentul trimiterii preliminare”;

– Întâlnire de lucru cu responsabili de la Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice ‘Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române si de la Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, pentru discuții privind cauzele per rolul Curții de Justiție a UE referitoare la apărarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar in România;

– vizita la Academia din Romania si la Biblioteca Academie Romane.

Printre articolele publicate de cercetătoare se numără:

– V. Sachetti, Tutela del principio di legalità e cooperazione giudiziale penale nell’UE: la revisione del test LM, in Archivio giuridico Filippo Serafini, 2024, în curs de publicare;

– V. Sachetti, Gli atti di soft law della Commissione europea, tra effettività della tutela giurisdizionale e obbligo di leale collaborazione, in Il diritto dell’Unione europea, 2023, n. 2, 305-326;

– V. Sachetti, A New Chapter in the Never-Ending Rule of Law Saga in the EU: the Judgment on the Annulment of the Conditionality Mechanism, in Roma Tre Law Review, 2022, n. 1, 149-156;

– V. Sachetti, Once more, with feeling: il finale annunciato del ricorso per l’annullamento del meccanismo di condizionalità relativo alla rule of law (sentenze C-156/21 e C-157/21), in Blog di Diritti Comparati, 3 marzo 2022;

– V. Sachetti, The EU Response to Terrorist Content Online: Too Little (Maybe Not) Too Late?, in I. Staudinger, A.C. Prickartz, B. Pirker, L. Kirchmair, S. Hummelbrunner (eds.), Shaping the Future of Europe, 2022, Wien, Jan Sramek Verlag, 139-163;

– V. Sachetti, Il nuovo meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 2021, n. 2, 431-438;

– V. Sachetti, The EU Response to Terrorist Content Online: Too Little (Maybe Not) Too Late?, in European Papers, 2021, vol. 6, n. 2, 967-986;

– V. Sachetti, La nozione di autorità giudiziaria nel mandato d’arresto europeo, tra mutuo riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, in Annali AISDUE – Vol. I, 2019, Cacucci Editore, 473-482;

– V. Sachetti, Il contrasto alla propaganda terroristica online nell’ambito dell’Unione europea: tutela attuale e prospettive future, in Eurojus, 2019, 1-16.


Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Cultura dreptului european, Despre noi.aaaa