Skip to content


C-566/21, S, Ordonanta Curtii din 7 decembrie 2022. Clauze abuzive


C-566/21, S, Ordonanta Curtii din 7 decembrie 2022, ECLI:EU:C:2022:980


„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Răspuns la întrebarea preliminară care poate fi în mod clar dedus din jurisprudență sau care nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Articolul 6 alineatul (1) – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Contract de împrumut încheiat în monedă străină (franc elvețian) – Efectele constatării caracterului abuziv al unei clauze – Competența instanței naționale – Interdicția, în principiu, de a completa contractul prin modificarea conținutului clauzei abuzive”

Curtea de Apel Cluj, Încheierea din 14 septembrie 2021

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Initiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

„Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, așa cum este analizat în jurisprudența Curții, permite modificarea unei clauze în sensul că dreptul pur potestativ al profesionistului de a transforma moneda contractului de credit reprezintă în fapt o obligație pentru acesta dacă această modificare ar fi pe deplin favorabilă consumatorului, iar simpla excludere a clauzei abuzive din contract nu ar produce vreun beneficiu acestuia?”

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie – nu

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General – nu

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Ordonanța Curții din 7 decembrie 2022

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebările adresate de Tribunalul Arad (România) prin decizia din 31 mai 2021.Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii,trebuie interpretat în sensul că se opune ca instanța națională care a constatat caracterul abuziv al unei clauze cuprinse întrun contract de împrumut încheiat între un profesionist și un consumator și a cărei eliminare nu împiedică contractul să continue să existe să modifice conținutul acestei clauze astfel încât posibilitatea, prevăzută exclusiv în beneficiul profesionistului, de a efectua, în anumite condiții, conversia în monedă națională a monedei în care acest contract era încheiat să fie înlocuită cu o obligație de a face acest lucru la cererea consumatorului.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie


RomaniaEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RomaniaEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific sprijinit de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania și cu suportul Editurii Universitare, proiect care se manifestă prin publicarea de volume, studii și articole, realizarea de conferinţe. Detalii și update: CSDE.ro


Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Posted in Integrarea juridică a României în Uniu, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa