Skip to content


Curtea de Apel Brașov a formulat o nouă trimitere preliminară privind prescripția în materie penală: C-131/23, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, pendinte

Curtea de Apel Brașov a formulat o nouă trimitere preliminară privind prescripția în materie penală: C-131/23, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, pendinte

Textul intrebarilor preliminare, conform portalului instantelor de judecata este urmatorul?
 I. În baza art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticoruptie – Serviciul Teritorial Braşov şi dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cu următoarele întrebări preliminare: 1. Prevederile art. 19 alin. 1 paragraful 2 din T.F.U.E., art. 325 paragraful 1 din T.F.U.E., art. 2 alin. 1 din Convenţia PIF şi Decizia 2006/928/CE a Comisiei, trebuie interpretate în sensul că se opun aplicării unei decizii pronunţate de Curtea Constituţională prin care s-a constatat retroactiv lipsa cazurilor de întrerupere a cursului prescripţiei, în condiţiile existenţei unei jurisprudenţe generalizate şi de durată a instanţelor naţionale, inclusiv a instanţei supreme, şi dacă prin aplicarea respectivei decizii s-ar ajunge la un risc sistemic de impunitate prin redeschiderea unui număr semnificativ de cauze penale judecate definitiv şi pronunţarea, într-o cale extraordinară de atac, a unei soluţii de încetare a procesului penal ca urmare a constatării intervenirii prescripţiei? 2. Dacă principiul supremaţiei dreptului european prin raportare la Decizia 2006/928/CE a Comisiei şi art. 49 alin. 1 teza III (principiul retroactivităţii legii penale mai favorabile) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, se opun reanalizării, în faza de executare a pedepsei, prin intermediul unei căi extraordinare de atac, a prescripţiei răspunderii penale în condiţiile în care formularea respectivei căi de atac este consecinţa unei decizii ale Curţii Constituţionale, pronunţată ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, prin care este răsturnată o jurisprudenţă generalizată şi de durată a instanţelor naţionale, şi dacă în acest fel este afectat caracterul disuasiv şi efectiv a pedepsei, precum şi securitatea şi stabilitatea raporturilor juridice? 3. Principiul supremaţiei dreptului european prin raportare la art. 53 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene permite aplicarea unor standarde naţionale de protecţie, cum ar fi cel din litigiul principal, garantate de dreptul intern al statului membru, rezultat în urma efectelor atribuite deciziilor Curţii Constituţionale dacă în acest mod este afectat aplicarea eficientă a dreptului Uniunii Europene pe teritoriul statului membru? În baza art. 2 alin. 3 teza II din Legea nr. 340/2009, dispune suspendarea judecăţii cauzei. Cu recurs în termen de 72 de ore de la comunicare, sub aspectul soluţiei de suspendare a cauzei. Definitivă în ceea ce priveşte soluţia de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

site CURIA

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Brasov

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa