Skip to content


Ruxandra Andreea LĂPĂDAT, Eforturi metodologice pentru configurarea viitorului digital al justiției, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Ruxandra Andreea LĂPĂDAT, Eforturi metodologice pentru configurarea viitorului digital al justiției, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

The use of technological innovations in all branches of society becomes intuitive and appears to be naturally integrated especially by new generations these days. Even more, using artificial intelligence in order to improve the justice served to citizens appears instinctive, our officials being “stolen” by the multitude of tools made available, as well as by the speed of the promised results. This is what is desired, at least in theory. But is this result so easy to reach? Can it be built naturally, one step to another, one measure flowing from another, thus building a functional and fair whole? After some preliminary analysis, it is easy to see that the answer to the previous question is negative. Consequently, we believe that it is necessary to signal the need to develop a strategic approach, which can generate a methodology to be followed when we try to correctly build the digital facet of justice. In this regard, the present article will offer some necessary steps to apply in the process of developing a strategic document, to ensure a safe framework for the use of technology in the legal field from the perspective of respecting the fundamental rights of citizens.

Utilizarea inovațiilor tehnologice în toate ramurile societății devine intuitivă și apare ca fiind integrată natural mai ales de către noile generații. Cu atât mai mult, folosirea inteligenței artificiale în vederea îmbunătățirii justiției înfăptuite pentru cetățeni apare instinctivă, „furați” fiind de multitudinea ustensilelor puse la dispoziție, precum și de rapiditatea rezultatelor promise. Acesta este dezideratul, cel puțin în plan teoretic. Însă este el atât de ușor de atins? Poate fi el construit natural, din aproape în aproape, o măsură decurgând din alta, construind astfel un tot funcțional și echitabil? După câteva analize empirice preliminare, este facil de observat că răspunsul întrebării anterioare este negativ. Ca o consecință, considerăm că se impune semnalarea necesității elaborării unui demers strategic, care să genereze o metodologie de urmărit atunci când se încearcă edificarea corectă a fațetei digitale a justiției. În acest sens, în cadrul articolul prezent, sunt oferiți câțiva pași de aplicat în demersul de elaborare al unui document strategic, pentru a asigura un cadru sigur de utilizare a tehnologiei în câmpul juridic din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022

Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , .aaaa