Skip to content


RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022

DOCTRINĂ
Paul CRAIG
Dreptul administrativ al Uniunii Europene, principiile generale de drept și autonomia națională
Jacques ZILLER
Responsabilitate politică și dedublare funcțională a executivului în statele membre ale
Uniunii Europene
Crístian ORÓ MARTÍNEZ
Filtrarea recursurilor de către Curtea de Justiție: un bilanț al primelor două ordonanțe de
admitere în principiu a recursurilor
Cătălin Gabriel STĂNESCU
Impactul Directivei privind administrarea de credit asupra reglementării colectării informale
abuzive a creanțelor în Uniunea Europeană: Un pas înainte sau o oportunitate ratată?
Ozana Miruna GHIC
Un drept de criză în domeniul ajutoarelor de stat: Studiu de caz privind criza energetică (II)
Ruxandra Andreea LĂPĂDAT
Eforturi metodologice pentru configurarea viitorului digital al justiției
JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 15 octombrie 2019, cauza C-128/18, Dorobanțu, EU:C:2019:857
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 noiembrie 2019, cauzele conexate C-663/17 P, C-665/17 P și C-669/17 P, BCE/Trasta Komercbanka și alții, EU:C:2019:923
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 12 noiembrie 2019, cauza C-233/18, Haqbin, EU:C:2019:956
CJ, Camera a șasea, hotărârea din 20 noiembrie 2019, cauza C-706/18, X/Belgische Staat, EU:C:2019:993
CJ, Camera întâi, hotărârea din 28 noiembrie 2019, cauza C-653/19 PPU, Spetsializirana prokuratura, EU:C:2019:1024
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 3 decembrie 2019, cauza C-482/17, Republica Cehă/ Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, EU:C:2019:1035
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 12 decembrie 2019, cauza C-519/18, TB, EU:C:2019:1070
CJ, Camera întâi, hotărârea din 12 decembrie 2019, cauza C-380/18, E.P., EU:C:2019:1071
CJ, Camera întâi, hotărârea din 12 decembrie 2019, cauzele conexate C-381/18 și C-382/18, G.S., EU:C:2019:1072
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 19 decembrie 2019, cauza C-16/18, Dobersberger, EU:C:2019:1110
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 19 decembrie 2019, cauza C-418/18 P, Puppinck și alții/ Comisia Europeană, EU:C:2019:1113
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 19 decembrie 2019, cauza C-502/19, Junqueras Vies, EU:C:2019:1115
CJ, Camera întâi, hotărârea din 19 decembrie 2019, cauza C-442/18 P, Banca Centrală Europeană/Espírito Santo Financial (Portugal), EU:C:2019:1117
CJ, Camera a patra, hotărârea din 19 decembrie 2019, cauza C-465/18, Comune di Bernareggio, EU:C:2019:1125

DOCTRINE
Paul CRAIG
Droit administratif de l’Union européenne, principes généraux du droit et autonomie nationale
Jacques ZILLER
Responsabilité politique et dédoublement fonctionnel de l’exécutif dans les États membres de l’Union européenne
Crístian ORÓ MARTÍNEZ
Le filtrage des pourvois devant la Cour de justice : bilan sur les deux premières ordonnances d’admission des pourvois
Cătălin Gabriel STĂNESCU
L’impact de la directive sur la gestion de crédits sur la réglementation du recouvrement informel abusif de la dette dans l’Union européenne: Un pas en avant ou une occasion manquée?
Ozana Miruna GHIC
Un droit de crise des aides d’état : Étude de cas sur la crise énergétique (II)
Ruxandra Andreea LĂPĂDAT
Efforts méthodologiques pour façonner l’avenir numérique de la justice

JURISPRUDENCE DES JURISDICTIONS DE L’UNION EUROPEENNE
CJ, grande chambre, arrêt du 15 octobre 2019, affaire C-128/18, Dorobanțu, EU:C:2019:857
CJ, grande chambre, arrêt du 5 novembre 2019, affaires jointes C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, BCE contre Trasta Komercbanka e.a., EU:C:2019:923
CJ, grand chambre, arrêt du 12 novembre 2019, affaire C-233/18, Haqbin, EU:C:2019:956
CJ, sixième chambre, arrêt du 20 novembre 2019, affaire C-706/18, X contre Belgische Staat, EU:C:2019:993
CJ, première chambre, arrêt du 28 novembre 2019, affaire C-653/19 PPU, Spetsializirana prokuratura, EU:C:2019:1024
CJ, grand chambre, arrêt du 3 décembre 2019, affaire C-482/17, République tchèque contre Parlement et Conseil, EU:C:2019:1035
CJ, cinquième chambre, arrêt du 12 décembre 2019, affaire C-519/18, TB, EU:C:2019:1070
CJ, première chambre, arrêt du 12 décembre 2019, affaire C-380/18, E.P., EU:C:2019:1071
CJ, première chambre, arrêt du 12 décembre 2019, affaires jointes C-381/18 et C-382/18, G.S., EU:C:2019:1072
CJ, grand chambre, arrêt du 19 décembre 2019, affaire C-16/18, Dobersberger, EU:C:2019:1110
CJ, grand chambre, arrêt du 19 décembre 2019, affaire C-418/18 P, Puppinck e.a. contre Commission européenne, EU:C:2019:1113
CJ, grand chambre, arrêt du 19 décembre 2019, affaire C-502/19, Junqueras Vies, EU:C:2019:1115
CJ, première chambre, arrêt du 19 décembre 2019, affaire C-442/18 P, Banque centrale européenne contre Espírito Santo Financial (Portugal), EU:C:2019:1117
CJ, quatrième chambre, arrêt du 19 décembre 2019, affaire C-465/18, Comune di Bernareggio, EU:C:2019:1125

DOCTRINE
Paul CRAIG
EU Administrative Law, General Principles of Law and National Autonomy
Jacques ZILLER
Political accountability and Role Splitting of the Executive in the EU Member States
Crístian ORÓ MARTÍNEZ
The Filtering of Appeals by the Court of Justice: Taking Stock of the First Two Orders Allowing an Appeal to Proceed
Cătălin Gabriel STĂNESCU
The impact of the Directive on credit service on the regulation of abusive informal debt collection in the European Union: A step forward or a missed opportunity?
Ozana Miruna GHIC
A Crisis law on State aid: Case study on the energy crisis (II)
Ruxandra Andreea LĂPĂDAT
Methodological efforts to shape the digital future of justice

CASE-LAW OF THE EU COURTS
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 15 October 2019, Case C-128/18, Dorobanțu, EU:C:2019:857
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 5 November 2019, Joined Cases C-663/17 P, C-665/17 P and C-669/17 P, ECB v. Trasta Komercbanka and Others, EU:C:2019:923
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 12 November 2019, Case C-233/18, Haqbin, EU:C:2019:956
ECJ, Sixth Chamber, Judgment of 20 November 2019, Case C-706/18, X contre Belgische Staat, EU:C:2019:993
ECJ, First Chamber, Judgment of 28 November 2019, Case C-653/19 PPU, Spetsializirana prokuratura, EU:C:2019:1024
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 3 December 2019, Case C-482/17, Czech Republic v Parliament and Council, EU:C:2019:1035
ECJ, Fifth Chamber, Judgment of 12 December 2019, Case C-519/18, TB, EU:C:2019:1070
ECJ, First Chamber, Judgment of 12 December 2019, Case C-380/18, E.P., EU:C:2019:1071
ECJ, First Chamber, Judgment of 12 December 2019, Joined Cases C-381/18 and C-382/18, G.S., EU:C:2019:1072
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 19 December 2019, Case C-16/18, Dobersberger, EU:C:2019:1110
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 19 December 2019, Case C-418/18 P, Puppinck and Others v European Commission, EU:C:2019:1113
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 19 December 2019, Case C-502/19, Junqueras Vies, EU:C:2019:1115
ECJ, First Chamber, Judgment of 19 December 2019, Case C-442/18 P, European Central Bank v Espírito Santo Financial (Portugal), EU:C:2019:1117
ECJ, Fourth Chamber, Judgment of 19 December 2019, Case C-465/18, Comune di Bernareggio, EU:C:2019:1125


Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa