Skip to content


RRDE – Revista română de drept european, nr. 3/2022

RRDE – Revista română de drept european, nr. 3/2022

Koen LENAERTS
Rolul Curții de Justiție și al dialogului judecătorilor în consolidarea statului de drept în Europa

Paul CRAIG
Uniunea Europeană, statele membre și răspunderea pentru prejudicii

Annegret ENGEL și Xavier GROUSSOT
Actul legislativ privind piețele digitale: O nouă eră a dreptului concurenței și a drepturilor fundamentale pe piața unică digitală a Uniunii Europene

Daniela GHIȚULEASA (DUȚĂ)
Identificarea la distanță utilizând recunoașterea facială. Preocupări în ceea ce privește protecția datelor și viața privată

Marius Cătălin MITREA
Dosarul electronic de sănătate: considerații privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Ozana Miruna GHIC
Un drept de criză în domeniul ajutoarelor de stat: Studiu de caz privind criza energetică (I)

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Camera întâi, hotărârea din 29 iulie 2019, cauza C-38/18, Gambino și Hyka, EU:C:2019:628
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 10 septembrie 2019, cauza C-94/18, Chenchooliah, EU:C:2019:693
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 18 septembrie 2019, cauza C-222/18, VIPA, EU:C:2019:751
CJ, Camera a patra, hotărârea din 19 septembrie 2019, cauza C-544/18, Dakneviciute, EU:C:2019:761
CJ, Camera a patra, hotărârea din 19 septembrie 2019, cauza C-251/18, Trace Sport, EU:C:2019:766
CJ, Camera a doua, ordonanța din 24 septembrie 2019, cauza C-467/19 PPU, Spetsializirana prokuratura, EU:C:2019:776
CJ, Camera întâi, hotărârea din 2 octombrie 2019, cauza C-93/18, Bajratari, EU:C:2019:809
CJ, Camera întâi, hotărârea din 3 octombrie 2019, cauza C-70/18, A și alții, EU:C:2019:823
CJ, Camera întâi, hotărârea din 3 octombrie 2019, cauza C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches și alții, EU:C:2019:824
CJ, Camera a treia, hotărârea din 3 octombrie 2019, cauza C-302/18, X, EU:C:2019:830

DOCTRINE

Koen LENAERTS
Le rôle de la Cour de justice et du dialogue des juges dans la consolidation de l’État de droit en Europe

Paul CRAIG
L’Union européenne, les Etats membres et le recours en indemnité

Annegret ENGEL și Xavier GROUSSOT
Le règlement sur les marchés numériques: Une nouvelle ère pour le droit de la concurrence et les droits fondamentaux dans le marché unique numérique de l’Union européenne

Daniela GHIȚULEASA (DUȚĂ)
Identification à distance par reconnaissance faciale. Protection des données et protection de la vie privée

Marius Cătălin MITREA
Le dossier informatisé de santé: considérations sur la confidentialité et la protection des données personnelles

Ozana Miruna GHIC
Un droit de crise des aides d’état: Étude de cas sur la crise énergétique (I)


JURISPRUDENCE DES JURISDICTIONS DE L’UNION EUROPEENNE
CJ, première chambre, arrêt du 29 juillet 2019, affaire C-38/18, Gambino et Hyka, EU:C:2019:628
CJ, grande chambre, arrêt du 10 septembre 2019, affaire C-94/18, Chenchooliah, EU:C:2019:693
CJ, cinquième chambre, arrêt du 18 septembre 2019, affaire C-222/18, VIPA, EU:C:2019:751
CJ, quatrième chambre, arrêt du 19 septembre 2019, affaire C-544/18, Dakneviciute, EU:C:2019:761
CJ, quatrième chambre, arrêt du 19 septembre 2019, affaire C-251/18, Trace Sport, EU:C:2019:766
CJ, deuxième chambre, ordonnance du 24 septembre 2019, affaire C-467/19 PPU, Spetsializirana prokuratura, EU:C:2019:776
CJ, première chambre, arrêt du 2 octobre 2019, affaire C-93/18, Bajratari, EU:C:2019:809
CJ, première chambre, arrêt du 3 octobre 2019, affaire C-70/18, A e.a., EU:C:2019:823
CJ, première chambre, arrêt du 3 octobre 2019, affaire C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches e.a., EU:C:2019:824
CJ, troisième chambre, arrêt du 3 octobre 2019, affaire C-302/18, X, EU:C:2019:830

DOCTRINE
Koen LENAERTS
The role of the Court of Justice and the dialogue of judges in reinforcing the rule of law in Europe

Paul CRAIG
The EU, the Member States and Damages Liability

Annegret ENGEL și Xavier GROUSSOT
The Digital Markets Act: A New Era for Competition Law and Fundamental Rights in the EU Digital Single Market

Daniela GHIȚULEASA (DUȚĂ)
Remote identification using facial recognition. Data protection and privacy concerns

Marius Cătălin MITREA
Electronic Health Record: considerations regarding the confidentiality and data protection

Ozana Miruna GHIC
State aid crisis law: A case study on the energy crisis (I)


CASE-LAW OF THE EU COURTS
ECJ, First Chamber, Judgment of 29 July 2019, Case C-38/18, Gambino and Hyka, EU:C:2019:628
ECJ, Grand Chamber, Judgment of 10 September 2019, Case C-94/18, Chenchooliah, EU:C:2019:693
ECJ, Fifth Chamber, Judgment of 18 September 2019, Case C-222/18, VIPA, EU:C:2019:751
ECJ, Fourth Chamber, Judgment of 19 September 2019, Case C-544/18, Dakneviciute, EU:C:2019:761
ECJ, Fourth Chamber, Judgment of 19 September 2019, Case C-251/18, Trace Sport, EU:C:2019:766
ECJ, Second Chamber, Order of 24 September 2019, Case C-467/19 PPU, Spetsializirana prokuratura, EU:C:2019:776
ECJ, First Chamber, Judgment of 2 October 2019, Case C-93/18, Bajratari, EU:C:2019:809
ECJ, First Chamber, Judgment of 3 October 2019, Case C-70/18, A and Others, EU:C:2019:823
ECJ, First Chamber, Judgment of 3 October 2019, Case C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches and Others, EU:C:2019:824
ECJ, Third Chamber, Judgment of 3 October 2019, Case C-302/18, X, EU:C:2019:830


Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa