Skip to content


Tribunalul București a formulat o nouă trimitere preliminară în materia asigurarilor

Tribunalul București a formulat o nouă trimitere preliminară în materia asigurarilor și cooperării judiciare civile. Textul întrebărilor preliminare, potrivit încheierii din 29 decemrbie 2022, este următorul:

”In baza art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare:

1. O decizie anterioară a CJUE se încadrează în noţiunea de acte adoptate de instituţiile UE, astfel încât, în temeiul art. 267 lit. b din TFUE, să permită intrepretarea considerentelor acesteia de către însăşi CJUE?

2. a) Dacă prima întrebare permite un răspuns afirmativ, atunci prin prisma considerentelor 47, 50-51 şi 58-62 ale deciziei Ergo Insurance din cauzele conexate C-359/14 si C-475/14, raporturile juridice referitoare la existenţa şi întinderea obligaţiei asigurătorului de răspundere civilă al asigurătorului unei (semi)remorci ataşate unui vehicul de tractare la momentul producerii unui accident pe teritoriul unui alt Stat Membru decat cel al încheierii contractului de asigurare de a-i plăti asigurătorului vehiculului de tractare parte din indemnizaţia de asigurare achitată asiguratului său, în cadrul unei acţiuni în regres introduse de acesta din urmă împotriva celui dintâi intră sub incidenta legii aplicabile contractului de asigurare încheiat între asigurătorul (semi)remorcii şi asiguratului (având relevanţă răspunderea civilă contractuală, astfel cum este reglementata de art. 7 din Regulamentul nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale – Roma I) sau dimpotrivă, intră sub incidenţa legii naţionale a locului producerii accidentului (având relevanţă răspunderea civilă delictuală, astfel cum este prevăzută de art. 7 din Regulamentul nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale – Roma II)?

2. b) În cazul în care întrebarea de la litera a) primeşte un răspuns în sensul incidenţei răspunderii civile delictuale, considerentele deciziei CJUE anterior menţionate se pot intrepreta, prin raportare şi la art. 15 din Regulamentul Roma II, in sensul că această raspundere civilă delictuală ar putea fi partajată in mod egal intre asiguratorii de raspundere civila ai vehiculelor implicate in accident?

3. În cazul în care prima întrebare primeşte un răspuns negativ, în interpretarea Curţii, incident în stabilirea existenţei şi întinderii obligaţiei asigurătorului de răspundere civilă pentru autovehicule (RCA) al unei semiremorci, ataşate unui vehicul de tractare la momentul producerii unui accident, de a compensa parte din indemnizaţia de asigurare achitată victimei de către asigurătorul RCA al vehiculului de tractare în cadrul unei acţiuni în regres introduse de acesta din urmă împotriva primului asigurător, este art. 7 din Regulamentul Roma I sau art. 4 din Regulamentul Roma II? Suspendă judecata cauzei până la pronunţarea de către CJUE a hotărârii preliminare.”

site CURIA

I.1. Instanta națională – Tribunalul București

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Initiativa trimiterii – una din părți

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.

Tagged with , , , , , , , .aaaa