Skip to content


Asociaţia Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental Affaire C-286/23. Trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Brasov

Asociaţia Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental Affaire C-286/23. trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Brasov

În baza art. 19 alin. (3) lit. b) din Tratatul privind Uniunea Europeană, raportat la art. 267 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere de decizie preliminară, având ca obiect următoarele întrebări: 1) Prevederile art. 4 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/1012, citite împreună cu cele ale lit. A pct.4 din Partea 1 a Anexei I la Regulament şi pct. 24 din expunerea de motive a Regulamentului se interpretează în sensul că poate fi recunoscută o societate de ameliorare chiar dacă aceasta are doar în proiect atragerea, prin semnarea unor cereri sau angajamente în acest sens, a unor crescători înscrişi deja într-un alt program de ameliorare aprobat altei societăţi, sau este necesar ca acei crescători să facă parte efectiv din portofoliul societăţii care solicită recunoaşterea, la data depunerii cererii de recunoaştere? 2) Dispoziţiile art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/1012, dar şi ale lit. B pct.2 a) din partea 1 a Anexei I la Regulamentul (UE) 2016/1012, citite împreună cu cele ale pct. 24 din expunerea de motive a Regulamentului, se interpretează în sensul că se recunoaşte crescătorilor o libertate de alegere între programele de ameliorare a rasei la care să î?i înscrie animalele de reproducţie de rasă pură, iar în caz afirmativ poate această libertate să fie limitată de necesitatea de a nu fi afectat ori compromis un program de ameliorare la care acei crescători participă deja, prin trecerea sau promisiunea de trecere a acestora la un alt program de ameliorare, care ar urma să fie aprobat? 3) Prevederile art. 10 alin. (1), citite împreună cu cele ale pct. (21) al expunerii de motive din Regulamentul (UE) 2016/1012 trebuie interpretate în sensul că, în cazul constatării existenţei vreunuia dintre cazurile prevăzute la literele a) – c) ale art. 10 alin. (1), autoritatea competentă care a recunoscut societatea de ameliorare este obligată să refuze aprobarea programului de ameliorare care riscă să compromită un alt astfel de program sub acele aspecte, sau folosirea expresiei „(…) poate refuza (…)” are semnificaţia că îi conferă autorităţii o marjă de apreciere discreţionară în această privinţă? 4) Prevederile art. 8 şi art. 10 din Regulamentul (UE) 2016/1012, citite împreună cu pct. 21 din expunerea de motive a aceluiaşi Regulament, se interpretează în sensul că, în situaţia în care într-un stat membru există în desfăşurare un program de ameliorare având ca obiectiv principal ameliorarea rasei, este permisă aprobarea unui nou program de ameliorare, pentru aceeaşi rasă, în acelaşi stat (pentru acelaşi teritoriu geografic), având ca obiectiv principal tot ameliorarea rasei, în cadrul căruia vor putea fi selecţionate animale de reproducţie din programul de ameliorare aflat deja in desfăşurare? Suspendă judecata cauzei până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Cu drept de recurs pe durata suspendării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, în condiţiile art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă, azi data de 10 aprilie 2023.

site CURIA

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel Brasov

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa