Skip to content


Garanții juridice de protecție a cetățenilor în strategia Uniunii Europene privind societatea digitală / Legal guarantees for the protection of citizens in the EU strategy on the digital society

Garanții juridice de protecție a cetățenilor în strategia Uniunii Europene privind societatea digitală / Legal guarantees for the protection of citizens in the EU strategy on the digital society

Tudor Avrigeanu, Daniel-Mihail Șandru, Mircea Duțu, Dana Apostol


În deschiderea sesiunii anuale de comunicări științifice „Dreptul și societatea în tranziție” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (20 aprilie 2023) am discutat despre realitatea garanțiilor juridice de protecție a cetățenilor în societatea digitală. Am pornit de la strategia Comisiei care pune în atenție ca pilon fundamental dezvoltarea digitală. In analiza garanțiilor juridice trebuie să avem în vedere analiza normativă, temeiurile juridice, în principal Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Am exemplificat cu temeiul juridic pentru propunerea de Act legislativ privind inteligența artificială. În baza analizei normative am arătat că se poate elabora o tipologie a garanțiilor juridice, care pot fi instituționale, normative și judecătorești.


Posted in Cercetare, Protectia datelor si noile tehnologii.aaaa