Skip to content


Jacques ZILLER, Responsabilitate politică și dedublare funcțională a executivului în statele membre ale Uniunii Europene, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Jacques ZILLER, Responsabilitate politică și dedublare funcțională a executivului în statele membre ale Uniunii Europene, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

The decision-making procedures of the European Union (EU) and many of its institutions, bodies and agencies operate in a mode of functional duplication (according to Georges Scelle’s concept) of the holders and agents of the executive power of the Member States, who act as organs of the States and, at the same time, of the Union. The EU functions as a form of executive federalism similar to that of Germany, with all the problems of an interlocking political system (Fritz W. Scharpf’s Politkverflechtung). The development of European integration has strengthened the national executive in relation to the parliament and local and regional authorities. But this strengthening has been accompanied by a blurring of lines of accountability which complicates the implementation of executive responsibility.

Procedurile decizionale ale Uniunii Europene („UE”) și ale multora dintre instituțiile, organele și organismele sale funcționează potrivit unei dedublări funcționale (conform teoriei expuse de Georges Scelle) a titularilor și agenților puterii executive a statelor membre, care acționează simultan atât în calitate de organe ale statelor membre, cât și ale Uniunii. UE reprezintă o formă de federalism executiv, asemănător celui cunoscut în Germania, cu toate problemele induse de un sistem politic întrepătruns (realitate denumită de Fritz W. Scharpf Politkverflechtung). Dezvoltarea integrării europene a consolidat executivul național în raport cu parlamentul național și cu autoritățile locale și regionale. Această consolidare a fost însoțită însă de o atenuare a demarcării responsabilității, ceea ce complică punerea în practică a răspunderii executivului.

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022


Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , .aaaa