Skip to content


Trimitere preliminară nouă referitoare la interpretarea Directivei 2003/96/CE și a Directivei 2006/112/CE: Bitulpetrolium Affaire, C-657/22

Bitulpetrolium Affaire, C-657/22

Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, prin încheierea din 29 martie 2022, a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție, C-657/23, Bitulpetrolium Affaire.

        În temeiul art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europeană cu următoarele întrebări preliminare.

           1.Contravin principiului proporţionalităţii şi a art. 2 aliniatul 3, a articolului 5 şi a articolului 21 alineatul 1 din Directiva 2003/96/CE dispoziţiile naţionale şi practicile naţionale precum cele ce fac obiectul prezentei cauze, conform cărora reintroducerea în antrepozitul fiscal a unui combustibil pentru încălzire ( păcură) în lipsa supravegherii vamale, pretinsă încălcare a regimului de antrepozitare, ar justifica aplicarea unei accize la rata stabilită pentru motorină – carburant, ce are o valoare de peste 21 ori mai mare  decât acciza pentru păcură.

         2.Contravin principiului proporţionalităţii, principiului neutralităţii TVA şi a articolelor 2, 250 şi 273 din Directiva  2006/112/CE dispoziţiile naţionale şi practicile naţionale precum cele ce fac obiectul prezentei cauze conform cărora se impune TVA  pentru sumele stabilite suplimentar de organele fiscale cu titlu de acciză de motorină ca sancţiune pentru nerespectarea regimului de supraveghere vamală a contribuabilului ca urmare a reintroducerii de către acesta în antrepozit a produselor energetice tip păcură pentru care acciza era deja plătita, refuzata de clienţi, necontaminate pana la identificarea unui cumpărător.

site CURIA

I.1. Instanta națională – Tribunalul Prahova

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii – reclamanta

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa