Skip to content


Paul CRAIG, Dreptul administrativ al Uniunii Europene, principiile generale de drept și autonomia națională, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Paul CRAIG, Dreptul administrativ al Uniunii Europene, principiile generale de drept și autonomia națională, Revista română de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Abstract: This article features issues relating both to general EU law and to EU administrative law. The subject matter also raises intriguing issues concerning the relationship between annulment and damages as mechanisms for holding the administration accountable. These issues came together in the recent judgement of the Court of Justice of 14 July 2022 in Case C-36/21, Sense Visuele Communicatie.

Keywords: principle of the protection of legitimate expectations, effectiveness and unity of EU law, national damages action

Rezumat: Articolul de față prezintă aspecte atât în legătură cu dreptul UE general, cât și cu dreptul administrativ al UE. Tema ridică aspecte interesante și în legătură cu raporturile între acțiunea anulare și cea în despăgubire, ca mecanisme de tragere la răspundere a administrației publice. Aceste chestiuni s-au ridicat împreună în recenta hotărâre a Curții de Justiție din 14 iulie 2022 în cauza C-36/21, Sense Visuele Communicatie.

Cuvinte-cheie: principiul protecției încrederii legitime, efectivitatea și unitatea dreptului UE, acțiune națională în despăgubire.

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022


Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Revista Romana de Drept European.aaaa