Skip to content


Curtea de Apel București a formulat o trimtere preliminară privind Directiva TVA: Streaming Services Affaire C-69/23

Curtea de Apel București a formulat o trimtere preliminară privind Directiva TVA: Streaming Services Affaire C-69/23

Potrivit portalului instanțelor de judecată, textul întrebărilor preliminare este următorul:

In temeiul dispozi?iilor art. 267 TFUE, sesizeaza Curtea de Justitie a Comunitatii Europene cu urmatoarele intrebari preliminare: 1. În vederea interpretării și aplicării uniforme a dreptului comunitar, serviciile de furnizare de con?inut digital de tipul celor prezentate în litigiul principal, constând în sesiuni interactive cu continut erotic, filmate și difuzate în timp real prin intermediul mijloacelor electronice/lnternet, furnizate de către o persoană impozabilă dintr-un stat membru UE (PI studio de videochat) către o altă persoană impozabilă aflată în alt stat membru UE (P2, platformă on-line de live-streaming), reprezintă o prestare de servicii intracomunitară, care intră sub incidența regulii generale statuate de dispozi?iile art. 44 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată [Directiva TVA], ori constituie acordare de acces la un eveniment de divertisment, în în?elesul art. 53 din Directiva TVA? 2. In interpretarea ?i aplicarea prevederilor articolului 53 din Directiva 2006/1 12/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun a] taxei pe valoarea adăugată [Directiva TVA] ?i a articolului 32 alineatul I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/201 1 al Consiliului din 15 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare Directivei TVA, care este considerat locul în care respectivele evenimente se desfă?oară efectiv în cazul activită?ilor ce rezidă în sesiuni interactive cu con?inut erotic, filmate si difuzate în timp real prin intermediul mijloacelor electronice/lnternet (specifice activită?ii de videochat) de tipul celor prezentate în litigiul principal, în cazul în care: a) persoana fizică (modelul) și studioul de videochat, b) platforma de live-streaming ?i c)persoana fizică care plătește pentru accesul la aceste servicii de live-streaming (clientul final) se află în state membre/terțe diferite? 3. În func?ie de răspunsul la primele doua intrebari, în care dintre cele trei state membre ale Uniunii Europene trebuie să se realizeze declararea și, respectiv, achitarea taxei pe valoare adăugată aferentă prestărilor de servicii? 4. Directiva TVA și principiul de evitare a dublei impuneri se opun unei reglementari fiscale naționale, precum prevederile art. 307 din Legea 227/2015 în cadrul căreia: A) organele fiscale nationale din statul prestatorului pot califica serviciile transfrontaliere prestate de o persoană impozabilă dintr-un stat membru UE (PI- studio de videochat), constând în furnizare (cesiune) de conținut digital, de tipul celui prezentat în litigiul principal către o persoană impozabilă din alt stat membru (P2), prin intermediul unei platforme online de live-streaming aflata in alt stat (P3), drept servicii de acordare a accesului la un eveniment de divertisment, în în?elesul dispozi?iilor articolului 53 din Directiva TVA, cu consecin?a colectării și achitării la bugetul de stat a TVA aferente acestor servicii în statul în care își are sediul principal prestatorul, in conditiile in care, anterior, aceleași servicii menționate mai sus au fost încadrate de către organele fiscale din statul în care se află beneficiarul serviciilor (P2), prin act administrativ fiscal ramas definitiv prin neatacare la instanta judecatoreasca, drept prestări de servicii intracomunitare aflate sub inciden?a regulii generale, prevăzute de art. 44 din Directiva TVA? Este posibila realizarea, de catre organele fiscale ulterior sesizate sau autosesizate dintr-un stat, a unei alte calificari juridice a serviciilor transfrontaliere ce fac obiectul inspectiei fiscale in acest stat, decat calificarea juridica deja realizata pentru aceleasi servicii, printr-un act administrativ fiscal ramas definitiv prin neatacarea la instanta de judecata, de organele fiscale din alt stat, initial sesizate sau autosesizate, situatie care are ca efect dubla impunere in materie de TVA, sau organele fiscale care sunt ulterior sesizate sau autosesizate sunt legate de calificarea juridica realizata serviciilor transfrontaliere respective care a fost facuta de organele fiscale initial investite cu aceasta problema si care a ramas definitiva prin necontestare, fara a o putea modifica? B) In functie de raspunsul la intrebarile anterioare, care este locul prestarii serviciilor in intelesul Directivei TVA și principiul de evitare a dublei impuneri intr-o situatie cum este cea din litigiul principal? In baza art. 412 al.7 C.p.c. constata suspendata de drept judecata cauzei pana la solutionarea prezentei sesizari a CJUE si comunicarea hotararii la dosar.

site CURIA

I.1. Instanta națională – Curtea de Apel București

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa