Skip to content


C-4/23 Asociaţia Accept, pendinte


C-4/23 Asociaţia Accept, pendinte

Judecătoria Sectorului 6 București, prin încheierea din 11 august 2022, a formulat o nouă trimitere preliminară, înregitrată la Curtea de Justiție, C-4/23, Aociația Accept.

În temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare cu privire la următoarele întrebări:

1.     Faptul că art. 43 lit. i) şi art. 57 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă nu recunosc schimbările menţiunilor privind sexul şi prenumele din starea civilă finalizate de către un bărbat transgender, cu dublă cetăţenie (română şi a altui stat membru), în alt Stat Membru prin parcurgerea procedurii de recunoaştere juridică a genului şi cer cetăţeanului român să parcurgă de la început o procedura distinctă judecătorească în România, în contradictoriu cu serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor şi stare civilă, procedură care a fost găsită ca fiind lipsită de claritate şi predictibilitate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza X şi Y c. României, cererile 2145/16 și 20607/16, 19 ianuarie 2021) şi care poate conduce la o hotărâre contrară celei date în celălalt Stat Membru, se opune exercitării dreptului la cetăţenia europeană (art. 20 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene) și/sau dreptului la liberă circulaţie şi şedere al cetăţeanului UE (art. 21 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi art. 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), în condiţii de demnitate, egalitate în faţa legii şi nediscriminare(art. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,art. 18 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi art. 1, art. 20 şi art. 21 din Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), cu respectarea dreptului la viaţă privată şi de familie (art. 7 din Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)?

2.     Ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană influenţează răspunsul la întrebările de mai sus, în special (i) dacă procedura de schimbare a stării civile a început înainte de Brexit şi s-a finalizat în perioada de tranziţie; iar (ii) impactul Brexit înseamnă că persoana nu se poate folosi de drepturile aferente cetăţeniei europene, inclusiv de dreptul la liberă circulaţie şi şedere, decât pe baza actelor de identitate sau de călătorie româneşti în care apare cu sex si prenume feminin, contrar identităţii de gen deja recunoscute juridic?

În temeiul art. 412 alin. (1) pct. 7 C.proc.civ., suspendă judecata cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

site CURIA

I.1. Instanta națională – Judecătoria Sectorului 6

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii – reclamanta

II. Întrebarile preliminare publicate în JO

III. Incidente procedurale și pledoarii la Curtea de Justiție

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronunțarea Curții de Justiție prin hotărârea preliminară sau ordonanță (motivată)

VI. Hotărârea pronunțată de catre instanța naționala după hotărârea preliminară

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are susținerea JURIDICE.ro

Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa