Skip to content


CSDE: Conferința Dreptul noilor tehnologii. Focus: Dreptul și inteligența artificială, 25 ianuarie 2023

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

în parteneriat cu

Societatea de Științe Juridice

ERC Stg HUMANads

organizează

Conferința internațională

Dreptul noilor tehnologii. Focus: Dreptul și inteligența artificială

25 ianuarie 2023, ora 12.15 – 16.00

on-line, JURIDICE.ro

Conferința se transmite LIVE ONLINE pe video.juridice.ro/live.

Conferința este o pledoarie pentru introducerea studierii metodice a noilor tehnologii în universități și chiar mai devreme, în licee. Cercetători și profesori aprofundează domeniul de aplicare al noilor tehnologii și se intersectează în discuțiile lor cu privire la teorii și experiențe. Conferința este și un cadru de dezbatere si discuții on-line sau off-line private în public.

Noile tehnologii implică o structurare interdisciplinară coerentă juridic. Sunt domenii, discipline ale dreptului, care participă la elaborarea unei structuri coerente, precum și la o metodologie de cercetare a unor subiecte diferite, ele însele aflate de dezbatere. Noile tehnologii necesită o abordare transdisciplinară, având în vedere, în special, componenta tehnică. Utilizarea noilor tehnologii s-a realizat multă vreme, și încă mai sunt situații în prezent, în baza unor reglementări care nu cuprind noile realități.

Conferința este dedicată inteligenței artificiale, eforturilor europene de reglementare atât de la nivelul Consiliului Europei cât și de la nivelul Uniunii Europene.

O secțiune a conferinței va fi dedicată doctoranzilor în cadrul ”Laboratorului de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)” – discuțiile fiind interactive.

Moderatori

– Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
– Conf. univ. dr. Simona Maya Teodoroiu, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română

Speakeri, program și tematică

12:15-12:30 – Cristian DucuChiara Wüller – Law Enforcement and the Metaverse. Brief Notes on Some Future Challenges

12:30-12:45 – Av. Silvia Axinescu, Senior Managing Associate REFF & ASSOCIATES – Mecanisme juridice propuse în domeniul inteligenței artificiale

12:45-13:00 – Av. conf. univ. dr. Cristina Ioana Florescu, USH, Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative, București – Impactul de netăgăduit al noilor tehnologii (precum AI, Smart-Contracts, Blockchain, NFT, Metaverse, Web.3.0) asupra evoluției și dezvoltării arbitrajului

13:00-13:15 – Adrian Mantoiu, Managing Director Wolters Kluwer România – Carnet de condus AI

13:15-13:30 – Bogdan Panait – Probleme și provocări ale integrării noilor concepte de tele-muncă, tele-medicină și tele-educație

13:30-13:45 – Drd. Daniela Duță, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română – Abordarea centrată pe om în reglementarea AI

13:45-14:00 – Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu – Tehnologii moderne în administrarea probatoriului

14:00-14:15 – Av. dr. Andrei Săvescu, Managing Partner SĂVESCU & ASOCIAȚII – Despre consimțământul exprimat de personoid

14:15-14:30 – Av. Angelica-Georgiana Alecu, Associate STOICA & Asociații – ”Prezent și asistat de inteligența artificială”. Cum schimbă inteligența artificială avocatura de litigii?

14.30-14.45 – Profesor asociat Cătălina Goanță, Utrecht University – Regulatory Siblings: The Unfair Commercial Practices Directive Roots of the AI Act

14:45-15:00 – Conf. univ. dr. Simona Maya Teodoroiu, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română – ”Consideratii privind justitia digitala si impactul inteligentei artificiale (AI)”

15:00-15:15 – Prof. univ. dr. Daniel Mihail Șandru, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română – Inteligența artificială și protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană

15:15-15:30 – Av. conf. univ. dr. Raul Felix Hodoș – Inteligența artificială și probele digitale: probleme și soluții

15:30-15:45 – Av. Flavius Florea, Counsel și Coordonator al practicii de TMT, IP & Data Protection, Wolf Theiss – Prezicerea comportamentului consumatorilor cu ajutorul inteligenței artificiale

15:45-16:00 – Av. Ruxandra Lăpădat – Eforturi metodologice de a modela viitorul digital al justiției

Posted in Cercetare, Evenimente, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT).aaaa