Skip to content


CSDE: 23 noiembrie 2022, Conferința Dreptul și inteligența artificială

Conferința Dreptul și inteligența artificială, 23 noiembrie 2022

organizată de Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române (TBC)

Maastricht University

Societatea de Științe Juridice

în parteneriat cu

organizează

Conferința internațională

Dreptul noilor tehnologii. Focus: Dreptul și inteligența artificială

23 noiembrie 2022

București, Madrid, Maastricht, Târgu Mureș, sistem hibrid

Conferința se va desfășura în engleză, italiana, franceză, română și spaniolă

Grupuri de lucru se vor întâlni în laboratoarele și sălile de conferință din Europa și vor discuta cu colegi din alte universități despre noul subiect: cum și ce anume cercetează juriștii în domeniul inteligenței artificiale.

Conferința este o pledoarie pentru introducerea studierii metodice a noilor tehnologii în universități și chiar mai devreme, în licee. Cercetători și profesori aprofundează domeniul de aplicare al noilor tehnologii și se intersectează în discuțiile lor cu privire la teorii și experiențe. Conferința este și un cadru de dezbatere si discuții on-line sau off-line private în public.

Noile tehnologii implică o structurare interdisciplinară coerentă juridic. Sunt domenii, discipline ale dreptului, care participă la elaborarea unei structuri coerente, precum și la o metodologie de cercetare a unor subiecte diferite, ele însele aflate de dezbatere. Noile tehnologii necesită o abordare transdisciplinară, având în vedere, în special, componenta tehnică. Utilizarea noilor tehnologii s-a realizat multă vreme, și încă mai sunt situații în prezent, în baza unor reglementări care nu cuprind noile realități.

Conferința este dedicată inteligenței artificiale, eforturilor europene de reglementare atât de la nivelul Consiliului Europei cât și de la nivelul Uniunii Europene.

O secțiune a conferinței va fi dedicată doctoranzilor în cadrul ”Laboratorului de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)” – discuțiile fiind interactive.

Secțiuni:

I. Concepte și reglementări

II. Drepturi fundamentale și inteligența artificială

Daniela Duță, Evaluarea impactului în cazul utilizării inteligenței artificiale, dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal.

III. Impactul inteligenței artificiale pentru instituții și autorități publice

IV. Inteligența artificială și dreptul privat (EN)

Secțiune specială: metodologia cercetării inteligenței artificiale de către juriști

Secțiune specială: protecția datelor și inteligența artificială

Secțiune specială pentru doctoranzi

Moderator: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Invitați:


Conf. univ. dr. Cristina Florescu

Prof. univ. dr. Cătălina Goanță

Conf. univ. dr. Raul Felix Hodoș

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu

Av. dr. Andrei Săvescu

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Detalii în curând

Posted in Cercetare, Evenimente, Laborator de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT).aaaa