Skip to content


C-701/22, MFE, pendinte

C-701/22, MFE, pendinte

Curtea de Apel Cluj a formulat, prin încheierea din 15 decembrie 2021 următoarea trimitere prleiminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene:

”Principiul bunei gestiuni financiare trebuie interpretat în sensul că, în concursul cu principiul echivalenței,  se opune ca o persoană juridică care exploatează o întreprindere în scop lucrativ, beneficiară a unei finanțări nerambursabile  din FEDR, să poată obţine din partea autorităţii publice a unui stat membru dobânzi de întârziere (dobândă penalizatoare) aferente plăţii cu întârziere a cheltuielilor eligibile pentru o perioadă în care era în vigoare un act administrativ care excludea rambursarea şi care a fost anulat ulterior printr-o hotărâre judecătorească?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ prezintă relevanţă sub aspectul cuantumului dobânzilor de întârziere culpa beneficiarului finanțării reţinută prin acceaşi hotărâre judecătorească, în condiţiile în care acceaşi autoritate publică cu competențe în gestionarea fondurilor europene a declarat, în final, ulterior pronunţării respectivei hotărâri, ca eligibile toate cheltuielile ?

În interpretarea principiului echivalenței sub aspectul momentului acordării dobânzilor  de întârziere beneficiarului finanţării nerambursabile din FEDR, prezintă relevanţă o normă de  drept intern care prevede că în cazul constatării unei nereguli singura consecinţă o constituie neacordarea avantajului financiar respectiv ori, după caz, retragerea acestuia (restituirea sumelor nedatorate), la nivelul la care au fost acordate, fără a se percepe dobânzi, deşi beneficiarul acestora s-a bucurat de avantajul utilizării lor până la momentul restituirii, iar numai în cazul în care această restituire nu intervine în termenul legal stabilit, de 30 de zile de la comunicarea titlului de creanţă, dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi 42 (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 permit perceperea de dobânzi, după expirarea termenului menţionat?

Dispoziţiile art.288 paragraful 3 din TFUE   se opun ca în împrejurări precum cele din speţă aplicabilitatea Directivei 2011/7/UE să fie extinsă printr-o normă naţională şi în cazul unui contract de finanţare privind acordarea unei finanţări din fonduri nerambursabile din FEDR încheiat între autoritatea publică cu competențe în gestionarea fondurilor europene şi o persoană juridică care exploatează o întreprindere în scop lucrativ?”

CURIA.EUROPA.EU

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

I.2. Stadiul procesual –fond

I.3. Initiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul este susținut de JURIDICE.ro și de Editura Universitara. Detalii și update: CSDE.ro

 

Posted in Cercetare, Integrarea juridică a României în Uniu, Metodologia cercetarii in dreptul Uniunii Europene, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa