Skip to content


Cătălin Gabriel STĂNESCU, Impactul Directivei privind administrarea de credit asupra reglementării colectării informale abuzive a creanțelor în Uniunea Europeană: Un pas înainte sau o oportunitate ratată?, Revista română de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Cătălin Gabriel STĂNESCU, Impactul Directivei privind administrarea de credit asupra reglementării colectării informale abuzive a creanțelor în Uniunea Europeană: Un pas înainte sau o oportunitate ratată?, Revista română de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Abstract:

This article critically assesses the provisions of Directive 2021/2167 on credit servicers and credit purchasers regarding the regulation of informal abusive debt collection practices within the European Union. Through a regulatory and comparative analysis, the article discusses the positive and negative aspects of the approach employed by the European Union legislature in regulating informal abusive debt collection practices and assesses how this approach will have an impact on consumer financial protection policy at national level in the coming years.
The article shows that while the adoption of Directive 2021/2167 and its future transposition into national law of the Member States should improve the financial protection of consumers, the lack of clear and detailed guidance on what constitutes an infringement represents a missed opportunity to effectively and adequately address the problem of abusive collection of claims within the European Union. Moreover, the mechanism for implementing the Directive is likely to complicate rather than simplify an already complex network of national approaches and competent bodies.

Rezumat:

Acest articol evaluează în mod critic dispozițiile Directivei nr. 2021/2167 privind administratorii și cumpărătorii de credite referitoare la reglementarea practicilor informale abuzive de colectare a creanțelor în Uniunea Europeană. Printr-o analiză normativă și comparativă, articolul discută aspectele pozitive și negative ale abordării legiuitorului UE în ceea ce privește reglementarea practicilor informale abuzive de colectare a creanțelor și evaluează modul în care această abordare va avea un impact asupra politicii de protecție financiară a consumatorilor la nivel național în anii următori.
Articolul arată că, deși adoptarea Directivei nr. 2021/2167 și viitoarea transpunere a acesteia în legislația națională a statelor membre ar trebui să îmbunătățească protecția financiară a consumatorilor, lipsa unor orientări clare și detaliate cu privire la ceea ce constituie o încălcare reprezintă o oportunitate ratată de a aborda în mod eficient și adecvat problema colectării abuzive a creanțelor în cadrul Uniunii. În plus, mecanismul de punere în aplicare a directivei este mai degrabă de natură să complice decât să simplifice o rețea deja complexă de abordări naționale și de organisme competente.

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022


Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.aaaa