Skip to content


C-400/21, Anatecor. Ordonanța Curții din 10 ianuarie 2022. Necompetență vădită

C-400/21, Anatecor, Ordonanța Curții din 10 ianuarie 2022, ECLI:EU:C:2022:30

„Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Interpretarea dreptului național – Procedură națională de insolvență – Posibilitatea judecătorului sindic de a verifica propria competență materială și creanța – Litigiu pur intern – Lipsa unei legături cu dreptul Uniunii – Necompetență vădită a Curții”

Tribunalul Arad, Încheierea din 31.05.2021

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Arad

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

„1)      În condițiile în care declinarea de competență materială, nu cea teritorială, nu se atacă cu nicio cale de atac, potrivit articolului 131 [din] Codul de procedură civilă raportat la articolul 132 alineatele (1) și (2) [din] Codul de procedură civilă, legislația din România fiind obligatorie pentru judecători, la fel ca și deciziile Curții Constituționale [a] României, deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție date în materia competenței materiale, deciziile instanței ierarhic superioare, sunt, de asemenea, obligatorii, pe care trebuie să le respecte judecătorul fondului? 2)      În condițiile în care nu a fost analizată deloc o creanță, deoarece legiuitorul român a prevăzut că o creanță nu este prescriptibilă, aceasta fiind o excepție relativă pe care nimeni nu a invocat‑o pentru simplul motiv că o debitoare care nu mai are sediu poate avea deschisă o procedură de insolvență simplificată, potrivit articolului 38 punctul 4 din Legea nr. 85/2014, fără ca judecătorul fondului să aibă vreo posibilitate de verificare a creanței, deși are o astfel de obligație potrivit dispozițiilor articolului 71, respectiv articolului 72 din Legea nr. 85/2014, este posibilă deschiderea procedurii de insolvență doar pentru că așa a dispus instanța superioară potrivit articolului 480 alineatul (3) ultima teză [din Legea nr. 85/2014], decizia dată de instanța de apel fiind obligatorie?”

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Ordonanța Curții din 10 ianuarie 2022

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebările adresate de Tribunalul Arad (România) prin decizia din 31 mai 2021.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie


RomaniaEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RomaniaEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific sprijinit de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania și cu suportul Editurii Universitare, proiect care se manifestă prin publicarea de volume, studii și articole, realizarea de conferinţe. Detalii și update: CSDE.ro


Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa