Skip to content


Curtea de Apel București, Secția a IV-a Civilă, Încheierea din 07.01.2022

Curtea de Apel București, Secția a IV-a Civilă, Încheierea din 07.01.2022

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bucuresti

”Sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare:

1.           Un operator de transport feroviar care foloseşte vagoane de tren în care sunt montate instalaţii de sonorizare destinate comunicării de informaţii călătorilor realizează, prin aceasta, o comunicare publică în sensul art.3 din Directiva 2001 /29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională?

2.           Art.3 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională se opune unei reglementări naţionale care instituie o prezumţie relativă de comunicare publică trasă din existenţa instalaţiilor de sonorizare, atunci când acestea sunt impuse de alte dispoziţii legale ce reglementează activitatea operatorului de transport?

Suspendă judecarea cauzei în temeiul art.412 alin.1 pct.7 Cod proc.civ.

Fără cale de atac în ceea ce priveşte sesizarea.

Cu recurs pe durata suspendării asupra măsurii suspendării judecăţii.”

SURSA Încheierea din7.01.2022

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie


RomaniaEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RomaniaEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific sprijinit de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania și cu suportul Editurii Universitare, proiect care se manifestă prin publicarea de volume, studii și articole, realizarea de conferinţe. Detalii și update: CSDE.ro
Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa