Skip to content


Trimitere preliminara noua. Curtea de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori, Încheierea din 13.01.2022

Curtea de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori, Încheierea din 13.01.2022

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Craiova


În baza art. 19 alin. 3 lit. b TUE rap. la art. 267 TFUE sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare cu privire la următoarea întrebare:

”Principiul non bis in idem, a?a cum este garantat de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, coroborat cu obligatiile care revin României în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Decizia MCV (Decizia 2006/928 a Comisiei Europene), trebuie să fie interpretat în sensul că o soluţie de clasare, emisă de parchet după administrarea probelor esențiale în cauza respectivă, împiedică o altă urmărire penală pentru aceeași faptă, chiar având altă încadrare juridică, împotriva aceleiași persoane, având în vedere că soluţia este definitivă, cu excepția cazurilor în care se constată că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea ori au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea? În baza art. 23 din Statutul CJUE rap. la art. 2 alin. 2 şi art. 3 teza finală din Legea 340/2009 dispune suspendarea judecăţii. Cu recurs în 72 ore de la pronunţare în ceea ce priveşte dispoziţia de suspendare a judecăţii.”

SURSA Portalul instanțelor de judecată

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie


RomaniaEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RomaniaEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific sprijinit de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania și cu suportul Editurii Universitare, proiect care se manifestă prin publicarea de volume, studii și articole, realizarea de conferinţe. Detalii și update: CSDE.ro
Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa